Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych

2017-03-15
Ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W Ministerstwie Sprawiedliwości odbyła się ceremonia zaprzysiężenia tłumaczy przysięgłych. 14 marca 2017 roku ślubowanie złożyło 49 osób. To specjaliści nie tylko z zakresu takich języków jak angielski, rosyjski, czy niemiecki, ale też mniej popularnych w Polsce, jak macedoński, norweski i chiński.

Ślubowanie, złożone zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, przyjął Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł.  Obok tłumaczy i ich rodzin, w uroczystości brali również udział Zastępca Dyrektora Departamentu Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Karol Dałek oraz pracownicy Wydziału Tłumaczy Przysięgłych.

Ważna rola

Wiceminister Marcin Warchoł podkreślił ważną rolę pomocniczą dla wymiaru sprawiedliwości, jaką pełnią tłumacze przysięgli. Zwrócił także uwagę na konieczność posiadania przez nich nie tylko doskonałej znajomości języka obcego, ale także umiejętności interpretacji prawa i poruszania się między systemami prawnymi różnych państw.

Dyrektor Karol Dałek zaznajomił nowych tłumaczy przysięgłych z ich najważniejszymi uprawnieniami i obowiązkami, wynikającymi z ustawy, a także z przepisów procesowych prawa karnego i cywilnego.

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, która przekłada między innymi dokumenty procesowe i urzędowe. Zajmuje się również uwierzytelnianiem obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Posiada także uprawnienia do poświadczania tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inne osoby.

Trudny egzamin

Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, mogą starać się o uznanie kwalifikacji na mocy przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Obecnie na prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości liście tłumaczy przysięgłych figuruje około 10 tysięcy tłumaczy z 48 języków. Pomimo wysokiego poziomu trudności, jaki cechuje egzamin na tłumacza przysięgłego, chętnych do wykonywania tego zawodu nieustannie przybywa.

 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Wydział Komunikacji | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 15.03.2017 | Data dodania: 15.03.2017 15:28 | Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2017 15:54