Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Ocena efektywności pracy sądów

2017-11-10
Ministerstwo Sprawiedliwości

Przegląd ewidencji spraw i podstawowych wskaźników za pierwsze półrocze 2017 roku wykazał niską efektywność sądów okręgowych w Gliwicach i Katowicach.

Ten pierwszy zajął 40 pozycję w rankingu wszystkich 45 sądów okręgowych, jeśli chodzi o wskaźnik opanowania wpływu w sprawach cywilnych, czyli w sądzie tym wciąż rosną zaległości. Także w podległych mu sądach rejonowych wskaźniki są słabe. Np. Sąd Rejonowy w Gliwicach zajmuje jedno z ostatnich miejsc w rankingu wszystkich sądów rejonowych – jest 300 na 318 sądów, jeśli chodzi o czas trwania postępowań. Z kolei Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach jest 291 pod względem czasu trwania postępowań w sprawach cywilnych.

Ze wszystkich 45 sądów okręgowych Sąd Okręgowy w Katowicach jest 41. pod względem rozpoznawania spraw karnych. Nie najlepiej radzą sobie także podległe mu sądy rejonowe, np. w Sąd Rejonowy Katowice Zachód zajmuje dalekie miejsce pod względem wskaźnika opanowania wpływu spraw cywilnych.

Dane statystyczne to istotne, ale nie jedyne kryterium oceny pracy sądów. Poza analizą ewidencji spraw i podstawowych wskaźników efektywności, na ostateczną, całościową ocenę pracy danego sądu ma wpływ szeroki zakres czynników. Mogą to być m.in. powody sytuacji, w której podstawowe wskaźniki odbiegają od średniej w innych sądach tego typu. 

Dla poprawy sytuacji sądów apelacji katowickiej, jak również sytuacji w samym Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, który pod względem wskaźnika opanowania wpływu w sprawach karnych zajął 7 pozycję na 11 sądów apelacyjnych, z dniem 10 listopada na stanowisko Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach powołany został sędzia tego sądu Witold Mazur. Z dniem 9 listopada 2017 roku z funkcji prezesa katowickiego sądu apelacyjnego odwołana została sędzia Barbara Suchowska.

Nowym prezesem Sądu Okręgowego w Katowicach w miejsce sędziego Jacka Gęsiaka został sędzia dr Rafał Stasikowski, naukowiec, autor prawie 40 prac z zakresu nauki administracji, prawa administracyjnego i gospodarczego publicznego.

Z kolei prezesem Sądu Okręgowego w Gliwicach z dniem 10 listopada został sędzia tego sądu Arkadiusz Cichocki, w przeszłości m.in. kierownik sekcji wykonawczej Wydziału Karnego w Sądzie Rejonowym w Zabrzu. Obowiązki prezesa przestał pełnić sędzia Henryk Brzyżkiewicz.

W sądach rejonowych okręgu gliwickiego z dniem 10 listopada 2017 roku zostali powołani nowi prezesi: w Sądzie Rejonowym w Gliwicach sędzia Rafał Baranek, w Sądzie Rejonowym w Rybniku sędzia Ewa Majwald-Lasota, w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach sędzia Marcin Kulikowski, w Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim sędzia Remigiusz Guz, w Sądzie Rejonowym w Rudzie Śląskiej sędzia Ewa Żarkiewicz-Marek, zaś w Sądzie Rejonowym w Żorach sędzia Cezary Podsiadlik.

W okręgu katowickim z dniem 10 listopada 2017 roku nowymi prezesami sądów rejonowych zostali powołani: w Sądzie Rejonowym Katowice Zachód sędzia Katarzyna Skawiańczyk, a w Sądzie Rejonowym w Siemianowicach Śląskich sędzia Mariusz Witkowski.

W związku z rezygnacją dotychczasowego prezesa do pełnienia funkcji prezesa Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z dniem 10 listopada 2017 r. powołana została sędzia Joanna Pąsik.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Ministerstwo Sprawiedliwości | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 10.11.2017 | Data dodania: 10.11.2017 12:24 | Data ostatniej modyfikacji: 10.11.2017 12:24