Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Ministerstwo Sprawiedliwości wyróżniło zasłużonych pedagogów

2017-11-23
Ministerstwo Sprawiedliwości wyróżniło zasłużonych pedagogów
Ministerstwo Sprawiedliwości wyróżniło zasłużonych pedagogów
Ministerstwo Sprawiedliwości wyróżniło zasłużonych pedagogów
Ministerstwo Sprawiedliwości wyróżniło zasłużonych pedagogów
Ministerstwo Sprawiedliwości wyróżniło zasłużonych pedagogów

Ponad 50 nauczycieli, wychowawców, psychologów, dyrektorów placówek, a także pracowników zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich otrzymało wczoraj w Ministerstwie Sprawiedliwości wyróżnienia za ofiarną pracę.

Podczas uroczystości wiceminister sprawiedliwości Michał Woś oraz wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć wręczyli nagrody Ministra Sprawiedliwości, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz medale za długoletnią służbę. Wyróżnienia przyznano za poświęcenie i trud wkładany w resocjalizację i wychowywanie nieletnich.

Wiceminister Michał Woś podkreślił trudny charakter pracy w zakładach poprawczych i schroniskach. Podziękował pedagogom za zaangażowanie i pogratulował nagród.

Nagrody Ministra Sprawiedliwości otrzymało 30 pedagogów z 15 zakładów dla nieletnich.

 • Agnieszka Depka, psycholog z Zakładu Poprawczego w Szubinie
 • Adam Kulczyk, wychowawca z Zakładu Poprawczego w Szubinie
 • Janina Jodko, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie Falenicy
 • Jerzy Książek, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie Falenicy
 • Renata Franczak-Zielińska, psycholog terapeuta w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Mateusz Suruło, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Arkadiusz Świątek –Brzeziński, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach
 • Sebastian Szczepański, wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie
 • Zdzisław Śliwiński, nauczyciel zawodu w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie
 • Marek Cyran, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu
 • Andrzej Kuc, wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu
 • Wojciech Łaszczewski, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
 • Elżbieta Gajda, nauczyciel praktycznej nauki zawodu z Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
 • Janusz Zawadzki, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
 • Agata Sosnowska, pedagog w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
 • Dorota Radkiewicz, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu
 • Andrzej Swakowski, dyrektor zakładu - Zakład Poprawczy w Nowem
 • Olga Bocian, psycholog w Zakładzie Poprawczym w Nowem
 • Janusz Rocławski, nauczyciel zawodu w Zakładzie Poprawczym w Nowem
 • Anna Hein-Markiewicz, psycholog w Zakładzie Poprawczym w Nowem
 • Marek Łukasiewicz, dyrektor schroniska - Schronisko dla Nieletnich w Gackach
 • Sławomir Ziółkowski, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich w Gackach
 • Janina Frączek, dyrektor szkół - Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Zawierciu
 • Jolanta Alina Kujawa, nauczyciel z Zakładzie Poprawczym w Barczewie
 • Zbigniew Kiełczewski, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Barczewie
 • Izabela Bylińska, pedagog w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie-Łące
 • Grzegorz Maćkowski, wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie-Łące
 • Krzysztof Kowalski, kierownik warsztatów szkolnych w Zakładzie Poprawczym w Witkowie
 • Zenon Czyżewski, dyrektor zakładu i schroniska - Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Mrozach
 • Maciej Leciejewski, dyrektor zakładu i schroniska - Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Koronowie

Medalem za Długoletnią Służbę zostało odznaczonych 18 pracowników: 16 osób otrzymało Medal Złoty, przyznawany po 30 latach pracy zawodowej oraz 2 osoby otrzymały Medal Srebrny przyznawany po 20 latach pracy. Medal ten jest nagrodą Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Pracownicy odznaczeni Złotym Medalem:  

 • Jerzy Pabian, kierowca w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Joanna Stefania Dziurzycka, samodzielna księgowa w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Bernadeta Maria Nicieja, magazynier w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Henryk Pacała, pracownik gospodarczy rzemieślnik w Zakładzie Poprawczym w Szubinie
 • Jarosław Pyszczyński, kierownik gospodarczy w Zakładzie Poprawczym w Szubinie 
 • Jacek Dariusz Tyc, dyrektor szkół - Zakład Poprawczy w Jerzmanicach Zdroju
 • Maria Michalik-Mazurek, wychowawca w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy
 • Anna Maria Cyran, psycholog w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy
 • Andrzej Przybysz, strażnik w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie-Falenicy
 • Jadwiga Marta Gryń, pielęgniarka w Zakładzie Poprawczym w Barczewie
 • Antoni Wnukiewicz, strażnik w Zakładzie Poprawczym w Barczewie
 • Henryk Stanisław Michacz, strażnik w Zakładzie Poprawczym w Barczewie
 • Jolanta Foremska, sekretarz ds. wychowanków w Zakładzie Poprawczym w Witkowie
 • Grażyna Matuszak, kierownik administracyjno-gospodarczy w Zakładzie Poprawczym w Witkowie
 • Jarosław Stanisław Osterczy, strażnik w Zakładzie Poprawczym w Witkowie
 • Andrzej Janicki, nauczyciel zawodu i kierowca w Zakładzie Poprawczym w Witkowie

Pracownicy odznaczeni Srebrnym Medalem:

 • Józef Bukraba, nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju
 • Urszula Galska, sekretarz w Zakładzie Poprawczym w Barczewie

Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania został nadany 7 pedagogom:  

 • Marzena Słaboń, wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu
 • Barbara Kujawska, pedagog w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 • Teresa Zdzisława Popiołek, pedagog w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju
 • Piotr Kocyła, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju
 • Anna Hajdun, nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju
 • Damian Banaszyński, nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju
 • Mateusz Wójcicki, wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Ministerstwo Sprawiedliwości | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 23.11.2017 | Data dodania: 23.11.2017 16:25 | Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2017 11:35