Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Bruksela, 4-5 grudnia 2014 r.)

Posiedzenie Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (Bruksela, 4-5 grudnia 2014 r.)

2014-12-05

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wziął udział w posiedzeniu Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r. w Brukseli.

więcej
Konferencja „Rola rzecznika prasowego sądu w kształtowaniu dobrych relacji z mediami”

Konferencja „Rola rzecznika prasowego sądu w kształtowaniu dobrych relacji z mediami”

2014-12-05

W siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa 4 grudnia 2014 r. odbyła się konferencja rzeczników prasowych sądów apelacyjnych i okręgowych. Podczas spotkania omówiono najważniejsze problemy w codziennej pracy rzeczników sądów.

więcej
Wiceminister sprawiedliwości na konferencji naukowej

Wiceminister sprawiedliwości na konferencji naukowej

2014-12-05

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn podczas odbywającego się w Krakowie (4-5 grudnia 2014 r.) III Kongresu Prawa Medycznego wygłosił wykład na temat ograniczenia zdolności do czynności prawnych a prawami pacjenta w świetle rządowego projektu...

więcej
Przedstawiciele Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z wizytą w Polsce

Przedstawiciele Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z wizytą w Polsce

2014-12-04

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął udział w dniu dzisiejszym (4 grudnia2014 r.) w spotkaniu ze sprawozdawcą Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Klaasem de Vriesem, który jest autorem...

więcej
XI Trybunał do Spraw Przemocy wobec Kobiet

XI Trybunał do Spraw Przemocy wobec Kobiet

2014-12-04

W ramach obchodów międzynarodowej Kampanii 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć, 3 grudnia 2014 r. w siedzibie Sądu Najwyższego odbyły się obrady XI Trybunału do Spraw Przemocy wobec Kobiet. Wzięła w nich udział m.in. Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds....

więcej
Rezolucje Komitetu Ministrów Rady Europy

Rezolucje Komitetu Ministrów Rady Europy

2014-12-03

2 grudnia 2014 r. Komitet Ministrów Rady Europy wydał rezolucję końcową zamykającą nadzór nad wykonywaniem 173 wyroków wydanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, dotyczących problemu nadużywania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania...

więcej
Edukacja prawna młodzieży

Edukacja prawna młodzieży

2014-12-02

We wtorek 2 grudnia 2014 r. odbyła się medialna lekcja prawa z udziałem młodzieży XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika, ul. Bema 76 w Warszawie.

więcej
Systemy informatyczne wymiaru sprawiedliwości dobrymi praktykami na arenie międzynarodowej

Systemy informatyczne wymiaru sprawiedliwości dobrymi praktykami na arenie międzynarodowej

2014-12-01

Ministerstwo Sprawiedliwości współpracuje z wymiarem sprawiedliwości Królestwa Norwegii w ramach funduszy norweskich. Jednym z obszarów współpracy jest informatyzacja wymiaru sprawiedliwości, będąca priorytetowym kierunkiem rozwoju sądownictwa na poziomie polskim i...

więcej
Delegacja Wyższej Rady Sprawiedliwości Ukrainy z wizytą w Polsce

Delegacja Wyższej Rady Sprawiedliwości Ukrainy z wizytą w Polsce

2014-11-27

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Monika Zbrojewska spotkała się dzisiaj (27 listopada 2014 r.) z delegacją Wyższej Rady Sprawiedliwości Ukrainy.

więcej
Zaprzysiężenie 62 nowych tłumaczy przysięgłych

Zaprzysiężenie 62 nowych tłumaczy przysięgłych

2014-11-26

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn przyjął ślubowanie od tłumaczy przysięgłych. Uroczystość odbyła się dzisiaj (26 listopada 2014 r.) w siedzibie resortu sprawiedliwości.

więcej
Konferencja inaugurująca coroczną akcję „16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet” z udziałem Ministra Sprawiedliwości

Konferencja inaugurująca coroczną akcję „16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet” z udziałem Ministra Sprawiedliwości

2014-11-25

W 1999 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała oficjalnie 25 listopada Dniem Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. Ten dzień rozpoczyna Międzynarodową Kampanię „16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć”.

więcej
Oświadczenie

Oświadczenie

2014-11-21

W związku z powtarzającymi się publikacjami prasowymi (C. Grabarczyk: „Nie wykluczam wniosku o unieważnienie wyborów”, „Nie wykluczam powtórzenia wyborów”, „Nie wykluczam wniosku o powtórzenie wyborów”), przywołującymi przerwaną odpowiedź Ministra Sprawiedliwości Cezarego...

więcej
Podsekretarz Stanu na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych (Warszawa, 21-22 listopada 2014 r.)

Podsekretarz Stanu na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Radców Prawnych (Warszawa, 21-22 listopada 2014 r.)

