Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Zespół do walki z patologią „polisolokat” rozpoczął działanie

2017-03-27
Pierwsze posiedzenie zespołu roboczego, który zajmie się nadużyciami związanymi ze sprzedażą polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.
Pierwsze posiedzenie zespołu roboczego, który zajmie się nadużyciami związanymi ze sprzedażą polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

W Ministerstwie Sprawiedliwości doszło dziś (27 marca) do pierwszego posiedzenia zespołu roboczego, który zajmie się nadużyciami związanymi ze sprzedażą polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Powstanie zespołu to efekt wcześniejszego spotkania, poświęconego tak zwanym polisolokatom, zorganizowanego z inicjatywy stowarzyszenia „Przywiązani do polisy”, wspartej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Konieczna reakcja

- Ciszę się, że możemy kontynuować naszą współpracę. Zidentyfikowaliśmy problem, teraz musimy przygotować konkretne zmiany legislacyjne i podjąć konieczne działania – powiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Według szacunkowych danych „polisolokaty” wykupiło kilka milionów Polaków. Miały one służyć pomnażaniu oszczędności. Jednak na tego rodzaju instrumencie finansowym często zarabiali jedynie pośrednicy i towarzystwa ubezpieczeniowe. W ekstremalnych przypadkach jednostki uczestnictwa funduszy z niewyjaśnionych przyczyn traciły aż połowę wartości w pierwszym roku oszczędzania. A w perspektywie kilku lat straty te przekraczały nawet 80 proc. wniesionego wkładu.

- Jeśli jest tyle skarg, tyle podejrzeń o nadużycia, musimy pokazać, że to eldorado się skończyło – podkreślił Janusz Szewczak, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Konkretne propozycje

Podczas spotkania przedstawiono propozycje dokonania zmian w kilku ustawach, między innymi o działalności ubezpieczeniowej i dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Nowe przepisy mają zmierzać do ułatwienia klientom firm ubezpieczeniowych składanie reklamacji, usprawnić funkcjonowanie pozwów zbiorowych, przeciwdziałać blokowaniu postępowań przez ubezpieczycieli, objąć prawami konsumenckimi drobnych przedsiębiorców, a także określić precyzyjnie, co jest, a co nie jest dozwolonym produktem ubezpieczeniowym.

Wśród przedstawionych propozycji wymieniono też takie, jak wprowadzenie ustawowego limitu opłat pobieranych w przypadku wypowiedzenia przez konsumenta umowy ubezpieczenia, ograniczenie wysokości prowizji dla pośredników w sprzedaży „polisolokat”, wprowadzenie listy produktów ubezpieczeniowych, których nie wolno oferować konsumentom, czy zakaz pobierania przez ubezpieczycieli opłat z góry.

Zespół roboczy zajmie się teraz analizą przedstawionych propozycji.

Kwerenda postępowań

Przedstawiciele Prokuratury Krajowej poinformowali, że w wyniku kwerendy postępowań związanych z „polisolokatami”, wiele z nich zostało wznowionych.

W posiedzeniu wzięli też udział reprezentanci Ministerstwa Finansów, Biura Rzecznika Finansowego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, stowarzyszenia „Przywiązani do polisy”, a także prawnicy z kancelarii pomagających poszkodowanym. 


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Ministerstwo Sprawiedliwości | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 27.03.2017 | Data dodania: 27.03.2017 15:55 | Data ostatniej modyfikacji: 27.03.2017 16:09