Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Oświadczenie Ministra Sprawiedliwości w związku z nieuwzględnieniem przez Sąd Okręgowy w Krakowie zażalenia obrońcy byłego wojewody małopolskiego Jerzego A. na decyzję o jego tymczasowym...

2007-05-09

W dniu wczorajszym Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał w mocy decyzję Sądu I instancji o tymczasowym aresztowaniu byłego wojewody małopolskiego Jerzego A. Odwołując się do wypowiedzi lidera Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Wojciecha Olejniczaka, który to m.in. w trakcie...

więcej

Aż 82% Polaków popiera wprowadzenie sądów 24-godzinnych

2007-04-30

Jak wykazały badania przeprowadzone przez CBOS, rozwiązanie, zgodnie z którym skrócony został tryb wydawania wyroków w takich sprawach, jak wybryki chuligańskie, zniszczenie mienia, naruszenie nietykalności cielesnej itp., za dobre uznało aż 82% respondentów. Nowy,...

więcej

Komunikat prasowy

2007-03-29

W najnowszym wydaniu Newsweeka ukazał się artykuł pt. „Seks, korupcja i prokuratura krajowa” autorstwa Marka Kęskrawca (Newsweek, wydanie z datą 01.04.2007 r.). Publikacja ta jest nieprawdziwa i nieobiektywna. W poniższym komunikacie prezentujemy stanowisko Ministerstwa...

więcej

Szybkie sądy gospodarcze

2007-03-20

W dniu 20 marca 2007 r. odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział Minister Zbigniew Ziobro, Minister Andrzej Kryże oraz dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego Jacek Sadomski. Podczas konferencji przedstawiono główne cele nowelizacji Kodeksu Postępowania...

więcej

Licencje prawnicze sposobem na otwarcie rynku usług prawniczych

2007-03-02

W dniu 2 marca br. odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz Prezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński zaprezentowali projekt Ustawy o zasadach świadczenia usług prawniczych, przygotowany przez Ministerstwo...

więcej

Komunikat prasowy

2007-02-26

W dniu dzisiejszym (26 lutego 2007 r.) zapadło szereg decyzji kadrowych zmierzających do poprawy funkcjonowania polskiej prokuratury. Dzisiaj, na wniosek Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, Prezes Rady Ministrów - Jarosław Kaczyński - powołał prokuratorów...

więcej

Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw

2007-02-22

W dniach 22 lutego - 1 marca br. po raz kolejny obchodzony był w Polsce Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw . Jest to akcja, która ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tegoroczna akcja odbywała się pod hasłem "Sieć...

więcej

Zaproszenie na spotkanie z organizacjami pozarządowymidziałającymi na rzecz skazanych i ich rodzin

2007-02-14

Rada Główna ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym planuje zorganizowanie spotkania z organizacjami pozarządowymi, które działają na rzecz osób pozbawionych wolności, zwalnianych z jednostek penitencjarnych oraz ich rodzin. Spotkanie ma być poświęcone przede...

więcej

Pierwsza licytacja elektroniczna przeprowadzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości

2007-02-14

Biuro Dyrektora Generalnego informuje, że w dniu 08.02.2007 r. została zawarta umowa pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości a firmą Automatyka Biurowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 103 na zakup materiałów eksploatacyjnych i części...

więcej

Wizyta Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro we Włoszech

2007-02-09

W dniach 1-2 lutego 2007 r. Minister Sprawiedliwości wraz z Prokuratorem Krajowym Januszem Kaczmarkiem odbył szereg spotkań z przedstawicielami włoskiego wymiaru sprawiedliwości. Głównym celem wizyty było poznanie włoskich metod zwalczania przestępczości zorganizowanej....

więcej

Egzaminy na aplikacje nie zagrożone

2007-02-02

W związku ze stwierdzeniem redakcji „Gazety Prawnej”, zawartym w komentarzu „Odyseja prawnicza” (GP dnia 1 lutego 2007 r.) odnośnie prowadzonych prac legislacyjnych nad projektem zmian ustawy – Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, że w sytuacji gdy „ministerialny...

więcej

Wizyta Prokuratora Generalnego Republiki Litewskiej Pana Algimantasa Valantinasa w Ministerstwie Sprawiedliwości

2007-01-24

Współpraca polskiej i litewskiej prokuratury przebiega bardzo dobrze i może być przykładem dla innych państw Unii Europejskiej. Polscy i Litewscy prokuratorzy odbywają wspólne szkolenia, prowadzą wiele istotnych dla obu krajów postępowań oraz dzielą się swoimi...

więcej

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nagrodzony tytułem Człowieka Roku 2006 tygodnika „Wprost”

2007-01-04

– To dla mnie wielki zaszczyt – powiedział Zbigniew Ziobro, odbierając nagrodę z rąk Redaktora Naczelnego tygodnika Wprost, Piotra Gabryela. – Dziękuję za to wyróżnienie, za to, że moja praca została doceniona. Odbierając tę nagrodę chciałbym jednak podkreślić, że nie...

więcej
1  ...  69 70 71 72 73