Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Oświadczenie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro w sprawie wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa wobec pracownika drukarni

Oświadczenie Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro w sprawie wyroku Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa wobec pracownika drukarni

2016-07-26

Sądy są zobowiązane strzec konstytucyjnej wolności sumienia, a nie ją łamać. Mają stać na straży praw i wolności obywateli, w tym także wolności działalności gospodarczej, a nie narzucać im przymus. Żadne ideologiczne racje nie uzasadniają naruszania tych fundamentalnych...

więcej
Uroczyste rozpoczęcie prac archeologicznych

Uroczyste rozpoczęcie prac archeologicznych

2016-07-26

26 lipca 2016 roku w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona rozpoczęciu prac archeologicznych na terenie Aresztu.

więcej
Odpowiedź na publikację prasową dotyczącą konfiskaty rozszerzonej

Odpowiedź na publikację prasową dotyczącą konfiskaty rozszerzonej

2016-07-22

W związku z publikacją dziennika „Puls Biznesu” z 22 lipca 2016 r., zatytułowaną „Konfiskata firm to bubel”, autorstwa Jarosława Królaka, Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowanie oświadcza, że nie zgadza się z zawartymi w tym artykule tezami i ocenami, dotyczącymi...

więcej
Komunikat prasowy

Komunikat prasowy

2016-07-22

W nawiązaniu do medialnych doniesień dotyczących uwag Ministra Finansów Pawła Szałamachy do projektu ustawy o zmianie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i...

więcej
Ministerstwo Sprawiedliwości reaguje, by chronić dobro dzieci

Ministerstwo Sprawiedliwości reaguje, by chronić dobro dzieci

2016-07-20

- Za niedopuszczalne uważam zdarzenia, gdy mimo ewidentnej potrzeby ochrony dobra małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem (zwłaszcza o charakterze seksualnym) ich imiona i nazwiska umieszcza się bezrefleksyjnie na wokandzie dostępnej dla wszystkich – głosi pismo skierowane...

więcej
Skierowanie zawiadomień do prokuratury dotyczących czynów przeciwko komornikom

Skierowanie zawiadomień do prokuratury dotyczących czynów przeciwko komornikom

2016-07-19

W związku z uzyskanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości informacjami na temat bulwersujących zdarzeń w postaci fizycznej napaści, w toku podejmowanych czynności służbowych, na Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu oraz towarzyszącego mu asesora, a także o...

więcej
Walka z lichwą – propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości

Walka z lichwą – propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości

2016-07-18

- Z bezkarności cwaniaków, którzy udzielają lichwiarskich pożyczek, wynika ogromna ludzka krzywda. Bezwzględni przestępcy, wykorzystując łatwowierność i ciężką sytuację osób będących w potrzebie, często starszych, doprowadzają tysiące ludzi do stanu zupełnej bezradności i...

więcej
Zaostrzenie kar za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym. Propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości

Zaostrzenie kar za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym. Propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości

2016-07-15

- Chcemy ograniczyć nieodpowiedzialne i groźne zachowania nieokrzesanych kierowców, którzy regularnie, w sposób drastyczny, naruszają zasady bezpieczeństwa, powodując śmierć i zniszczenia na polskich drogach. Nic nie rozzuchwala sprawców bardziej niż bezkarność – powiedział...

więcej
Ostrzejsze kary za korupcję w wymiarze sprawiedliwości

Ostrzejsze kary za korupcję w wymiarze sprawiedliwości

2016-07-13

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad zmianami w Kodeksie karnym, które mają zapobiec korupcji wśród sędziów i prokuratorów, a w razie wykrytych przypadków przekupstwa – pozwolić na surowe karanie sprawców.

więcej
Większa jawność procesu karnego – ustawa podpisana przez Prezydenta

Większa jawność procesu karnego – ustawa podpisana przez Prezydenta

2016-07-11

Zwiększenie transparentności procesów karnych – to główny cel podpisanej dzisiaj (11 lipca 2016 r.) przez Prezydenta RP ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach...

więcej
Wiceminister Łukasz Piebiak na spotkaniu w Bratysławie

Wiceminister Łukasz Piebiak na spotkaniu w Bratysławie

2016-07-08

W Bratysławie miało miejsce dwudniowe (7-8 lipca) nieformalne spotkanie Ministrów ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, w którym uczestniczył Podsekretarz Stanu Łukasz Piebiak.

więcej
Przeciw oszustwom podatkowym

Przeciw oszustwom podatkowym

2016-07-06

- Państwo nie może być słabe wobec silnych, a silne wobec słabych, tak jak to obserwowaliśmy w czasach, kiedy rządził Donald Tusk. Dziś to zmieniamy – mówił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro na wspólnej konferencji z Premier Beatą Szydło i...

więcej
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak na promocji oficerów Służby Więziennej

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak na promocji oficerów Służby Więziennej

