Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Wizyta wiceministra Michała Wójcika w Berlinie

2017-03-17
Ministerstwo Sprawiedliwości

Problematyka związana ze współpracą międzynarodową w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi była tematem dwudniowej (15-16 marca) wizyty w Berlinie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michała Wójcika.

Wiceminister spotkał się z Polakami, którzy mają problemy w relacji z niemieckimi instytucjami zajmującymi się sprawami opieki nad dziećmi. Była to pierwsza od lat wizyta w Niemczech polskiego ministra, który zajmuje się sytuacją polskich rodziców i dzieci, gdy na obczyźnie stają wobec groźby rozdzielenia z rodziną.

Głos rodaków

- Wsłuchiwałem się w głos naszych rodaków, za co byli bardzo wdzięczni – mówi Michał Wójcik.  

Sekretarz Stanu rozmawiał również z prawnikami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, którzy zajmują się działalnością  Jugendamtów – niemieckich urzędów ds. dzieci i młodzieży.

- To było bardzo dobre, kilkugodzinne spotkanie, podczas którego zdiagnozowaliśmy sytuację i wskazaliśmy możliwości pomocy naszym obywatelom – zaznacza Michał Wójcik.

Wiceminister  spotkał się z Sekretarzem Stanu w niemieckim Federalnym Ministerstwie Rodziny, Seniorów, Kobiet i Dzieci – dr. Ralfem Kleindiekiem. Rozmowy dotyczyły między innymi tego, by w sytuacjach spornych, kiedy prowadzone są postępowania dotyczące praw opiekuńczych, polskie dzieci, jeśli zachodzi konieczność umieszczenia ich w rodzie zastępczej, trafiały do polskich opiekunów.

- Chodzi o to, aby miały cały czas kontakt z językiem polskim –  podkreśla Michał Wójcik.

Poruszono również kwestię udziału przedstawiciela władz RP na wszystkich etapach postępowania w sprawach dotyczących sprawowania opieki  nad dziećmi polskich obywateli, a więc zarówno w sądzie, jak w procedurach stosowanych przez Jugendamty.

Nowe standardy współpracy

- W  maju sugestie te zostaną przedstawione ministrom krajów związkowych. Zasygnalizowaliśmy także konieczność przeprowadzenia spotkania w sprawie mediacji transgranicznych – informuje Michał Wójcik.

Do takiego spotkania ma dojść jesienią w Warszawie, w Ministerstwie Sprawiedliwości, z udziałem przedstawicieli rządu niemieckiego. Będzie ono poprzedzało sympozjum mediacyjne, w którego zorganizowanie zaangażowały się oba kraje.  

Wiceminister wyraża wdzięczność polskim dyplomatom za pomoc w organizacji wizyty w Berlinie i podkreśla, że  jest szansa na wypracowanie zupełnie nowych standardów współpracy międzynarodowej w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi. Ma to związek z przygotowywanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektem ustawy, która reformuje postępowanie z wnioskami o przekazanie dziecka za granicę, wynikającymi z Konwencji Haskiej, a także daje instrumenty prawne niezbędne do reagowania w przypadkach odebrania za granicą dziecka polskiemu obywatelowi lub zagrożenia dobra takiego dziecka.

 

Wydział Komunikacji Społecznie i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Ministerstwo Sprawiedliwości | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 17.03.2017 | Data dodania: 17.03.2017 13:28 | Data ostatniej modyfikacji: 17.03.2017 13:28