Informacje

27.02.2015

Informacje dotyczące egzaminu komorniczego w 2015 r.

W dniu 26 lutego 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 267 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji...

więcej

27.02.2015

Minister Cezary Grabarczyk na uroczystości otwarcia Perspektywy Finansowej 2014-2020

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wziął udział w uroczystości otwarcia Perspektywy Finansowej 2014-2020, która odbyła się 26 lutego br. w Centrum Nauki Kopernik. Polska na lata 2014-2020 otrzymała 82,5 miliardów euro, czyli ok. 349...

więcej

27.02.2015

Odpowiedź na publikację prasową

W nawiązaniu do artykułu red. Małgorzaty Kryszkiewicz pt. „Zaostrza się walka o  prywatność stających przed sądami”, opublikowanego w „Dzienniku Gazecie Prawnej”  27  lutego 2015 r. Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że zawarta w nim teza,  że...

więcej

Aktualności

27.02.2015

Informacje dotyczące egzaminu komorniczego w 2015 r.

W dniu 26 lutego 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 267 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie z...

27.02.2015

Minister Cezary Grabarczyk na uroczystości otwarcia Perspektywy Finansowej...

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wziął udział w uroczystości otwarcia Perspektywy Finansowej 2014-2020, która odbyła się 26 lutego br. w Centrum Nauki Kopernik.

27.02.2015

Odpowiedź na publikację prasową

W nawiązaniu do artykułu red. Małgorzaty Kryszkiewicz pt. „Zaostrza się walka o prywatność stających przed sądami”, opublikowanego w „Dzienniku Gazecie Prawnej” 27 lutego 2015 r. Ministerstwo...

26.02.2015

Konferencja „Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar...

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął dzisiaj udział w Konferencji „Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie...

26.02.2015

Kandydaci z ramienia Polski do Europejskiego Komitetu ds. zapobiegania Torturom...

25 lutego 2015 r. Krajowa Delegacja Parlamentarna do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy przekazała Radzie Europy listę kandydatów na przedstawiciela Europejskiego Komitetu ds. zapobiegania...

25.02.2015

Minister Sprawiedliwości wziął udział w posiedzeniu Krajowej Rady Prokuratury

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wziął dzisiaj (25 lutego 2015 r.) udział w debacie członków Krajowej Rady Prokuratury dotyczącej zasad ustrojowych i zakresu zadań prokuratury oraz...

25.02.2015

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości – Koordynator Krajowy ds. wdrożeń systemów...

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości – Koordynator Krajowy ds. wdrożeń systemów teleinformatycznych w sądach powszechnych - Prof. Jacek Gołaczyński wziął dzisiaj (25 lutego 2015 r.) udział w V...

25.02.2015

Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską

24 lutego 2015 r. Minister Sprawiedliwości ogłosił konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i socjologicznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości.

Ogłoszenia

27.02.2015

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na...

Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635, z późn. zm.) w zw. z art. 33(2) ustawy z...

więcej

27.02.2015

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na...

Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do...

więcej

27.02.2015

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin konkursowy...

Na podstawie art. 29b ust. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.),...

więcej

25.02.2015

Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską

Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu konkursu Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i społecznych...

więcej
czytaj wszystkie

Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka