Informacje

24.10.2014

Wiceminister sprawiedliwości na konferencji poświęconej prawom człowieka i standardom ich ochrony w systemie Rady Europy

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn uczestniczył w VIII Seminarium Warszawskim pn. „Równość w dostępie do praw gwarantowanych w systemie Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – aktualny stan i...

więcej

24.10.2014

Wręczenie medali z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu dzisiejszym w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości wręczono Nagrody Ministra Sprawiedliwości, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Medale za Długoletnią Służbę pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w zakładach poprawczych, schroniskach dla...

więcej

24.10.2014

Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył dzisiaj (24 października 2014 r.) w Pałacu Prezydenckim akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Nowi sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie. W uroczystości...

więcej

Aktualności

24.10.2014

Wiceminister sprawiedliwości na konferencji poświęconej prawom człowieka i...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn uczestniczył w VIII Seminarium Warszawskim pn. „Równość w dostępie do praw gwarantowanych w systemie Konwencji o Ochronie Praw...

24.10.2014

Wręczenie medali z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W dniu dzisiejszym w gmachu Ministerstwa Sprawiedliwości wręczono Nagrody Ministra Sprawiedliwości, Medale Komisji Edukacji Narodowej oraz Medale za Długoletnią Służbę pracownikom pedagogicznym...

24.10.2014

Uroczystość wręczenia nominacji sędziowskich

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył dzisiaj (24 października 2014 r.) w Pałacu Prezydenckim akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

24.10.2014

Podsekretarz Stanu na II Ogólnopolskim Kongresie Pracowników Sądów Powszechnych...

W dniach 23 – 24 października 2014 r. w Warszawie odbył się II Ogólnopolski Kongres Pracowników Sądów Powszechnych i Prokuratury, w którym wziął udział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie...

23.10.2014

Konferencja otwierająca Projekt „Propagowanie alternatywnych metod...

- Trudno przekonać społeczeństwo, a także uczestników postępowań sądowych do mediacji. Dlatego w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęliśmy działania mające na celu poszerzanie wiedzy na ten temat -...

23.10.2014

Podpisanie Memorandum dotyczącego zagranicznej jurysdykcji karnej

Dzisiaj (23 października 2014 r.) zostało podpisane Memorandum o Porozumieniu między Dowództwem Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie a Ministerstwem Sprawiedliwości RP dotyczące zagranicznej...

22.10.2014

Wiceminister sprawiedliwości na konferencji poświęconej programom...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął dzisiaj (22 października 2014 r.) udział w konferencji „Sprawiedliwość naprawcza w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady...

22.10.2014

Rozpoczęły się konsultacje i uzgodnienia projektów rozporządzeń dotyczących...

Ministerstwo Sprawiedliwości wysłało w dniu 21 października 2014 r. do konsultacji publicznych i opiniowania oraz do uzgodnień międzyresortowych projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości...

Ogłoszenia

24.10.2014

Informacja dla osób ubiegających się o powołanie na stanowisko notariusza

Osoba ubiegająca się o powołanie na stanowisko notariusza powinna złożyć następujące dokumenty:

więcej

23.10.2014

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję...

W dniu 20 października 2014 r. odbył się drugi – z dwóch wyznaczonych w roku 2014 – egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten...

więcej

23.10.2014

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób...

W związku z zakończeniem egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 października 2014 r., na podstawie § 16...

więcej

17.10.2014

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na...

Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym...

więcej
czytaj wszystkie

Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka