Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

I Kongres Psychiatrii Sądowej z udziałem Ministra Sprawiedliwości

2015-04-17
MS

Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wziął dzisiaj udział, w odbywającym się w dniach 17-18 kwietnia 2015 r. w Łodzi, Kongresie Psychiatrii Sądowej.

- Rozpoczynające się spotkanie przypada w szczególnym okresie. Ostatnie lata to czas wielu, często zasadniczych i nowatorskich zmian – zarówno z punktu widzenia prawa, jak i psychiatrii – mówił podczas uroczystego otwarcia Kongresu Minister Sprawiedliwości Cezary Grabarczyk. Minister odniósł się do zarówno do zmian w procedurze karnej – Kodeksie postępowania karnego, jak również do noweli Kodeksu karnego oraz Kodeksu karnego wykonawczego, które wchodzą w życie 1 lipca tego roku.

- Zmiany w kodyfikacji karnej nie są jednak jedynymi wyzwaniami jakie przed nami stoją. W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają także prace nad projektem ustawy o biegłych sądowych – zaznaczył Minister Cezary Grabarczyk.

Niezależnie od ujęcia w jednym akcie prawnym i doprecyzowania regulacji dotyczących funkcjonowania biegłych sądowych, projekt wprowadza kilka nowych rozwiązań. Przyczynią się one do usprawnienia opiniowania w toku procesu karnego poprzez lepszą weryfikację kandydatów na biegłych oraz wprowadzenie regulacji przewidujących warunki i tryb ustanowienia biegłymi sądowymi jednostek organizacyjnych. - Szczególnie to ostatnie zagadnienie może być interesujące dla wielu z obecnych na sali osób, które uczestniczą w wydawaniu opinii, w ramach spółek oraz innych podmiotów prawa prywatnego działające na rynku – dodał.

Konferencja jest okazją do integracji różnych dyscyplin naukowych, wymiany poglądów oraz aktualnego stanu wiedzy przedstawicieli środowiska sędziów, adwokatów, prokuratorów, psychiatrów, psychologów.

Tegoroczne spotkanie podejmuje m. in. zagadnienia schizofrenii, depresji, uzależnienia od alkoholu, zaburzeń preferencji seksualnych w aspekcie ich przebiegu, leczenia i zagadnień prawnych, w tym w kontekście również zbliżającej się nowelizacji kodeksu postępowania karnego.


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Milena Domachowska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 17.04.2015 | Data dodania: 17.04.2015 15:44 | Data ostatniej modyfikacji: 21.04.2015 08:31