Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

MS

List wiceministra Łukasza Piebiaka do Krajowej Rady Sądownictwa

2016-09-26

Nie tylko osoby zawodowo związane z wymiarem sprawiedliwości, lecz także szeroką opinię publiczną zbulwersowały wpisy zamieszczone w serwisie społecznościowym Twitter na oficjalnym profilu warszawskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. 

We wpisie z 23 września 2016 r. znalazło się porównanie lidera partii, która w sposób demokratyczny wygrała w Polsce ostatnie wybory parlamentarne, do Hitlera. Użyto przy tym sformułowania „Ein Volk, ein Reich, ein Führer” w kontekście sugerującym, że to nazistowskie zawołanie oddaje obecny sposób sprawowania władzy w Polsce. Inne wpisy pochodzące z tego samego źródła również wydają się wysoce niestosowne.  

Dopiero pełna oburzenia reakcja mediów doprowadziła do usunięcia wpisów i przeproszenia za nie. Autorem kompromitujących treści okazał się sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Cezary Skwara – członek zarządu warszawskiego oddziału SSP „Iustitia”, który w związku z zaistniałą sytuacją złożył rezygnację z tej funkcji. 

Krajowa Rada Sądownictwa, jako konstytucyjny organ stojący na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów, niejednokrotnie podejmowała działania dla dobra polskiego wymiaru sprawiedliwości. Wyrażam nadzieję, że również opisana sytuacja, w trosce o kulturę sędziów, etykę zawodową i przede wszystkim gwarancję obiektywizmu, znajdzie się w polu zainteresowania Krajowej Rady Sądownictwa. Oczekuję, iż zostanie przez Państwa należycie zbadana i oceniona. 

Gdyby przewidziana prawem weryfikacja zaistniałych zdarzeń dała ku temu podstawy, proszę o rozważenie potrzeby podjęcia z urzędu stosownych działań wynikających z ustawowych kompetencji Rady. 

Z poważaniem
Łukasz Piebiak
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych