Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Wielki konkurs na pomoc ofiarom przestępstw

2017-12-05
MS

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza organizacje pozarządowe z całego kraju do udziału w otwartym konkursie ofert, w którym przeznaczono aż 35 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom przestępstw.

Skala przewidzianego wsparcia jest wyjątkowa. Środki mające służyć w 2018 r. nie tylko poszkodowanym i świadkom, lecz także ich bliskim, są ponad dwukrotnie wyższe od tegorocznych. Oferty mogą składać wszystkie stowarzyszenia, fundacje, instytucje, czyli organizacje non-profit, które chcą nieść pomoc potrzebującym.

Sieć pomocy

Pula 35 mln zł zostanie rozdzielona między oferentów. W każdym przypadku może sięgnąć nawet miliona złotych. Celem Ministra Sprawiedliwości jest  to, aby pomoc dla osób pokrzywdzonych i świadków przestępstw świadczona była w możliwie jak największej liczbie stałych Ośrodków Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwami. W ciągu najbliższych lat sieć pomocy powinna objąć nie tylko wielkie ośrodki, lecz także wszystkie miasta powiatowe.

W działalności organizacji wykorzystujących wsparcie z Funduszu Sprawiedliwości na pomoc pokrzywdzonym istotna będzie współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości - sądami, prokuraturami i policją. Od 2018 r. będzie ona obowiązkowa, tak by pomoc - materialna, prawna, psychologiczna, medyczna i rehabilitacyjna sprawnie trafiała do osób jej potrzebujących. Świadkom przestępstw udzielana będzie pomoc psychologiczna.

Szczególną wagę Ministerstwo Sprawiedliwości przykłada do pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą domową, przede wszystkim dzieciom i kobietom. Powinna ona polegać m.in. na zapewnieniu pokrzywdzonym miejsc bezpiecznego pobytu.

Realne wsparcie

Konkurs jest kontynuacją i rozszerzeniem dotychczasowej działalności Funduszu Sprawiedliwości, który w zreformowanej postaci funkcjonuje od września 2017 roku. Z jego środków przeznaczono m.in. ponad 16 mln zł na pokrzywdzonych, 10 mln zł na sprzęt ratowniczy dla Ochotniczych Straży Pożarnych niosących pomoc pokrzywdzonym przestępstwami w ruchu drogowym i ponad 7 mln zł na przeciwdziałanie przestępczości.

Fundusz, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, rozporządza pieniędzmi zasądzanymi od sprawców przestępstw. Zmiany ustawowe pozwoliły na poszerzenie katalogu organizacji, które dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości będą mogły pomagać poszkodowanym. Tak, aby rzeczywista pomoc dotarła do jak największej grupy potrzebujących.

Szczegóły konkursu na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwami dostępne są TUTAJ 


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Ministerstwo Sprawiedliwości | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 05.12.2017 | Data dodania: 05.12.2017 15:54 | Data ostatniej modyfikacji: 05.12.2017 16:07