Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Uroczyste zaprzysiężenie asesorów sądowych

2017-12-04
Uroczyste zaprzysiężenie asesorów sądowych.
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odebrał 4 grudnia 2017 roku ślubowanie od 86 asesorów sądowych.
Uroczyste zaprzysiężenie asesorów sądowych.
Uroczyste zaprzysiężenie asesorów sądowych.
Uroczyste zaprzysiężenie asesorów sądowych.
Uroczyste zaprzysiężenie asesorów sądowych.

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro odebrał dziś (4 grudnia) ślubowanie od 86 asesorów sądowych. Absolwentom Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, którzy staną się „sędziami na próbę”, wręczone zostały akty mianowania.

- Przeszli Państwo trud wymagającej drogi zdobywania kwalifikacji prawniczych. Reprezentujecie bardzo wysoki poziom profesjonalny. A właśnie o to chodzi w wymiarze sprawiedliwości, żeby trafiali tam ludzie świetnie przygotowani, którzy poradzą sobie z wyzwaniami stojącymi przed polskim sądownictwem – podkreślił minister podczas uroczystości w Ministerstwie Sprawiedliwości.

- To ważny dzień dla Was, czas Waszego sukcesu, ale też ważny dzień dla Rzeczypospolitej, bo rozpoczyna się Państwa droga wejścia do zawodu sędziego. W tej bardzo odpowiedzialnej roli, której Państwo się podejmujecie trzeba czegoś więcej niż zwykłe podejście do pracy i obowiązków – dodał.

Wymagająca służba

Zwracając się do asesorów sądowych, minister zaznaczył, że w pełnieniu służby sędziowskiej nie wystarczy tylko biegłe posługiwanie się paragrafami i stosowanie litery prawa. Chodzi też o uruchomienie empatii i wrażliwości na ludzkie tragedie, przeżycia i stres.

- Życzę Państwu konsekwencji w tym co robicie, żeby wybrana droga doprowadziła Was do zostania sędzią, który reprezentuje majestat  trzeciej władzy Rzeczypospolitej – mówił Zbigniew Ziobro.

W uroczystości wzięli również udział m.in. dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prof. Małgorzata Manowska i wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

Asesurę sądową precyzują przepisy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, którą Sejm uchwalił 11 maja 2017 r. Dzięki wprowadzonym zmianom wymiar sprawiedliwości należycie wykorzysta świetnie przygotowanych prawników.

Pełna niezawisłość

Asesorzy to „sędziowie na próbę”, którzy występują w systemach prawnych wielu państw Europy. Instytucja ta w polskim porządku prawnym ma długą tradycję, sięgającą okresu międzywojennego. Obecny status prawny gwarantuje asesorom pełną niezawisłość, niezbędną przy sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Asesorzy sądowi będą pełnili w sądach rejonowych obowiązki sędziego, z wyjątkiem następujących czynności:

  • stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym wobec zatrzymanego przekazanego do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania;

  • rozpoznawania zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, na postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia i na postanowienia o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw;

  • rozstrzygania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

W stanowiska asesorskie przeznaczone dla absolwentów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury będzie przekształcana co roku część zwalnianych stanowisk sędziowskich. Na pozostałe stanowiska sędziowskie zostaną powołani inni przedstawiciele zawodów prawniczych.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Ministerstwo Sprawiedliwości | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 04.12.2017 | Data dodania: 04.12.2017 14:38 | Data ostatniej modyfikacji: 04.12.2017 16:58