Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Sejm przyjął reformę procedury karnej

2013-08-30
Kodeks Karny

Przyjęta dzisiaj (30 sierpnia 2013 r.) przez Sejm nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego i niektórych innych ustaw to jedna z najbardziej istotnych ustaw przygotowanych przez Ministra Sprawiedliwości w celu skrócenia czasu trwania i uproszczenia postępowań przed sądami. Nowelizacja została opracowana przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości. Teraz ustawą zajmie się Senat.

 
Do zasadniczych zmian w procedurze karnej należą m.in.:
  1. przemodelowanie postępowania sądowego w kierunku większej kontradyktoryjności, która stwarza najlepsze warunki do wyjaśnienia prawdy materialnej i najlepiej służy poszanowaniu praw uczestników postępowania,
  2. zaktywizowanie stron procesowych przy jednoczesnym wzmocnieniu roli sądu jako arbitra,
  3. usprawnienie i przyspieszenie postępowania także dzięki nowemu ujęciu instytucji mediacji,
  4. ograniczenie przewlekłości postępowania odwoławczego,
  5. podejmowania decyzji o charakterze porządkowym i technicznym (a także mniej ważkich decyzji merytorycznych) przez referendarzy sądowych, a dzięki temu umożliwienie wykorzystania czasu sędziów w bardziej efektywny sposób,
  6. szerszy dostęp do pomocy prawnej dla stron na etapie postępowania sądowego,
  7. przyznanie radcom prawnym uprawnień w zakresie prowadzenia obrony w sprawach karnych i sprawach karno-skarbowych,
 
Ustawa przewiduje ponadto zmiany w zakresie prawa karnego materialnego:
  1. przeniesienie odpowiedzialności za prowadzenie w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny na poziom kodeksu wykroczeń,
  2. podniesienie progu kwotowego między przestępstwami a wykroczeniami przeciwko mieniu do kwoty ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę, (kradzież, przywłaszczenie, zniszczenie rzeczy),
  3. wprowadzenie umorzenia (na wniosek pokrzywdzonego) w przypadku pojednania pokrzywdzonego z oskarżonym i naprawienia szkody lub zadośćuczynienia krzywdzie.

 

 
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Edytor: Piotr Potrebka
Data wytworzenia: 30.08.2013 | Data dodania: 30.08.2013 12:41 | Data ostatniej modyfikacji: 04.09.2013 09:08