Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Aktualności

Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej

2013-06-19

W dniu 5 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. 2013, poz. 628), która wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 maja 2012 r., dotyczący niezgodności z konstytucją kilku ustaw, m.in.: o Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, ABW, Służbie Celnej. Ustawa ujednolica przepisy w taki sposób, aby służby, które wykonują zbliżone zadania - miały możliwość użycia podobnych środków przymusu bezpośredniego. W ustawie przyjęto, jako zasadę, że służby będą mogły użyć danego środka przymusu bezpośredniego, adekwatnie do stopnia zagrożenia - kierując się wyborem środka o realnie najmniejszej dolegliwości. Określa też przypadki, kiedy mogą one być użyte oraz tryb postępowania przed i po ich użyciu lub wykorzystaniu. Rozwiązania ujęte w ustawie opierają się na wcześniej obowiązujących regulacjach. Ustawa ujmuje wszystkie formacje, których funkcjonariusze, żołnierze, strażnicy, inspektorzy i pracownicy są uprawnieni do użycia środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

 
Ustawa daje także pracownikom zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich prawo do używania lub wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego oraz określa rodzaje środków przymusu bezpośredniego używanych w zakładach i schroniskach,  procedury ich użycia i dokumentowania.
 
Przypadki, w których można użyć środki przymusu bezpośredniego w zakładach i schroniskach w postaci: siły fizycznej, kaftana bezpieczeństwa, pasa obezwładniającego oraz izby izolacyjnej, wskazane zostały w zmienionym w/w ustawą art. 95a ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (j.t. Dz.U. z 2010r., Nr 33, poz. 178 z późn. zm).
 
Szczegółowe warunki, jakim powinna odpowiadać izba izolacyjna, warunki i organizacja umieszczania w izbie izolacyjnej oraz określenie okresu przechowywania, sposobu archiwizowania lub brakowania dokumentacji, a także jej formę, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 czerwca 2013 roku (Dz.U. 2013, poz. 638) w sprawie celi zabezpieczającej i izby izolacyjnej.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Iwona Różańska - Kozieł | Edytor: Rafał Matusiak
Data dodania: 19.06.2013 15:08 | Data ostatniej modyfikacji: 19.06.2013 15:08