Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Kalendarium obchodów – 2012

Sąd Apelacyjny WROCŁAW

Świdnica

W ramach obchodów MDM-u, w Sądzie Okręgowym w Świdnicy przez cały dzień 18.10.2012r. dyżur pełnił mediator, który udzielał informacji dot. mediacji i spotykał się z osobami zainteresowanymi tym sposobem ADR. W dniu 19.10.2012r. odbyło się całodniowe spotkanie z młodzieżą z miejscowych szkół średnich (liceów), w którym oprócz sędziego, brali udział mediatorzy, przybliżając instytucję mediacji, w tym także poprzez organizowane inscenizacji z udziałem młodzieży. Zaplanowano też kolejne mediacyjne warsztaty dla sędziów.
 
Wrocław – Oława

 

Konferencja w Oławie
Konferencja we Wrocławiu
Konferencja we Wrocławiu
Konferencja we Wrocławiu
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Jacek Toporowski | Edytor: Rafał Matusiak
Data dodania: 21.11.2012 13:11 | Data modyfikacji: 28.11.2012 10:53

Apelacja Poznań

Konin

W okręgu Sądu Okręgowego w Koninie w ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji zostały podjęte następujące działania:
- Informacje o MDMie zostały umieszczone na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Sądu. Zwrócono się do prezesów sądów rejonowych o zamieszczenie informacji nt. planowanego przedsięwzięcia w widocznym miejscu oraz na stronie internetowej, podległych im sądów.
- Wzmianka o organizowanym spotkaniu została podana w lokalnych mediach.
- W celu przybliżenia obywatelom istoty i zalet rozwiązywania sporów przy wykorzystaniu mediacji w Sądzie Okręgowym w Koninie zostało zorganizowane w dniu 18 października 2012 r. spotkanie z mediatorami w sprawach cywilnych, rodzinnych i karnych, o którym informowały plakaty przygotowane przez pracownika Sądu oraz wyłożono w widocznym miejscu ulotki i informacje dot. mediacji.
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Tomasz Jałukowicz | Edytor: Rafał Matusiak
Data dodania: 28.11.2012 10:12 | Data modyfikacji: 28.11.2012 10:58

Apelacja Szczecin

Koszalin

W dniu 18.10.2012 r. zorganizowano dyżury mediatorów i sędziego celem propagowania instytucji mediacji wśród mieszkańców regionu. Nieodpłatne porady były udzielane w każdym sądzie rejonowym oraz okręgowym w godzinach od 9 do 14. Nadto w dniu 19.10.2012 r. dla wszystkich sędziów okręgu zorganizowano, we współpracy z KSSiP, szkolenie i warsztaty z zakresu mediacji.
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Tomasz Jałukowicz | Edytor: Rafał Matusiak
Data dodania: 28.11.2012 10:13 | Data modyfikacji: 28.11.2012 10:56

Apelacja Gdańsk

Bydgoszcz

Z okazji MDMu w bydgoskim sądzie okręgowym i sądach rejonowych w okręgu odbywały się dyżury mediatorów, a w lokalnej telewizji emitowany był spot reklamowy propagujący mediacje.
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Tomasz Jałukowicz | Edytor: Rafał Matusiak
Data dodania: 28.11.2012 10:14 | Data modyfikacji: 28.11.2012 10:56

Apelacja Łódź

Płock

Obchody MDM w październiku 2012r. w płockim okręgu sądowym sprowadziły się do pełnienia w każdym z sądów w okręgu dyżurów w dniach 15 – 17 października 2012 r. przez sędziów, asystentów sędziów i mediatorów. Dyżury zostały zaanonsowane w lokalnych mediach i ośrodkach pomocy społecznej. W tych dniach interesanci sądowi otrzymywali dostępne ulotki i publikacje na temat mediacji.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Tomasz Jałukowicz | Edytor: Rafał Matusiak
Data dodania: 28.11.2012 10:15 | Data modyfikacji: 28.11.2012 10:59

Apelacja Lublin

Radom

Sprawozdanie z obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji 18 października 2012 r.
Sąd Okręgowy w Radomiu oraz Sądy Rejonowe w Radomiu i Grójcu, wzorem lat ubiegłych włączyły się do obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji. Celem podjętych w ramach tych obchodów działań, było przede wszystkim przybliżenie społeczeństwu instytucji mediacji i możliwości jej stosowania w każdej sferze stosunków społecznych. W Sądach Rejonowych okręgu radomskiego na tablicach ogłoszeń zostały umieszczone listy mediatorów. W Sądzie Okręgowym w Radomiu, Sądzie Rejonowym w Radomiu oraz Sądzie Rejonowym w Grójcu zorganizowane zostały spotkania z zaproszonymi mediatorami z Polskiego Centrum Mediacji Oddział w Radomiu. Podczas spotkań z zainteresowanymi zaproszeni mediatorzy rozdawali broszury "Kuriera mediacyjnego" oraz udzielali informacji i wsparcia. Na stronach internetowych sądów, w których odbywały się spotkania z mediatorami zamieszczone zostały harmonogramy pełnionych dyżurów. O obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji o możliwości spotkań z mediatorami, mieszkańcy regionu zostali poinformowani za pośrednictwem lokalnych mediów oraz poprzez ogłoszenia zamieszczone na tablicach ogłoszeń oraz w biurach obsługi interesanta.

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Tomasz Jałukowicz | Edytor: Rafał Matusiak
Data dodania: 28.11.2012 15:57 | Data modyfikacji: 28.11.2012 15:57