Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Ankieta

Wybierz obszar aktywności zawodowej, którego dotyczy problem *

Nazwa zawodu *

Czego dotyczy problem? *

Opisz zwięźle, na czym polega problem *

Czy źródłem problemu są przepisy (jeśli tak, jakiego aktu prawnego)?

Czy źródło problemu wynika z praktyki stosowania prawa, działania administracji?

Propozycja rozwiązania problemu

Obowiązująca regulacja powoduje koszty finansowe, jakie:

Obowiązująca regulacja nakłada czasochłonne obowiązki informacyjne, administracyjne, jakie:

Pola oznaczone gwiazdką nalezy wypełnić.