2016-07-05

W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu 1 lipca 2016 r. odbyła się uroczysta promocja absolwentów szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej. Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 262 funkcjonariuszom nadano...

więcej
Posiedzenie inauguracyjne Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Posiedzenie inauguracyjne Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

2016-06-28

W dniu 28 czerwca 2016 roku odbyło się posiedzenie inaugurujące działalność Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym V kadencji (2016-2020), której Przewodniczącym jest Patryk Jaki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

więcej
Uroczystość powołania 71 sędziów

Uroczystość powołania 71 sędziów

2016-06-28

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył 27 czerwca 2016 r. akty powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. Sędziowie złożyli wobec Prezydenta RP ślubowanie.

więcej
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych

2016-06-22

W polsko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych, które odbyły się dzisiaj (22 czerwca 2016 r.) w Berlinie wzięli udział przedstawiciele rządu. Delegacji przewodniczyła Premier Beata Szydło. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń oraz poglądów w sprawach istotnych...

więcej
Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów

Posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów

2016-06-22

W ramach obchodów Dnia Kuratora Sądowego, w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się dzisiaj (22 czerwca 2016 r.) uroczyste posiedzenie Krajowej Rady Kuratorów IV Kadencji.

więcej
Konfiskata mienia przestępców – dobre, europejskie praktyki

Konfiskata mienia przestępców – dobre, europejskie praktyki

2016-06-22

Przeprowadzona w Brukseli 20 czerwca 2016 r. międzynarodowa konferencja o rozszerzonej konfiskacie potwierdza, że narzędzie, które Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza wprowadzić w Polsce, z powodzeniem stosowane jest do walki z przestępczością w wielu innych krajach Unii...

więcej
Pełniejszy i bardziej wiarygodny  Rejestr Spadkowy – projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów

Pełniejszy i bardziej wiarygodny Rejestr Spadkowy – projekt ustawy przyjęty przez Radę Ministrów

2016-06-21

Potwierdzanie prawa do spadku będzie pewniejsze i łatwiejsze do zweryfikowania. Rząd, podczas wtorkowego (21 czerwca 2016 r.) posiedzenia, przyjął opracowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt ustawy, sprawiającej, że krajowym Rejestrem Spadkowym objęte zostaną również...

więcej
Wykonywanie zawodów prawniczych w obliczu planowanych reform – konferencja z udziałem Podsekretarza Stanu

Wykonywanie zawodów prawniczych w obliczu planowanych reform – konferencja z udziałem Podsekretarza Stanu

2016-06-21

O potrzebie i kierunku ewentualnych zmian legislacyjnych w zakresie zasad wykonywania zawodów prawniczych dyskutowano podczas naukowej konferencji z udziałem wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka.

więcej
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak na spotkaniu z przedstawicielami niemieckiego Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak na spotkaniu z przedstawicielami niemieckiego Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów

2016-06-14

13 czerwca 2016 r. w Warszawie p. Łukasz Piebiak Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości spotkał się z przedstawicielami niemieckiego Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów: Sekretarzem Stanu Gerdem Billenem oraz Parlamentarnym Sekretarzem...

więcej
Polscy sędziowie na konferencji w Rzymie

Polscy sędziowie na konferencji w Rzymie

2016-06-08

Czterech sędziów sądów okręgowych z Polski, delegowanych przez Ministra Sprawiedliwości, wzięło udział w konferencji naukowej „Judges’ Summit on Human Trafficking and Organized Crime”, adresowanej do sędziów z całego świata.

więcej
Dzieciaki rządziły!

Dzieciaki rządziły!

2016-06-07

W niedzielę (5 czerwca 2016 r.) ogrody Kancelarii Premiera zapełniły się tysiącem dzieci wraz z towarzyszącymi im opiekunami. Nie zabrakło tam i nas. Ministerstwo Sprawiedliwości, przy aktywnej pomocy i współpracy Służby Więziennej, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr...

więcej
„Dzieciaki rządzą!” – zapraszamy na Dzień Dziecka w ogrodach Kancelarii Premiera

„Dzieciaki rządzą!” – zapraszamy na Dzień Dziecka w ogrodach Kancelarii Premiera

2016-06-03

Już w najbliższą niedzielę (5 czerwca 2016 r.) jesteśmy dla Was! Od godziny 10.30 do 16.00 w ogrodach Kancelarii Premiera w Warszawie rządzą dzieci! Wstęp wolny! Wejście od Al. Ujazdowskich 1/3. Zachęcamy do wspólnej zabawy z udziałem Ministerstwa Sprawiedliwości, które...

więcej
Wiceminister sprawiedliwości na debacie o sytuacji sądownictwa

Wiceminister sprawiedliwości na debacie o sytuacji sądownictwa

2016-06-03

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak wziął dzisiaj udział w debacie pt.: „Sytuacja sądownictwa w Polsce i w Europie”. Odbyła się ona w siedzibie Sądu Najwyższego.

więcej
1  ...  1 2 3 4 5 6 7  ...  89