Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

O Radzie

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Oklej Agata | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 15.11.2016 | Data dodania: 15.11.2016 16:29 | Data modyfikacji: 06.03.2017 11:18

Społeczna Rada do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości – III kadencja

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Agata Oklej | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 08.07.2015 | Data dodania: 08.07.2015 10:28 | Data modyfikacji: 07.10.2016 16:22

Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów - II kadencja

Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów (Civic Council for Alternative Dispute Resolution at the Ministry of Justice) zespołem doradczym Ministra Sprawiedliwości do spraw szeroko rozumianej problematyki Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów (ang. Alternative Dispute Resolution - ADR). Rada ds. ADR została powołana na podstawie Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości nr 55/08/DNWO z dnia 1.08.2005 r.

 

W skład Rady I Kadencji weszli:
Przewodnicząca Rady - Janina Waluk
Wiceprzewodnicząca Rady - Ewa Gmurzyńska
Wiceprzewodnicząca Rady - Agnieszka Rękas
Sekretarz Rady - Maciej Tański 

 

Zadaniami Rady w I kadencji było m.in. stworzenie platformy porozumienia się mediatorów z osobami odpowiedzialnymi za zgodny ze standardami Unii Europejskiej rozwój ADR, opracowanie standardów postępowania mediatora i prowadzenia mediacji, opracowanie standardów szkolenia mediatorów, opracowanie kodeksu etyki, a także propagowanie mechanizmów ADR, jako metod rozwiązywania konfliktów wśród pracowników wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania oraz w społeczeństwie, tworzenie warunków instytucjonalnych dla rozwoju mediacji w Polsce oraz promocja deklaracji do mediacji.

 

Rada II Kadencji została powołana na okres pięciu lat (2009-2014) w oparciu o zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2009 w sprawie powołania Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów. 

Na inauguracyjnym posiedzeniu Rady ADR w dniu 11 maja 2009 r. Minister Sprawiedliwości Andrzeja Czuma wręczył medale za wybitne zasługi w rozpowszechnianiu mediacji – profesorowi Andrzejowi Murzynowskiemu oraz pośmiertnie Prezes Polskiego Centrum Mediacji i Przewodniczącej I Kadencji Rady dr Janinie Waluk, w imieniu której odebrała medal najbliższa rodzina.

 

W skład rady II kadencji wchodzą następujące osoby:

 • Ministerstwo Sprawiedliwości – Marzena Kruk;
 • Dolnośląski Ośrodek Mediacji - Elżbieta Popławska-Dobiejewska;
 • Fundacja Partners Polska - Maciej Tański;
 • Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego - Zbigniew Czwartosz;
 • Polskie Centrum Mediacji - Jerzy Książek;
 • Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych - Katarzyna Czayka-Chełmińska;
 • Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej – Małgorzata Piwowarska;
 • Stowarzyszenie Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce – Eleonora Porębiak-Tymecka;
 • Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA - Jolanta Korwin-Piotrowska;
 • Stowarzyszenie Sędziów „Themis” - Anna Korwin-Piotrowska;
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Grzegorz Pietrzak;
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie - Ewa Bieńkowska;
 • Krajowa Rada Radców Prawnych - Maciej Bobrowicz;
 • Instytut Nauk Prawnych PAN - Beata Czarnecka-Dzialuk;
 • Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej - Marek Furtek;
 • Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji UW - Ewa Gmurzyńska;
 • Prokuratura Generalna - Lidia Mazowiecka;
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski - Rafał Morek;
 • Polskie Stowarzyszenie Sądownictwa Polubownego - Sylwester Pieckowski;
 • Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie - Agnieszka Rękas;
 • Mediator - Sąd Okręgowy w Gdańsku - Ewa Serocka;
 • Instytut Wymiaru Sprawiedliwości - Dobrochna Wójcik;
 • Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański - Wojciech Zalewski.


Od 11 maja 2009 r. do 10 maja 2010 r. Przewodniczącym Społecznej Rady ds. ADR był Maciej Tański.
Od dnia 11 maja 2010 r. do 10 maja 2011r. Przewodniczącym Rady był dr Zbigniew Czwartosz.
Od dnia 11 maja 2011 r. do 10 maja 2012r. Przewodniczącą Rady była dr Ewa Gmurzyńska.

Od dnia 11 maja 2012 r. do 10 maja 2013 r. - Przewodniczącym Rady był Sylwester Pieckowski.

Od dnia 10 maja 2013 r. do 10 maja 2014 r. - Przewodniczacym Rady jest Jerzy Książek.

Wiceprzewodniczącymi Rady ADR są:

 • Sylwester Pieckowski – Przewodniczący Komisji Legislacyjnej
 • Agnieszka Rękas – Przewodnicząca Komisji Promocji (rezygnacja ze stanowiska Wiceprzewodniczącej - maj 2013 r.)
 • Zbigniew Czwartosz – Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej
 • Maciej Tański – Wiceprzewodniczący - odpowiedzialny za monitorowanie funkcjonowania ADR/mediacji w Polsce
 • Sekretarz - Rady ADR – Rafał Morek
 • Rzecznik Prasowy - Jerzy Książek - tel. 22 826 06 63 jerzy.ksiazek@mediator.org.pl.


Rada powołała także komisje tematyczne pod przewodnictwem każdego z wice-przewodniczących:
- legislacyjna pod przewodnictwem Sylwestra Pieckowskiego
- promocyjna pod przewodnictwem Agnieszki Rękas
- współpracy międzynarodowej (kontakty z międzynarodowymi organizacjami, dostosowanie polskich przepisów do wymogów unijnych/europejskich) pod przewodnictwem Ewy Gmurzyńskiej
- monitorowania funkcjonowania ADR/mediacji w Polsce pod przewodnictwem Zbigniewa Czwartosza.

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Joanna Dębek
Data wytworzenia: 03.10.2013 | Data dodania: 05.10.2011 10:17 | Data modyfikacji: 03.10.2013 13:14