2014-11-21

- Współdziałanie resortu sprawiedliwości z przedstawicielami zawodów prawniczych ma przede wszystkim na celu doskonalenie rozwiązań prawnych służących obywatelom – powiedział wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn, w trakcie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Radców...

więcej
Nowelizacja Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury - wysłana do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych

Nowelizacja Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury - wysłana do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych

2014-11-21

Ministerstwo Sprawiedliwości wysłało dzisiaj (21 listopada 2014 r.) do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek...

więcej
Spotkanie Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach

Spotkanie Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach

2014-11-21

Przygotowanie konferencji rzeczników prasowych sądów oraz omówienie ankiety, która pozwoli ustalić najważniejsze problemy dotyczące sprawnej komunikacją sądów z mediami - to najważniejsze tematy kolejnego spotkania Zespołu ds. Standardów Komunikacji w Sądach. Odbyło się ono...

więcej
Uroczystość przekazania Białej Księgi Arbitrażu z udziałem wiceministra sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna

Uroczystość przekazania Białej Księgi Arbitrażu z udziałem wiceministra sprawiedliwości Wojciecha Węgrzyna

2014-11-20

Propozycje zmian legislacyjnych i rekomendacje dotyczące upowszechniania arbitrażu w biznesie w Polsce to główne tematy przygotowanej przez Konfederację Lewiatan Białej Księgi Arbitrażu.

więcej
„Dzieci po drugiej stronie muru” – konferencja z udziałem Pełnomocnika ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny

„Dzieci po drugiej stronie muru” – konferencja z udziałem Pełnomocnika ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny

2014-11-20

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny, Anna Andrzejewska wzięła udział w konferencji, na której przedstawiono wnioski raportu „Dzieci po drugiej stronie muru". Dokument przygotowała Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

więcej
Odpowiedź uzupełniająca na priorytetowe zalecenia Komitetu Przeciwko Torturom

Odpowiedź uzupełniająca na priorytetowe zalecenia Komitetu Przeciwko Torturom

2014-11-20

Komitet Przeciwko Torturom 27 listopada 2013 r. przyjął dokument zawierający ocenę realizacji przez Polskę Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur (w związku z rozpatrzeniem sprawozdania Polski z wykonania tej konwencji) „concluding observations”.

więcej
Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!

Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz!

2014-11-18

Zwrócenie uwagi społeczeństwa na ryzyka związane z zawieraniem umów finansowych, w tym przede wszystkim z zaciąganiem wysoko oprocentowanych, krótkoterminowych pożyczek tzw. „chwilówek” oraz z korzystania z usług finansowych, które nie podlegają szczególnemu nadzorowi...

więcej
Większa ochrona dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym; skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością

Większa ochrona dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym; skuteczniejsza walka z cyberprzestępczością

2014-11-17

W dniu 14 listopada 2014 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych (tzw. Konwencji z Lanzarote). Łączy się ona z podpisaną...

więcej
Konferencja Ministra Sprawiedliwości i nowego wiceministra

Konferencja Ministra Sprawiedliwości i nowego wiceministra

2014-11-14

Dzisiaj (14 listopada 2014 r.) w siedzibie resortu sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa, podczas której Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk przedstawił nowego Podsekretarza Stanu Panią dr hab. Monikę Zbrojewską.

więcej
Projekt rozporządzenia obniżający wysokość odsetek ustawowych do 8 % skierowany do konsultacji i uzgodnień

Projekt rozporządzenia obniżający wysokość odsetek ustawowych do 8 % skierowany do konsultacji i uzgodnień

2014-11-14

Ministerstwo Sprawiedliwości skierowało w dniu 13 listopada 2014 r. do konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. Celem projektu jest obniżenie stawki odsetek...

więcej
Uroczyste obchody 150. Rocznicy Aresztu Śledczego w Toruniu

Uroczyste obchody 150. Rocznicy Aresztu Śledczego w Toruniu

2014-11-14

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń wziął dzisiaj (14 listopada 2014 r.) udział w uroczystych obchodach 150. Rocznicy powstania Aresztu Śledczego w Toruniu i nadania sztandaru jednostce.

więcej
Konferencja podsumowująca dotychczasową realizację i wdrożenie nowego Systemu Dozoru Elektronicznego

Konferencja podsumowująca dotychczasową realizację i wdrożenie nowego Systemu Dozoru Elektronicznego

2014-11-13

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn wziął dzisiaj (13 listopada 2014 r.) udział w konferencji podsumowującej 5-letni okres realizacji zadań wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (SDE)...

więcej
Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenia dotyczące przywrócenia kolejnych 34 sądów rejonowych

Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenia dotyczące przywrócenia kolejnych 34 sądów rejonowych

2014-11-13

Z dniem 1 lipca 2015 r. odtworzone zostaną 34 sądy rejonowe. Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk podpisał wczoraj (12 listopada 2014 r.) rozporządzenia dotyczące przywrócenia kolejnych sądów rejonowych zniesionych w związku z tzw. reorganizacją małych sądów.

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6  ...  73