Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Posiedzenie Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (8 grudnia 2016 r., Bruksela)

2016-12-12
Themis_ue.jpg

8 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie ministrów sprawiedliwości w ramach posiedzenia Rady Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Polskę reprezentował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak.

W trakcie posiedzenia Prezydencja słowacka poinformowała o wynikach rozmów z Parlamentem Europejskim w sprawie projektu dyrektywy o zwalczaniu nadużyć na szkodę interesów finansowych UE.

Prace nad tą dyrektywą trwały cztery lata, a jej przepisy wprowadzają wspólną definicję przestępstw przeciwko budżetowi Unii Europejskiej. Obejmują oszustwa finansowe, korupcję aktywną i pasywną (wręczanie i przyjmowanie korzyści majątkowych), sprzeniewierzenie funduszy czy pranie brudnych pieniędzy.

Przewidziano również minimalne okresy, w których takie przestępstwa mają być zbadane i ścigane, a także minimalne sankcje, w tym karę więzienia za najcięższe przestępstwa przeciwko budżetowi Unii Europejskiej. Zgodnie z kompromisem uzgodnionym z Parlamentem Europejskim dyrektywa ma też obejmować najpoważniejsze oszustwa związane z podatkiem VAT, które dotyczą co najmniej dwóch państw Unii Europejskiej i w których wartość szkody wynosi przynajmniej 10 mln euro.

Wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak wskazał w trakcie dyskusji, że Polska podtrzymuje negatywne stanowisko wobec objęcia dyrektywą oszustw związanych z VAT, podnosząc, że sprawy podatkowe pozostają w kompetencji państw członkowskich. Wątpliwości takie miały także inne państwa. Formalne zatwierdzenie kompromisu przez Parlament Europejski, a następnie przez Radę, odbędzie się w przyszłym roku.

Wspomniana dyrektywa jest ściśle związana z planami powołania Prokuratury Europejskiej, która ma ścigać przestępstwa na szkodę budżetu Unii Europejskiej. Temat ten był również przedmiotem czwartkowego spotkania. Jak podkreślił wiceminister Łukasz Piebiak w trakcie dyskusji, Polska nie kwestionowała idei utworzenia Prokuratury Europejskiej. "Popieramy cel prokuratury, jakim jest wzmocnienie transgranicznej współpracy państw członkowskich w sprawach przestępstw na szkodę interesów finansowych UE" – zapewnił, dodając, że Polska ma jednak zastrzeżenia wobec konkretnych przepisów projektowanego rozporządzenia, które przedstawiła Słowacja, przewodnicząca obecnie pracom Rady.

Podsekretarz Stanu Łukasz Piebiak argumentował m.in., że nie określono klarownie zakresu kompetencji przyszłej Prokuratury Europejskiej. Polska ma obawy, że projekt proponuje obecnie "faktyczne poszerzenie kompetencji Prokuratury Europejskiej o przestępstwa, w których szkoda dla budżetu UE byłaby minimalna w stosunku do szkody dla interesów krajowych". Podkreślił, że "Polska nie może zaakceptować takiego nieuzasadnionego ograniczania kompetencji organów krajowych". Prezydencja słowacka zapowiedziała kontynuację prac nad tekstem rozporządzenia.

Ponadto ministrowie dyskutowali nad problematyką wymiaru sprawiedliwości w cyberprzestrzeni, w szczególności nad określeniem kierunków działań na poziomie unijnym w zakresie e-dowodów i szyfrowania. Wiele państw, w szczególności Belgia, Francja, Niemcy czy Austria, wskazały na konieczność rozważania działań legislacyjnych nakładających obowiązki współpracy po stronie dostawców usług elektronicznych. Minister Łukasz Piebiak wyraził poparcie dla tych postulatów. 


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Wydział Komunikacji | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 12.12.2016 | Data dodania: 12.12.2016 19:16 | Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2016 19:17