Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Wystąpienie do Urzędu Zamówień Publicznych

2016-11-25
MS

W związku z zastrzeżeniami zgłaszanymi przez środowisko sędziowskie, dotyczącymi właściwego trybu udzielenia zamówienia publicznego na dostawę systemów informacji prawnej, Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o rozstrzygnięcie wątpliwości prawnych w tej sprawie. 

Obowiązująca interpretacja przepisów uniemożliwia stosowanie dotychczasowej praktyki zakupu przez sądy więcej niż jednego systemu informacji prawnej. Według obecnego stanowiska Urzędu Zamówień Publicznym, systemy te są wobec siebie konkurencyjne, a nie komplementarne. To oznacza, że zakup przez sądy dodatkowego systemu informacji prawnej może prowadzić do naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych. 

Sędziowie podnoszą jednak, że powinni mieć dostęp do obydwu systemów (Lex i Legalis), gdyż zawierają one różne bazy orzeczeń, komentarze i wykładnie prawne, przydatne do wydawania orzeczeń.  

W tej sytuacji Ministerstwo Sprawiedliwości oczekuje od Urzędu Zamówień Publicznych przedstawienia jednoznacznego stanowiska, które ostatecznie rozwieje wątpliwości.
 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Wydział Komunikacji | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 25.11.2016 | Data dodania: 25.11.2016 16:20 | Data ostatniej modyfikacji: 02.12.2016 19:05