Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe

Zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 175, poz. 1362 z 2009 r. ze zm.) do obowiązków wojewoda należy prowadzenie jawnego rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe. Każdego roku, do dnia 30 czerwca, wojewoda ogłasza w/w rejestr w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikuje na przedmiotowej stronie internetowej.

Informacja na temat w/w placówek zapewniających miejsca noclegowe jest niezbędny prokuratorom i sędziom, albowiem wydając postanowienie o nakazie opuszczenia przez oskarżonego lokalu mieszkalnego należy, na wniosek oskarżonego, wskazać mu miejsce pobytu w placówkach zapewniających miejsca noclegowe. Placówkami wskazanymi do umieszczenia oskarżonego nie mogą być placówki pobytu ofiar przemocy w rodzinie.

Poniżej zamieszczono linki do stron internetowych poszczególnych urzędów wojewódzkich, na których powinien zostać umieszczony rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe.

 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
 • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
 • Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 • Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
 • Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
 • Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
 • Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
 • Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie
 • Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
 • Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 • Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
 • Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
 • Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
 • Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Michał Lewoc | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 11.02.2015 | Data dodania: 11.02.2015 15:37 | Data modyfikacji: 11.02.2015 15:38