Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Zawody

1. Adwokat

 

Dotychczasowe wymagania
Postulowane zmiany
· Ukończenie wyższych studiów prawniczych i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej
· Brak zmian
· Ukończenie 3-letniej aplikacji adwokackiej prowadzonej przez samorząd adwokacki
· Brak zmian
· Złożenie egzaminu adwokackiego obejmującego:
a) część testową
b) zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.
· Likwidacja części testowej egzaminu adwokackiego
· Wprowadzenie możliwości rozwiązania zadania z zakresu prawa rodzinnego
· Wprowadzenie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu
Uprawnieni do wpisu na listę adwokatów bez wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego:               
· profesorowie i doktorowie habilitowani nauk prawnych
· osoby, które co najmniej trzy lata zajmowały stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
· osoby, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy prawnego albo notariusza
· osoby, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:
a) zajmowały stanowisko asesora sądowego, asesora prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora
    lub
b) wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, lub kancelarii radcy prawnego,
· osoby, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat zajmowały stanowiska j.w.
Poszerzenie możliwości uzyskania wpisu na listę adwokatów bez wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego poprzez przyznanie tego uprawnienia osobom:
· które przez okres co najmniej 3 lat wykonywały zawód komornika;
· które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat :
a) były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego
 lub
b) wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w spółce komandytowo-akcyjnej,
 lub
c) były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające
wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego
·  które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw
Uprawnieni do przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez konieczności odbywania aplikacji:             
· doktorzy nauk prawnych
· osoby, które przez okres co najmniej
5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora
· osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, lub kancelarii radcy prawnego,  na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
· osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów
· osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny
· osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
Przyspieszenie możliwości przystąpienia do egzaminu adwokackiego oraz poszerzenie kategorii podmiotów uprawnionych do przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez konieczności odbywania aplikacji poprzez:
· skrócenie do co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat okresu wymaganego zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub zatrudnienia w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub
w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywania zadań odpowiadających czynnościom asystenta sędziego, uprawniającego do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu
· skrócenie do  co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat  okresu wymaganego wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub kancelarii radcy prawnego, uprawniającego do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu
· skrócenie do  co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat  okresu wymaganego zatrudnienia w urzędach
organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych
z tworzeniem projektów ustaw i rozporządzeń uprawniającego do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu
· wprowadzenie możliwości przystąpienia do egzaminu osobom które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez co najmniej 3 lata w okresie nie dłuższym niż 6 lat  przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach  organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych
i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego
· przyznanie uprawnienia do przystąpienia do egzaminu adwokackiego osobom, które zdały egzamin komorniczy

 

 

2. Radca Prawny

 

Dotychczasowe wymagania
Postulowane zmiany
· Ukończenie wyższych studiów prawniczych i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej
·  Brak zmian
·  Ukończenie 3-letniej aplikacji radcowskiej prowadzonej przez samorząd radcowski
·  Brak zmian
Złożenie egzaminu radcowskiego obejmującego:
a)  część testową
b)  zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego.
·  Likwidacja części testowej egzaminu radcowskiego;
·  Wprowadzenie możliwości rozwiązania zadania z zakresu prawa rodzinnego;
·  Wprowadzenie zadania z zakresu zasad wykonywania zawodu.
Uprawnieni do wpisu na listę radców prawnych bez wymogu odbycia aplikacji radcowskiej i złożenia egzaminu radcowskiego: 
· profesorowie i doktorowie habilitowani nauk prawnych
· osoby, które co najmniej trzy lata zajmowały stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa;
· osoby, które zajmowały stanowisko sędziego, prokuratora lub wykonywały zawód radcy prawnego albo notariusza
· osoby, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat:
a) zajmowały stanowisko asesora sądowego, asesora prokuratorskiego, referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, asystenta sędziego, asystenta prokuratora 
lub
b) wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej
· osoby, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat zajmowały stanowiska j.w.
Poszerzenie możliwości uzyskania wpisu na listę radców prawnych bez wymogu odbycia aplikacji adwokackiej i złożenia egzaminu adwokackiego poprzez przyznanie tego uprawnienia:
·  osobom, które przez okres co najmniej 3 lat wykonywały zawód komornika;
·  osobom, które zdały egzamin sędziowski lub prokuratorski po dniu 1 stycznia 1991 r. oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat :
a) były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w
Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywały zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego
         lub
b) wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w spółce komandytowo-akcyjnej
         lub
c) były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające
wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego
· osobom, które posiadają stopień naukowy doktora nauk prawnych oraz w okresie 5 lat przed złożeniem wniosku o wpis na listę adwokatów, łącznie przez okres co najmniej 3 lat były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego
Uprawnieni do przystąpienia do egzaminu radcowskiego bez konieczności odbywania aplikacji:             
· doktorzy nauk prawnych
· osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku
o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora
· osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku
o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej,
o których mowa w art. 4a ust. 1 ustawy Prawo o adwokaturze, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej,
o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy
z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej;
· osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku
o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów
· osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski lub notarialny
· osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
Przyspieszenie możliwości przystąpienia do egzaminu adwokackiego oraz poszerzenie kategorii podmiotów uprawnionych do przystąpienia do egzaminu adwokackiego bez konieczności odbywania aplikacji poprzez:
· skrócenie do co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat okresu wymaganego zatrudnienia na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub zatrudnienia w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub
w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka i wykonywania zadań odpowiadających czynnościom asystenta sędziego, uprawniającego do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu
· skrócenie do  co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat  okresu wymaganego wykonywania na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub kancelarii radcy prawnego, uprawniającego do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu
· skrócenie do  co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat  okresu wymaganego zatrudnienia w urzędach
organów władzy publicznej i wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych
z tworzeniem projektów ustaw i rozporządzeń uprawniającego do złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu
· wprowadzenie możliwości przystąpienia do egzaminu osobom które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez co najmniej 3 lata w okresie nie dłuższym niż 6 lat  przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach  organów władzy publicznej lub w państwowych jednostkach organizacyjnych
i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego
· przyznanie uprawnienia do przystąpienia do egzaminu adwokackiego osobom, które zdały egzamin komorniczy

 

 

3. Notariusz

 

Aktualne wymogi:
Proponowane zmiany
Ukończenie wyższych studiów prawniczych i uzyskanie tytułu magistra prawa lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
Bez zmian.
Obywatelstwo polskie.
Zniesienie zasady obywatelstwa polskiego jako warunku powołania na notariusza. Możliwość powołania obywateli Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
Ukończenie 2,5-rocznej aplikacji notarialnej prowadzonej przez samorząd notarialny oraz odbycie 2-letniej aplikacji notarialnej po wcześniejszym zatrudnieniu przez notariusza lub radę izby notarialnej albo uzyskaniu patrona.
Skrócenie okresu 4,5-letniej aplikacji i asesury notarialnej do 3,5-letniej aplikacji. Możliwość przerwania aplikacji na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Aplikant sporządza co najmniej 70 projektów aktów notarialnych i co najmniej 14 projektów innych czynności notarialnych.
Wprowadzenie obowiązku objęcia patronatem aplikanta notarialnego przez notariusza oraz wprowadzenie zastępczego wykonania obowiązku rady o wyznaczeniu patrona przez właściwego prezesa sądu apelacyjnego w przypadku bezczynności rady.
Wprowadzenie przepisu pozwalającego na pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej notariusza uchylającego się od nałożonego na niego obowiązku objęcia określonego aplikanta patronatem.
Złożenie egzamin notarialnego składającego się z trzech części pisemnych, w tym testowej oraz dwóch części obejmujących zadania.
Likwidacja części testowej egzaminu notarialnego;
trzy części egzaminu o charakterze praktycznym.  
 
Uprawnieni do przystąpienia do egzaminu notarialnego bez wymogu odbycia aplikacji notarialnej:         
- doktorzy nauk prawnych;
- osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu zatrudnione były na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, asystenta sędziego lub asystenta prokuratora;
- osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat
w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku
o dopuszczenie do egzaminu wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza
w kancelarii notarialnej, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej;
- osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat
w okresie nie dłuższym niż 10 lat przed złożeniem wniosku
o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów;
- osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, adwokacki lub radcowski
w zakresie, w którym ustawowo określony przedmiot zdanego przez nich egzaminu jest różny od zakresu prawa wymaganego dla potrzeb egzaminu notarialnego;
- osoby, które zajmują stanowisko radcy lub starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
Przyspieszenie możliwości przystąpienia do egzaminu notarialnego oraz poszerzenie kategorii uprawnionych podmiotów poprzez:
- skrócenie do 3 lat okresów stosowania prawa wymaganych do dopuszczenia do egzaminu notarialnego bez odbywania aplikacji notarialnej (w okresie 6 lat poprzedzających datę egzaminu);
- przyznanie uprawnienia do przystąpienia do egzaminu notarialnego osobom, które po ukończeniu aplikacji legislacyjnej przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu były zatrudnione w urzędach organów władzy publicznej lub państwowych jednostkach organizacyjnych i wykonywały wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z tworzeniem projektów ustaw i rozporządzeń,
- przyznanie uprawnienia do przystąpienia do egzaminu notarialnego osobom, które przez okres 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat wykonywały w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka zadania odpowiadające czynnościom asystenta sędziego ,
- przyznanie uprawnienia do przystąpienia do egzaminu notarialnego osobom, które zdały egzamin komorniczy.
 
Warunkiem powołania asesora notarialnego zatrudnienie w kancelarii notarialnej z upoważnieniem do dokonywania czynności notarialnych wyraźnie wskazanych w ustawie.
Zniesienie asesury notarialnej.
Możliwość uzyskania statusu zastępcy notarialnego lub powołania na stanowisko notariusza po zdaniu egzaminu notarialnego.

 

 

4. Komornik

 

Dotychczasowe wymagania:
Proponowane zmiany
· Obywatelstwo polskie
· Korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich
· Nieskazitelny charakter
· Ukończenie wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej (tytuł magistra prawa) lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
· Ukończenie 25 lat
· Przedstawienie zaświadczenia z badań psychologicznych
Rezygnacja z obowiązkowych badań psychologicznych kandydatów na komorników.
 
Uprawnienie do przystąpienia do egzaminu komorniczego bez odbycia aplikacji komorniczej dla:
a) które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego;
a) osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały w kancelarii notarialnej, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza;
b) osób, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego zatrudnione były na stanowisku asystenta sędziego.
· Uprawnienie do przystąpienia do egzaminu komorniczego bez odbycia aplikacji komorniczej dla osób:
a) które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej,
b) osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza w kancelarii notarialnej.
 
· Zdanie egzaminu komorniczego obejmującego część ustną i pisemną.
 
· Likwidacja części ustnej egzaminu komorniczego; 
zmiana zasad oceny części pisemnej – w miejsce punktów wprowadza się oceny.
Uprawnieni do rozpoczęcia asesury komorniczej bez wymogu odbycia aplikacji komorniczej oraz złożenia egzaminu komorniczego:
· osoby, które ukończyły aplikację sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską lub notarialną i zdały wymagany egzamin,
· osoby, które w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o powołanie na stanowisko asesora komorniczego pracowały co najmniej 5 lat na stanowisku referendarza sądowego.
 
Uprawnieni do rozpoczęcia asesury komorniczej bez wymogu odbycia aplikacji komorniczej oraz złożenia egzaminu komorniczego:
· osoby które ukończyły aplikację sądową, prokuratorską, adwokacką, radcowską lub notarialną i zdały wymagany egzamin,
· osoby, które w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o powołanie na stanowisko asesora komorniczego były zatrudnione co najmniej 3 lata na stanowisku referendarza sądowego, starszego referendarza sądowego, aplikanta sądowego, aplikanta prokuratorskiego, aplikanta sądowo-prokuratorskiego, asystenta prokuratora, asystenta sędziego lub były zatrudnione w Sądzie Najwyższym, Trybunale Konstytucyjnym lub w międzynarodowym organie sądowym, w szczególności w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej lub Europejskim Trybunale Praw Człowieka
Uprawnieni do przystąpienia do egzaminu komorniczego bez wymogu odbycia aplikacji komorniczej:
· osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku
o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały
w kancelarii adwokackiej, zespole adwokackim, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub kancelarii radcy prawnego, spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego
· osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku
o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały
w kancelarii notarialnej, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane z czynnościami wykonywanymi przez notariusza;
· osoby, które przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego zatrudnione były na stanowisku asystenta sędziego.
Przyspieszenie możliwości przystąpienia do egzaminu komorniczego bez wymogu odbycia aplikacji:
- skrócenie do 3 lat w okresie 6 lat okresów stosowania prawa wymaganych do dopuszczenia do egzaminu komorniczego bez aplikacji komorniczej.
 
 
 
Uprawnieni do powołania na stanowisko komornika bez wymogu odbycia aplikacji komorniczej, złożenia egzaminu komorniczego oraz odbycia asesury komorniczej:
· sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, radcowie prawni, notariusze, starsi radcowie Prokuratorii Generalnej oraz osoby posiadające stopień doktora nauk prawnych
Poszerzenie katalogu stanowisk, dzięki którym można uzyskać stanowisko komornika bez wymogu odbycia aplikacji komorniczej, złożenia egzaminu komorniczego oraz odbycia asesury komorniczej o radców Prokuratorii Generalnej
Złożenie egzaminu komorniczego
Likwidacja części ustnej egzaminu komorniczego; zmiana zasad oceny części pisemnej – w miejsce punktów wprowadza się oceny
Brak regulacji
Minister Sprawiedliwości odwołuje komornika z zajmowanego stanowiska, jeżeli komornik ukończył 70 rok życia

 

 

5. Syndyk

 

