Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Podsumowania konferencji

Rok 2010

mediacje_gosp_plakat.jpg
konferencja- mediacje_rodzinna_plakat.jpg
_MG_2920.jpg
_MG_2887.jpg
_MG_2906.jpg
W dniu 21 października 2010r., w budynku Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministra Sprawiedliwości i Rzecznika Praw Dziecka, we współpracy ze Społeczną Radą do Spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości pt. „Mediacja - nowa droga rozwiązywania konfliktów”. Konferencja związana była z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji w Polsce.
Otwarcia konferencji dokonał Podsekretarz Stanu Igor Dzialuk wraz z reprezentującą Rzecznika Praw Obywatelskich Dyrektor Biura RPO Hanną Wrzosek oraz dr Zbigniewem Czwartoszem - Przewodniczącym Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości
 
Celem Konferencji była próba ustalenia pozycji mediacji w systemie wymiaru sprawiedliwości oraz roli, jaką powinna ona spełniać w umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego, a także sposobów jej upowszechniania. Omówiona została również problematyka konfliktów rówieśniczych i możliwości ich rozwiązywania w środowisku dzieci i młodzieży oraz rola, jaką może spełnić mediacja w budowaniu ich postaw życiowych i zachowań w sytuacjach konfliktowych.
 
W pierwszej części Konferencji wygłoszone zostały referaty: „Koncepcja sądu otwartego jako wzmocnienie pluralizmu form wymiaru sprawiedliwości” (dr Adam Zienkiewicz), „Konflikt, jako szansa dla edukacji obywatelskiej dzieci i młodzieży” (dr Elżbieta Żuchowska-Czwartosz). Pierwszą część Konferencji zamknął referat gościa z Włoch, profesora Giuseppe de Palo pt. „Prawnicy w ADR; prezentacja wyników trzech unijnych projektów promujących wiedzę i stosowanie mediacji w Unii Europejskiej”.
W części drugiej przeprowadzono cztery dyskusje panelowe pt. ”Przekonać nieprzekonanych”- dotyczące mediacji w sprawach karnych i nieletnich, rodzinnych, gospodarczych i ze stosunku pracy oraz rówieśniczych. Dyskusje stały się platformą wymiany doświadczeń z zakresu wykorzystania mediacji pomiędzy osobami stosującymi tę metodę a tymi, którzy do tej pory z niej nie korzystali. Konferencja zakończyła się podsumowaniem prac grup panelowych oraz sformułowaniem wniosków i postulatów dotyczących kierunków dalszego rozwoju mediacji.
 
W Konferencji wzięło udział około 230 uczestników: sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy policji, mediatorów oraz przedstawicieli środowisk akademickich i szkolnych.
 
Po zakończeniu oficjalnej części, osoby zainteresowane uczestniczyły w zwiedzaniu Muzeum z przewodnikiem, który opowiedział o historii budynku w którym znajduje się kolekcja, zgromadzonych tam obrazach oraz o historii rodu Porczyńskich- fundatorów zbioru.
 
 
Departament Praw Człowieka
Ministerstwo Sprawiedliwości
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 18.10.2010 14:05 | Data modyfikacji: 17.10.2011 12:49