Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Publikacje, akty prawne, statystyki

Informacje o mediacji dla stron postępowań sądowych

Informacja o mediacji karnej Informacja o mediacji karnej (liczba pobrań: 262)
Informacja o mediacji cywilnej Informacja o mediacji cywilnej (liczba pobrań: 354)

Informator o alternatywnych sposobach rozwiązywania sporów. Informator dla pokrzywdzonego

Infomator oraz broszury mediacyjne, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, są publikacjami które mogą być dystrybuowane wyłącznie nieodpłatnie

Międzynarodowe i Polskie standardy dotyczące mediacji

Polskie akty prawne regulujące mediację

Regulacje karne

Regulacje dotyczące nieletnich

  1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich ((Dz. U. 2002 r., Nr 11, poz. 109 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2001 r., Nr 56, poz. 591)
  3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania kosztów postępowania w sprawach nieletnich Dz. U. Nr 90, poz. 1009
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 23 grudnia 2002 r. w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich Dz. U. nr 239, poz. 2037

Regulacje cywilne

  1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.; mediacja została wprowadzona do k.p.c. Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1438; weszła w życie 10 grudnia 2005 r.) w oparciu o załącznik - mediacja k.p.c., przepisy dotyczące mediacji w brzmieniu obowiązującym od dnia 19 kwietnia 2010 r.
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
  3. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 167, poz. 1398 ze zm.)
  4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym

Omówienie obowiązujących regulacji prawnych

Infomator oraz broszury mediacyjne, zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej, są publikacjami które mogą być dystrybuowane wyłącznie nieodpłatnie

(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.)
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.)
(stan prawny na 1 września 2011 r.)
(stan prawny na 1 września 2011 r.)
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.)
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.)
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.)
(stan prawny na 1 grudnia 2012 r.)
(stan prawny na 1 września 2011 r.)
(stan prawny na 1 września 2011 r.)
(stan prawny na 1 września 2011 r.)

Dane statystyczne dotyczące mediacji

Informacje o liczbie postępowań mediacyjnych oraz wyniku mediacji

 

Uwaga
Skuteczność mediacji, zgodnie ze statystyką, oceniana jest na podstawie ilości zawartych ugód lub umorzonych postępowań w wyniku zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem. Statystyki nie mierzą więc stopnia wyciszenia emocji stron i stworzenia warunków do spokojnej rozmowy o sporze i porozumienia, jak ten spór w sposób najbardziej korzystny dla obu stron rozwiązać.