Aktualne wymogi:
Proponowane zmiany
Ukończenie studiów wyższych
i uzyskanie tytułu magistra (bądź równorzędnego w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) - bez określonego profilu.
Bez zmian
Wymóg uzyskania zaświadczenia RDN (Rejestr Dłużników Niewypłacalnych); przedstawienie zaświadczeń lekarskiego i psychologicznego.
Zniesienie obowiązku.
Praktyka obejmująca 3 lata zarządzania majątkiem upadłego przedsiębiorstwa lub jego wyodrębnioną częścią w okresie 15 lat przed dniem złożenia wniosku o wydanie licencji syndyka.
Bez zmian.
Zdanie egzaminu przeprowadzanego przez Ministra Sprawiedliwości [opłata w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku przeprowadzenia egzaminu*.]
Bez zmian.* Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 47, poz. 243)

 

 

6. Urzędnik sądowy i prokuratury

 

Dotychczasowe wymagania
Postulowane zmiany
Pełna zdolność do czynności prawnych;
nieposzlakowana opinia;
brak karalności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
odbyty staż urzędniczy w sądzie lub
w prokuraturze.
Brak zmian.
Ukończone studia wyższe
Zniesienie obowiązku.
12 miesięczny staż urzędniczy.
Skrócenie stażu z 12 do 6 miesięcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8. Deregulacja dostępu do zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz rzeczoznawcy majątkowego

 

pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości
Dotychczasowe wymagania
Postulowane zmiany
Studia wyższe (I lub II stopnia) + studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami/ pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, alternatywnie studia wyższe, których program uwzględnia co najmniej minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami/ pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność za ściśle określony katalog przestępstw. Obowiązek zamieszczenia przez zarządcę/ pośrednika w umowie oświadczenia o posiadaniu aktualnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem działalności.
Zniesienie wszystkich dotychczas obowiązujących wymogów formalnych.
likwidacja licencji oraz wpisu na listę pośredników w obrocie nieruchomościami lub zarządców nieruchomości.
Odbycie co najmniej 6 miesięcznej i nie krótszej niż 200 godzin praktyki zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami. Dokumentami potwierdzającymi odbycie praktyki zawodowej są: wypełniony przez kandydata dziennik praktyki zawodowej podpisany przez prowadzącego praktykę zawodową oraz organizatora praktyki oraz w przypadku ubiegającego się o wpis do rejestru zarządców, samodzielnie sporządzony przez kandydata plan zarządzania, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych ( Dz. U. Nr 31, poz. 189, z późń. zm.) potwierdzony przez organizatora praktyki zawodowej.
Likwidacja obowiązku
Egzamin państwowy nie jest przeprowadzany. Postępowanie kwalifikacyjne jednoetapowe bez udziału kandydata. W trakcie postępowania kwalifikacyjnego Państwowa Komisja Kwalifikacyjna stwierdza, wyłącznie czy kandydat spełnia wymogi określone w art. 187 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Likwidacja obowiązku

rzeczoznawca majątkowy
Dotychczasowe wymagania
Postulowane zmiany
 
Wykształcenie wyższe magisterskie.
 
Studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości.
 
Wykształcenie wyższe (nie wymaga się wykształcenia wyższego magisterskiego).
Zniesienie wymogu ukończenia studiów podyplomowych dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku obejmującym umiejętności dotyczące wyceny nieruchomości.
 
Praktyka zawodowa w zakresie wyceny nieruchomości – co najmniej 12 miesięcy.
 
Skrócenie praktyki zawodowej do co najmniej 6 miesięcy. Możliwość wliczenia okresu odpowiedniej praktyki studenckiej na uczelni, która zawarła umowę z organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych.
Egzamin.
Możliwość zaliczenia egzaminu na podstawie uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych na odpowiednim kierunku, realizowanych na podstawie umowy między uczelnią a organizacją zawodową rzeczoznawców majątkowych. – Senat proponuje wycofanie zmiany

 

 

9-15. Doradca zawodowy, pośrednik pracy, specjalista ds. rozwoju zawodowego, specjalista ds. programów, lider klubu pracy, doradca EURES, asystent EURES

 

