Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Wiceministrowie sprawiedliwości na konferencji z dziekanami Wydziałów Prawa

2018-02-05
Wiceministrowie sprawiedliwości na konferencji z dziekanami Wydziałów Prawa

Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Warchoł i sędzia Łukasz Piebiak wzięli dziś (5 lutego) udział w konferencji z dziekanami Wydziałów Prawa uczelni publicznych i niepublicznych z całego kraju.

Spotkanie w Popowie k. Warszawy poświęcone było omówieniu wyników egzaminów wstępnych na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą, które odbyły się 30 września 2017 r. oraz naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską w 2017 r. do  Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Podsumowanie wyników

Egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą organizuje Minister Sprawiedliwości. Wszystkich kandydatów obowiązują te same zasady i jednakowy zakres egzaminów. W ubiegłym roku przystąpiło do nich 7997 absolwentów 44 uczelni – 18 publicznych, 22 niepublicznych i 4 zagranicznych. Egzaminy zdało 4325 osób, czyli 54,1 proc. kandydatów.

Na konferencji przedstawiono m.in analizę stopnia trudności pytań i profilu osób przystępujących do egzaminów, a także porównanie wyników osiągniętych przez absolwentów poszczególnych uczelni wyższych. Najlepiej wypadli, podobnie jak w latach wcześniejszych, absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, spośród których egzamin zdało 85,97 proc. kandydatów. Drugie w kolejności wyniki uzyskali absolwenci Uniwersytetu Łódzkiego (77,55 proc. zdało egzaminy), a następnie absolwenci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (74,46 proc.).

Przedstawiciele 30 uczelni

Z kolei prezentacja wyników naboru na aplikacje sędziowską i prokuratorską, prowadzone przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, pokazała profil kandydatów aspirujących do wykonywania w przyszłości zawodu sędziego i prokuratora.

W konferencji uczestniczyli dziekani niemal 30 uniwersytetów i innych uczelni wyższych prowadzących studia prawnicze. Obecni byli również przedstawiciele samorządów zawodowych - adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego, a także członkowie zespołów przygotowujących testy na egzaminy.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Domachowska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 05.02.2018 | Data dodania: 05.02.2018 15:57 | Data ostatniej modyfikacji: 09.02.2018 14:23