Informacje

21.11.2014

Oświadczenie

W związku z powtarzającymi się publikacjami prasowymi (C. Grabarczyk: „Nie wykluczam wniosku o unieważnienie wyborów”, „Nie wykluczam powtórzenia wyborów”, „Nie wykluczam wniosku o powtórzenie wyborów”), przywołującymi przerwaną odpowiedź Ministra...

więcej

21.11.2014

Podsekretarz Stanu na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych (Warszawa, 21-22 listopada 2014 r.)

- Współdziałanie resortu sprawiedliwości z przedstawicielami zawodów prawniczych ma przede wszystkim na celu doskonalenie rozwiązań prawnych służących obywatelom – powiedział wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn, w trakcie Nadzwyczajnego...

więcej

21.11.2014

Nowelizacja Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury - wysłana do...

Ministerstwo Sprawiedliwości wysłało dzisiaj (21 listopada 2014 r.) do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania...

więcej

Aktualności

21.11.2014

Oświadczenie

W związku z powtarzającymi się publikacjami prasowymi (C. Grabarczyk: „Nie wykluczam wniosku o unieważnienie wyborów”, „Nie wykluczam powtórzenia wyborów”, „Nie wykluczam wniosku o powtórzenie...

21.11.2014

Podsekretarz Stanu na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych...

- Współdziałanie resortu sprawiedliwości z przedstawicielami zawodów prawniczych ma przede wszystkim na celu doskonalenie rozwiązań prawnych służących obywatelom – powiedział wiceminister...

21.11.2014

Nowelizacja Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek...

Ministerstwo Sprawiedliwości wysłało dzisiaj (21 listopada 2014 r.) do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego...

21.11.2014

Spotkanie Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach

Przygotowanie konferencji rzeczników prasowych sądów oraz omówienie ankiety, która pozwoli ustalić najważniejsze problemy dotyczące sprawnej komunikacją sądów z mediami - to najważniejsze tematy...

20.11.2014

Uroczystość przekazania Białej Księgi Arbitrażu z udziałem wiceministra...

Propozycje zmian legislacyjnych i rekomendacje dotyczące upowszechniania arbitrażu w biznesie w Polsce to główne tematy przygotowanej przez Konfederację Lewiatan Białej Księgi Arbitrażu.

20.11.2014

„Dzieci po drugiej stronie muru” – konferencja z udziałem Pełnomocnika ds....

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny, Anna Andrzejewska wzięła udział w konferencji, na której przedstawiono wnioski raportu „Dzieci po drugiej stronie muru"....

20.11.2014

Odpowiedź uzupełniająca na priorytetowe zalecenia Komitetu Przeciwko Torturom

Komitet Przeciwko Torturom 27 listopada 2013 r. przyjął dokument zawierający ocenę realizacji przez Polskę Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur (w związku z rozpatrzeniem sprawozdania...

18.11.2014

Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!

Zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyka związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek tzw. „chwilówek” oraz z...

Ogłoszenia

21.11.2014

Rozeznanie rynku usług doradczych

Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie w ramach procedury rozeznania rynku oferty na „realizację usług doradczych w...

więcej

18.11.2014

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na wdrożenie...

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego zgodnie z art. 31b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z...

więcej

14.11.2014

Informacja w przedmiocie otwartego konkursu ofert na powierzenie...

Stosownie do treści § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...

więcej

14.11.2014

Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikacje

Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości wskazał termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych...

więcej
czytaj wszystkie

Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka