Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Współpraca z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej

Porozumienie o współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W dniu 15 września 2011 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbyła się konferencja prasowa podczas której Minister Sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosław Duda podpisali „Porozumienie o współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.


Porozumienie jest kolejnym przykładem międzyresortowej współpracy na tym polu.
Celem porozumienia jest zwiększenie ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie, w szczególności przy wykorzystaniu środków i form zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jak również skoordynowanie działań w zakresie przeciwdziałania temu rodzajowi przemocy. 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 23.11.2011 16:05 | Data modyfikacji: 23.11.2011 16:15

Dokumenty dotyczące współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Anna Wiecha | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 23.11.2011 16:09 | Data modyfikacji: 29.11.2012 14:15

Wydarzenia

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 26.09.2014 | Data dodania: 23.11.2011 16:11 | Data modyfikacji: 26.09.2014 11:37