Dotychczasowe wymagania
Postulowane zmiany
Liderem klubu pracy może zostać osoba, która:
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
- posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań
- ma wykształcenie średnie
Osoba ta powinna wykonywać zadania na stanowisku lidera klubu pracy — stażysty przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia lub w Ochotniczych Hufcach Pracy. Na stanowisko starszego lidera obowiązuje 24 miesiące stażu pracy oraz wykształcenie wyższe.
Likwidacja obowiązków i stopni zawodowych.
Pośrednikiem pracy może zostać osoba która posiada co najmniej średnie wykształcenie. Osoby ubiegające się o licencję I stopnia muszą posiadać wykształcenie wyższe, natomiast osoby ubiegające się o licencję II stopnia muszą ukończyć studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy.
Co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia.
Licencja I stopnia - co najmniej 24-miesięczny staż pracy na stanowisku pośrednika pracy w publicznych służbach zatrudnienia. Licencja II stopnia oznacza 36 miesięczny staż.
Przyznawanie licencji odbywa się w drodze decyzji administracyjnej, w oparciu o ocenę spełniania wymogów dotyczących stażu pracy i doświadczenia zawodowego w zakresie pośrednictwa pracy oraz poziomu wykształcenia.
Likwidacja obowiązków i stopni zawodowych.
Doradcą zawodowym może zostać osoba, która posiada wyższe wykształcenie. Osoby ubiegające się o licencję I stopnia muszą posiadać wykształcenie wyższe magisterskie, natomiast osoby ubiegające się o licencję II stopnia muszą ukończyć studia podyplomowe w zakresie poradnictwa zawodowego, Co najmniej 12 miesięcy stażu. Dla licencji I stopnia co najmniej 24-miesięcznego stażu pracy. Uzyskanie licencji II stopnia wymaga posiadania udokumentowanego
36 miesięcznego stażu.
Likwidacja obowiązków.
Specjalistą ds. rozwoju zawodowego może zostać osoba, która:
- posiada pełnie zdolności do czynności prawnych,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiada wykształcenie wyższe,
- wykonywała zadania przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia.
Likwidacja obowiązków i stopni zawodowych.
Specjalistą do spraw programów może zostać osoba, która:
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiada wykształcenie wyższe,
- wykonywała zadania z zakresu projektowania, realizowania lub oceniania programów i projektów przez okres co najmniej 12 miesięcy w publicznych służbach zatrudnienia. Dodatkowo samodzielnym specjalistą może zostać osoba, która ukończyła studia podyplomowe z zakresu programów i projektów rynku pracy potwierdzone odpowiednimi dokumentami.
Likwidacja obowiązków i stopni zawodowych.
Doradcą EURES może zostać osoba, która:
- spełnia wymagania zawarte w odrębnych procedurach, określonych przez Komisję Europejską, obowiązujących państwa członkowskie Unii Europejskiej,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiada wykształcenie wyższe,
- posiada znajomość języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego wystarczającą do wykonywania zadań,
- posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań,
- była zatrudniona przez okres co najmniej 12 miesięcy na stanowisku asystenta EURES w publicznych służbach zatrudnienia lub posiadanie licencji zawodową pośrednika pracy lub doradcy zawodowego.
Likwidacja obowiązków i stopni zawodowych.
Asystentem EURES może zostać osoba, która:
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- posiada co najmniej średnie wykształcenie,
- posiada licencję zawodową pośrednika pracy lub była zatrudniona przez okres co najmniej 12 miesięcy na stanowisku pośrednika pracy — stażysty w publicznych służbach zatrudnienia,
- posiada obywatelstwo polskie lub wykaże się znajomością języka polskiego wystarczającą do wykonywania zadań.
Likwidacja obowiązków i stopni zawodowych.

 

 

16-22. Deregulacja dostępu do zawodu geodety (w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych, redakcji map, fotometrii i teledetekcji)

 

Dotychczasowe wymagania
Postulowane zmiany
Konieczne jest wykształcenie techniczne z zakresu geodezji i kartografii na poziomie wyższym lub średnim.
Zaświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralności za ściśle określony katalog przestępstw.
 
Konieczne jest posiadanie praktyki zawodowej potwierdzonej przez geodetę uprawnionego. Obecnie wymagana praktyka zawodowa to 3 lata przy wykształceniu wyższym lub 6 lat przy wykształceniu średnim.
Skrócenie praktyki zawodowej do 2 lat przy wykształceniu wyższym,
Egzamin
Likwidacja obowiązku,
Wprowadzenie wymogu wpisu do rejestru, dokonywanego na podstawie tytułu zawodowego w zakresie uprawnień

 

 

23-24. Instruktor nauki jazdy i egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem.

 

Dotychczasowe wymagania
Postulowane zmiany
Wykształcenie co najmniej średnie/ wyższe*
Niekaralność za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji; popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej; wiarygodności dokumentów; prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka; przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu; przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.
Zaświadczenie o niekaralności wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym.
Wprowadzenie wymogu posiadania wykształcenia średniego i ukończenia 23 lat*.
Inne wymogi bez zmian.
Posiadanie, przez okres co najmniej 3 lat, uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem.
Skrócenie okresu posiadania uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem z 3 do 2 lat.
Wymagane jest uczestniczenie w
7 egzaminach państwowych w charakterze obserwatora oraz przeprowadzenie co najmniej 3 takich egzaminów pod kierunkiem egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego i uzyskanie pozytywnej opinii.
Posiadanie, przez okres co najmniej 6 lat, uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii B*
Skrócenie okresu posiadania prawa jazdy kategorii B z 6 do 3 lat.
Kurs kwalifikacyjny w jednostce
Brak zmian
Egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę/Egzamin przed komisją weryfikacyjną*
Brak zmian

* w przypadku egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem.

 

 

25. Detektyw 

 

Dotychczasowe wymagania
Postulowane zmiany
Wymagane wykształcenie co najmniej średnie.
Brak zmian
Zaświadczenie o niekaralności, badania lekarskie oraz psychologicznego wraz z wywiadem policyjnym
Brak zmian
Egzamin przeprowadza komisja powołana przez Komendanta Głównego Policji i wpis do rejestru detektywów.
Zniesienie wymogu zdania egzaminu;
pozostawienie wymogu odbycia obowiązkowego szkolenia
 

 

26-29. Pracownik ochrony fizycznej stopnia I i II oraz pracownik zabezpieczenia technicznego stopnia I i II 

 

Dotychczasowe wymagania
Postulowane zmiany
Pracownik ochrony fizycznej I stopnia:
- wymagane jest ukończenie szkoły podstawowej, dyplom lub świadectwo potwierdzające uzyskanie wykształcenia specjalistycznego lub pełnienie nienagannej służby w stopniu podoficera lub chorążego w BOR co najmniej 15 lat lub ukończenie kursu pracowników ochrony fizycznej I stopnia
- w praktyce odbywają się przede wszystkim szkolenia strzeleckie, organizowane przez specjalistyczne uzbrojone formacje obronne (sufo) lub na wynajętej strzelnicy przez wynajętych instruktorów strzeleckich. W wewnętrznych służbach ochrony szefowie ochrony prowadzą zajęcia szkoleniowe i instruktaże.
- egzamin przeprowadza komisja powołana przez komendanta wojewódzkiego Policji
Zniesienie licencji
i egzaminu państwowego na rzecz szkolenia i wpisu na listę oraz podziału pracowników ochrony na stopnie.
Pracownik ochrony fizycznej II stopnia:
- wymagane jest co najmniej wykształcenie średnie, legitymowanie się dyplomem lub świadectwem potwierdzającymi uzyskanie wykształcenia specjalistycznego lub pełnienie nienagannej służby w stopniu oficera w BOR co najmniej 15 lat, bądź ukończenie kursu pracowników ochrony fizycznej II stopnia
- w praktyce odbywają się przede wszystkim szkolenia strzeleckie, organizowane przez specjalistyczne uzbrojone formacje obronne (sufo) lub na wynajętej strzelnicy przez wynajętych instruktorów strzeleckich. W wewnętrznych służbach ochrony szefowie ochrony prowadzą zajęcia szkoleniowe i instruktaże
- egzamin przeprowadza komisja powołana przez komendanta wojewódzkiego Policji.
Zniesienie licencji i egzaminu państwowego na rzecz szkolenia i wpisu na listę oraz podział pracowników na stopnie.
Pracownik zabezpieczenia technicznego I stopnia:
- wykształcenie zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub ukończenie kursu pracowników zabezpieczenia technicznego albo przyuczenie do wymienionych zawodów na podstawie odrębnych przepisów.
Zniesienie kursu
i licencji. Zamiast kursu wprowadzone zostanie szkolenie obejmujące niezbędne zagadnienia, a zamiast licencji - wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w tym zakresie będzie obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas działalności.
Pracownik zabezpieczenia technicznego II stopnia:
- wykształcenie średnie techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej lub stopień specjalizacji zawodowej przyznawany na podstawie odrębnych przepisów.
Zniesienie kursu
i licencji. Zamiast kursu wprowadzone zostanie szkolenie obejmujące niezbędne zagadnienia, a zamiast licencji - wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w tym zakresie będzie obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas działalności.
 

 

30. Taksówkarz 

 

Dotychczasowe wymagania
Postulowane zmiany
Zaświadczenie lekarskie
Brak zmian
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku oraz przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
Brak zmian
Dokument poświadczający dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego jako taksówki
Brak zmian
Świadectwo legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego
Brak zmian
Ukończenie 28 godzinnego szkolenia
Pozostawienie w gestii samorządu gminnego decyzji o konieczności wprowadzenia wymogu obowiązkowego szkolenia. Wprowadzenie limitu czasu (20 godzin) oraz maksymalnych łącznych kosztów szkolenia i egzaminu w wysokości ok. 750 zł
Obowiązek wniesienia opłaty administracyjnej (259,37 zł) oraz zdanie egzaminu
Pozostawienie w gestii samorządu gminnego decyzji o konieczności wprowadzenia obowiązkowego egzaminu
Wniesienie opłaty administracyjnej za udzielenie licencji
 Pozostawienie w gestii samorządu gminnego decyzji o konieczności wprowadzenia licencji

 

 

31-35. Przewodnik turystyczny miejski, terenowy i górski oraz pilot wycieczek

 

Dotychczasowe wymagania
Postulowane zmiany
Pełnoletność
Bez zmian
Wykształcenie średnie
Bez zmian
Zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zadań przewodnika turystycznego
Zniesienie obowiązku
Niekaralność za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
Brak zmian
Odbycie szkolenia teoretycznego i praktycznego
Zniesienie obowiązku*
Wniesienie opłaty 240 zł i zdanie egzaminu
Zniesienie obowiązku*
Pilot wycieczek:
- ukończone 18 lat,
 
- wykształcenie średnie,
 
- zaświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie zadań przewodnika turystycznego,
 
- niekaralność za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek,
 
- szkolenie teoretyczne i praktyczne na pilota wycieczek zgodne z programem szkolenia dla kandydatów na pilotów wycieczek określonym w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki,
 
- egzamin na pilota wycieczek przed komisją egzaminacyjną powołaną przez marszałka województwa.

Brak zmian
 
Brak zmian
 
Zniesienie obowiązku
 
 
Brak zmian
 
 
Zniesienie obowiązku
 
 
 
Zniesienie obowiązku
* nie dotyczy przewodników górskich

 

 

36-39. Instruktor sportu oraz trenerzy klasy I, II oraz mistrzowskiej

 

Dotychczasowe wymagania
Postulowane zmiany
Instruktor sportu:
- wykształcenie wyższe na kierunku wychowanie fizyczne ze specjalizacją instruktorską w danym sporcie lub kierunek sport ze specjalizacją trenerską w danym sporcie w wymiarze co najmniej 250 godzin lub
- co najmniej średnie wykształcenie oraz ukończenie specjalistycznego kursu instruktorów w danym sporcie i zdanie egzaminu końcowego (kurs powinien trwać co najmniej 250 godzin)
Do wykonywania tego zawodu wystarczy pełnoletność oraz wykształcenie średnie. Wprowadzona zostaje niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez polski związek sportowy oraz posiadanie wiedzy w zakresie działalności instruktorskiej (niesprawdzanej formalnie).
Trener klasy mistrzowskiej:
- ukończone 18 lat
- wykształcenie wyższe,
- udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej,
- zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy,
- posiadanie co najmniej dwuletni staż pracy trenerskiej ze stopniem trenera klasy
pierwszej,
- konieczne jest odbycie specjalistycznego kursu na stopień trenera klasy mistrzowskiej oraz pozytywny wynik z egzaminu końcowego.
Do wykonywania tego zawodu wystarczy pełnoletność oraz wykształcenie średnie. Wprowadzona zostaje niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez polski związek sportowy oraz posiadanie wiedzy w zakresie działalności instruktorskiej (niesprawdzanej formalnie).
Trener klasy II:
- studia wyższe w ramach kształcenia umożliwiającego uzyskanie specjalistycznej
wiedzy i umiejętności trenerskich
- zaświadczenie o niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy
- posiadanie, przez okres co najmniej 2 lat, tytułu instruktora sportu ze specjalizacją
w danym sporcie i ukończenie studiów podyplomowych w zakresie kształcenia umożliwiającym uzyskanie specjalistycznej wiedzy i umiejętności trenerskich,
lub posiadanie, przez okres co najmniej 2 lat, tytułu instruktora sportu ze specjalizacją w danym sporcie, posiadanie co najmniej świadectwa dojrzałości oraz ukończenie specjalistycznego kursu na stopień trenera klasy drugiej i zdanie egzaminu końcowego
Uchyla się stopnie trenerskie i wymagane do uzyskania ich kursy i staż pracy. Do wykonywania tego zawodu wystarczy pełnoletniość, wykształcenie średnie
i niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez polski związek sportowy oraz posiadanie wiedzy w zakresie działalności trenerskiej (niesprawdzanej formalnie).
 
Trener klasy I:
- ukończone 18 lat,
- wykształcenie co najmniej średnie,
- udokumentowany dorobek w pracy szkoleniowej,
- zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez Polski Związek Sportowy,
- posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy trenerskiej ze stopniem trenera klasy drugiej,
- konieczne jest odbycie specjalistycznego kursu na stopień trenera klasy pierwszej oraz pozytywny wynik z egzaminu końcowego.
Uchyla się stopnie trenerskie i wymagane do uzyskania ich kursy i staż pracy. Do wykonywania tego zawodu wystarczy pełnoletność, wykształcenie średnie
i niekaralność za przestępstwa umyślne popełnione w związku ze współzawodnictwem organizowanym przez polski związek sportowy oraz posiadanie wiedzy w zakresie działalności trenerskiej (niesprawdzanej formalnie).
 

