Informacje

23.10.2014

Konferencja otwierająca Projekt „Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów”

- Trudno przekonać społeczeństwo, a także uczestników postępowań sądowych do mediacji. Dlatego w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęliśmy działania mające na celu poszerzanie wiedzy na ten temat - powiedział Podsekretarz Stanu Wojciech Węgrzyn...

więcej

23.10.2014

Podpisanie Memorandum dotyczącego zagranicznej jurysdykcji karnej

Dzisiaj (23 października 2014 r.) zostało podpisane Memorandum o Porozumieniu między Dowództwem Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie a Ministerstwem Sprawiedliwości RP dotyczące zagranicznej jurysdykcji karnej. Podpisanie Memorandum stanowi...

więcej

22.10.2014

Wiceminister sprawiedliwości na konferencji poświęconej programom sprawiedliwości naprawczej

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął dzisiaj (22 października 2014 r.) udział w konferencji „Sprawiedliwość naprawcza w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE ustanawiającej normy minimalne w...

więcej

Aktualności

23.10.2014

Konferencja otwierająca Projekt „Propagowanie alternatywnych metod...

- Trudno przekonać społeczeństwo, a także uczestników postępowań sądowych do mediacji. Dlatego w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęliśmy działania mające na celu poszerzanie wiedzy na ten temat -...

23.10.2014

Podpisanie Memorandum dotyczącego zagranicznej jurysdykcji karnej

Dzisiaj (23 października 2014 r.) zostało podpisane Memorandum o Porozumieniu między Dowództwem Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie a Ministerstwem Sprawiedliwości RP dotyczące zagranicznej...

22.10.2014

Wiceminister sprawiedliwości na konferencji poświęconej programom...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął dzisiaj (22 października 2014 r.) udział w konferencji „Sprawiedliwość naprawcza w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady...

22.10.2014

Rozpoczęły się konsultacje i uzgodnienia projektów rozporządzeń dotyczących...

Ministerstwo Sprawiedliwości wysłało w dniu 21 października 2014 r. do konsultacji publicznych i opiniowania oraz do uzgodnień międzyresortowych projekty rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości...

22.10.2014

Rozpoczęcie projektu „Upowszechnianie stosowania kar nie izolacyjnych i środków...

W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja otwierająca projekt pn. „Upowszechnianie stosowania kar nie izolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego”, w obszarze programowym nr 32...

21.10.2014

Spotkanie Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach

Bariery komunikacyjne pomiędzy sędziami a dziennikarzami, szkolenia medialne dla sędziów oraz sprawnie działające biura prasowe sądów - to główne tematy poruszone na spotkaniu Zespołu ds. Standardów...

21.10.2014

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk na konferencji Komisji...

W dniu 20 października 2014 r. Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk spotkał się z Komisją Kodyfikacyjną Prawa Karnego pod przewodnictwem prof. dr hab. Piotra Hofmańskiego. Okazją do spotkania...

20.10.2014

XI. Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom - ofiarom przestępstw”

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk i Podsekretarz Stanu Wojciech Węgrzyn wzięli dzisiaj (20 października 2014 r.) udział w otwarciu XI. Ogólnopolskiej Konferencji „Pomoc dzieciom – ofiarom...

Ogłoszenia

23.10.2014

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję...

W dniu 20 października 2014 r. odbył się drugi – z dwóch wyznaczonych w roku 2014 – egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten...

więcej

23.10.2014

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób...

W związku z zakończeniem egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 października 2014 r., na podstawie § 16...

więcej

17.10.2014

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na...

Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym...

więcej

14.10.2014

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o uzyskaniu statusu zastępcy...

Osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 5 września 2014 r. zaświadczenia o uzyskaniu statusu...

więcej
czytaj wszystkie

Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka