Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Formularz zgłoszenia udziału na konferencję organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Formularz zgłoszenia udziału na konferencję organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości pt.: „Edukacja prawna młodzieży szkolnej oraz mediacja w szkole – w świetle teorii i praktyki”

Imię i nazwisko uczestnika: *

Nazwa reprezentowanej instytucji: *

Adres e-mail: *

Wykonywany zawód (proszę zaznaczyć jedno pole)

(w przypadku zaznaczenia pola inny proszę wskazać wykonywany zawód)

Jestem zainteresowany udziałem w Konferencji w:

Oświadczenie zgłaszającego: *

(*) Pola oznaczone gwiazdką należy wypełnić.