Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa

Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa

Poradnictwo Specjalistyczne zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.) obejmuje w szczególności poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne, świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów; poradnictwo psychologiczne -  przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Poszczególne linki będą uruchamiane w miarę publikacji przez wojewodów rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Zgodnie z art. 46 a ust. 3 ustawy o pomocy społecznej termin na coroczną publikację przez wojewodów w/w rejestru wyznaczony został do dnia 30 czerwca.

Linki do stron internetowych urzędów wojewódzkich z wykazami jednostek specjalistycznego poradnictwa: 

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Rafał Matusiak | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 11.02.2015 | Data dodania: 11.02.2015 15:03 | Data modyfikacji: 12.02.2015 11:57