Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie

Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji opracowało materiał edukacyjny skierowany do osób stosujących przemoc w rodzinie pt. „Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie”. Tytuł ulotki oraz jej kształt nawiązuje do wydanej uprzednio „Karty praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie”, stanowiącej materiał edukacyjny i informacyjny dla osób doznających tego typu przemocy.

„Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie” została pomyślana jako informacja, umożliwiająca podjęcie takiej osobie kroków, w celu zmiany swojej postawy wobec osób najbliższych. Karta wskazuje jakie dolegliwości mogą wynikać ze stosowania przemocy dla sprawcy, podpowiada jak prawidłowo postępować w trakcie trwania procedury „Niebieskie Karty”, gdzie zgłosić się w razie problemów związanych z nadużywaniem alkoholu, a przede wszystkim zachęca do skorzystania z oferty oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych. W Karcie zawarte są informacje dotyczące istoty programów korekcyjno-edukacyjnych, ich adresatów, celów, a także podmiotów je realizujących, wraz z podaniem kilkudziesięciu najlepszych podmiotów w kraju wraz z ich danymi teleadresowymi.

Karta została wydrukowana i przesłana w liczbie 380.000 do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, zespołów interdyscyplinarnych, sadów powszechnych, z przeznaczeniem dla kuratorów sądowych, sprawujących dozór nad osobami skazanymi za czyny związane z przemocą w rodzinie, a także do jednostek organizacyjnych Policji.

Karta ta ma być udostępniana osobom stosującym przemoc w rodzinie przez służby mające kontakt lub pracujące bezpośrednio z takimi osobami.


Karta informacyjna dla osoby stosującej przemoc w rodzinie
O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Joanna Dębek
Data wytworzenia: 03.12.2013 | Data dodania: 03.12.2013 15:20 | Data modyfikacji: 10.12.2013 15:28