Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Archiwum informacji

Pierwsze posiedzenie zespołu ds. utworzenia sądów własności intelektualnej
Pierwsze posiedzenie zespołu ds. utworzenia sądów własności intelektualnej

Pierwsze posiedzenie zespołu ds. utworzenia sądów własności intelektualnej

2017-01-25

Przedstawiciele instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń, dla których tematyka ochrony praw własności intelektualnej jest szczególnie bliska, 24 stycznia wzięli udział w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w inauguracyjnym spotkaniu zespołu ds. opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej.

Zespołem, powołanym 5 stycznia 2017 roku przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro, kieruje Podsekretarz Stanu Łukasz Piebiak. 

Dobry odbiór propozycji 

- Ogromnie się cieszę, że nasza inicjatywa spotyka się z tak dobrym odbiorem. Różne środowiska od wielu lat upominały się o jakąś formę sądów własności intelektualnej, ale dotąd to się nie udawało. Teraz możemy wreszcie wyjść ze stanu niemocy w tej dziedzinie – powiedział wiceminister, witając przybyłych na spotkanie gości. 

W posiedzeniu, poza przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, uczestniczyli prezesi Urzędu Patentowego, Polskiej Izby Rzeczników Patentowych i Sądu Apelacyjnego w Warszawie,  a także reprezentanci Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Stowarzyszenia Ochrony Własności Przemysłowej, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego oraz Konfederacji Lewiatan. 

Spotkanie było okazją do wymiany opinii dotyczących modelu oraz zakresu kompetencji przyszłych sądów własności intelektualnej. 

Warunki sprawnego orzekania 

W takich sądach wyspecjalizowani sędziowie zajmowaliby się sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej. Podczas dyskusji podkreślano potrzebę odpowiedniego przeszkolenia sędziów, którzy pracowaliby w takich sądach oraz zapewnienia im warunków do sprawnego orzekania w skomplikowanych sprawach. Zwracano także uwagę, że nie powinien to być jeden scentralizowany sąd, lecz sądy działające w kilku miastach - zwłaszcza tam, gdzie istnieją prężne ośrodki akademickie.   

Mobilizacja do zmian 

- Wszyscy zdajemy sobie sprawę z wagi podjętego przez nas tematu. Ale to nas nie paraliżuje, lecz mobilizuje do przygotowania dobrych zmian – podkreślił wiceminister Łukasz Piebiak. 

Uczestnicy spotkania zadeklarowali  pomoc w pracach nad stworzeniem, w ramach funkcjonujących sądów powszechnych, wyspecjalizowanych sądów własności intelektualnej.  


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

lista aktualności archiwalnych