 

 

40-41. Dyplomowany bibliotekarz i dyplomowany pracownik informacji naukowej

 

Dotychczasowe wymagania
Postulowane zmiany
Wykształcenie wyższe
Wykształcenie średnie
Zależnie od stanowiska: od 0 do 10 lat doświadczenia zawodowego.
Likwidacja obowiązku
Egzamin wymagany – kandydaci dopuszczeni po ocenie ich dorobku naukowego przez komisję kwalifikacyjną.
Likwidacja obowiązku

 

 

42-50. Pośrednia deregulacja dostępu do zawodów związanych z żeglugą śródlądową

 

Dotychczasowe wymagania
Postulowane zmiany
Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej:
- 36 miesięczna praktyka,
- egzamin przeprowadzany przez komisję państwową.
Umożliwienie skrócenia praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Przewoźnik żeglugi śródlądowej:
- 12 miesięczna praktyka zawodowa,
- egzamin przeprowadzany przez komisję państwową.
Umożliwienie skrócenia praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Stermotorzysta żeglugi śródlądowej:
-12 miesięczna praktyka zawodowa,
- egzamin przeprowadzany przez komisję państwową.
Umożliwienie skrócenia praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Szyper żeglugi śródlądowej:
- świadectwa bosmana żeglugi śródlądowej lub świadectwo sternika żeglugi śródlądowej,
- w przypadku posiadania świadectwa bosmana żeglugi śródlądowej wymagana 12 miesięczna praktyka zawodowa,
W przypadku posiadania świadectwa sternika żeglugi śródlądowej wymagana 6 miesięczna praktyka zawodowa,
- egzamin przeprowadzany przez komisję państwową.
Umożliwienie skrócenia
praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej:
- 12 miesięczna praktyka zawodowa,
- egzamin przeprowadzany przez komisję państwową.
Umożliwienie skrócenia praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Starszy marynarz żeglugi śródlądowej:
- świadectwo żeglarza żeglugi śródlądowej,
- 6 miesięczna praktyka zawodowa,
- egzamin przeprowadzany przez komisję państwową.
Umożliwienie skrócenia praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Bosman żeglugi śródlądowej:
- świadectwo starszego marynarza żeglugi śródlądowej,
- 12 miesięczna praktyka zawodowa,
- egzamin przeprowadzany przez komisję państwową.
Umożliwienie skrócenia praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Sternik żeglugi śródlądowej:
- świadectwa bosmana żeglugi śródlądowej lub świadectwo starszego marynarza żeglugi śródlądowej,
- w przypadku posiadania świadectwa bosmana żeglugi śródlądowej wymagana 6 miesięczna praktyka zawodowa,
W przypadku posiadania świadectwa starszego marynarza żeglugi śródlądowej wymagana 12 miesięczna praktyka zawodowa,
- Egzamin przeprowadzany przez komisję państwową.
Umożliwienie skrócenia praktyki w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

 

 

51. Spawacz w odkrywkowych zakładach górniczych, spawacz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi oraz mechanik wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi

 

Dotychczasowe wymagania
Postulowane zmiany
Konieczne jest:
- ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej o profilu ogólnym albo
- ukończenie szkoły ponadpodstawowej
i posiadanie tytułu kwalifikacyjnego w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie „technicy" lub w grupie „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy" albo
- ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej
 i posiadanie kwalifikacji w zawodzie określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w grupie „technicy" lub w grupie „robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy".
Zniesienie szczegółowych wymagań dotyczących minimalnego wykształcenia i specjalistycznych kursów
Ukończenie kursu specjalistycznego z zakresu zagrożeń: wybuchowego i pożarowego w ruchu zakładów górniczych, posiadanie kwalifikacji spawacza w jednostce szkoleniowej, której program szkolenia został zatwierdzony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.
3 miesiące pracy w ruchu odpowiedniego zakładu górniczego pod nadzorem upoważnionego spawacza.
Zniesienie szczegółowych wymagań dotyczących minimalnego wykształcenia i specjalistycznych kursów
Ukończenie kursu specjalistycznego w zakresie obsługi maszyn i urządzeń wiertni w
jednostce szkoleniowej, której program szkolenia został zatwierdzony przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego*
12 miesięcy pracy w ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne metodą otworową
Zniesienie szczegółowych wymagań dotyczących minimalnego wykształcenia i specjalistycznych kursów

* Dotyczy mechanika wiertni w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi.

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 09.03.2012 11:23 | Data modyfikacji: 17.06.2013 11:58