Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Ponad 270 prawników zdawało egzamin komorniczy

2017-03-21
Egzamin komorniczy

Powołane przez Ministra Sprawiedliwości komisje przeprowadziły w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu państwowy egzamin komorniczy. 

Podczas dwudniowego (16 i 17 marca) egzaminu uczestnicy opracowywali zadania, które dotyczyły czynności wchodzących w zakres ustawowych zadań komorników. W tym roku tematem była egzekucja świadczeń alimentacyjnych oraz świadczeń pieniężnych na rzecz Skarbu Państwa. Każdego dnia zdający rozwiązywali po jednym zadaniu, na co mieli 6 godzin. Mogli zdawać egzamin w formie pisemnej lub przy użyciu własnego sprzętu komputerowego. 198 osób (72 proc.) wybrało opracowywanie zadań przy użyciu komputerów. 

Podczas egzaminu dozwolone  było korzystanie z przyniesionych przez siebie aktów prawnych, komentarzy oraz orzecznictwa. Dodatkowo komisje egzaminacyjne zapewniły dostęp do stanowisk komputerowych z systemem informacji prawnych. 

Frekwencja na egzaminie była bardzo wysoka. Według danych uzyskanych z poszczególnych komisji, do egzaminu przystąpiło 276 zdających – 98 proc. spośród 282 osób, które złożyły wnioski o dopuszczenie do egzaminu. 

Na podstawie informacji uzyskanych od przewodniczących komisji, ustalono, że egzamin przebiegał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zadania egzaminacyjne zostały wydrukowane i dostarczone przy zachowaniu zasad poufności. Do każdej komisji dostarczono też nośniki z aplikacją komputerową do zdawania egzaminu. 

Ogłoszenie wyników egzaminu przez komisje egzaminacyjne spodziewane jest w I połowie kwietnia. 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Komunikacji

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Magdalena Orłowska | Edytor: Rafał Matusiak
Data wytworzenia: 21.03.2017 | Data dodania: 21.03.2017 15:00 | Data ostatniej modyfikacji: 18.04.2017 16:10