Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Wiceminister Łukasz Piebiak na międzynarodowej konferencji o mediacji

2017-03-31
Międzynarodowa Konferencja GPC Warsaw - Kształtowanie przyszłości alternatywnego rozwiązywania sporów i lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
Międzynarodowa Konferencja GPC Warsaw - Kształtowanie przyszłości alternatywnego rozwiązywania sporów i lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak wziął dziś (31 marca) udział na Uniwersytecie Warszawskim w międzynarodowej Konferencji GPC Warsaw - „Kształtowanie przyszłości alternatywnego rozwiązywania sporów i lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości”.

- Alternatywne rozwiązywanie sporów, w tym mediacja, zmniejszają liczbę spraw rozstrzyganych w sądach powszechnych, przyspieszają rozpoznawanie, znacząco obniżają koszty ponoszone przez strony i zwiększają kulturę prawną - powiedział wiceminister sprawiedliwości  w wystąpieniu, które poprzedziło debatę.

- Dzisiejsze wydarzenie stwarza okazję do wspólnego ukierunkowania rozwoju alternatywnych metod rozwiązania sporów, tak aby służył on lepszemu dostępowi do wymiaru sprawiedliwości w Polsce – dodał.

Efekt działań

Łukasz Piebiak podkreślił, że Ministerstwo Sprawiedliwości popiera wszelkie działania dążące do odciążania sędziów od spraw, które niekoniecznie muszą być przedmiotem postępowania sądowego oraz umożliwiające stronom zawarcie satysfakcjonującego porozumienia.

W efekcie podjętych przez ministerstwo działań, liczba spraw skierowanych przez sądy do mediacji  wzrosła z 17 811 w 2015 r. do 24 105 w 2016 r. W ubiegłym roku powodzeniem zakończyło się 5 246 mediacji – to o ponad 900 przypadków lepszy wynik niż rok wcześniej. Wskaźnik skuteczności mediacji w sprawach gospodarczych wzrósł w tym czasie z około 11 proc.  do ponad 13 proc., co dowodzi jak bardzo jest to atrakcyjna i szybka metoda dochodzenia roszczeń.

- Mam nadzieję, że ta widoczna zmiana jest dobrą prognozą trwałych zmian kultury rozwiązywania sporów gospodarczych w Polsce – zaznaczył Łukasz Piebiak.

Światowe przedsięwzięcie

Konferencja GPC Warsaw dotyczy przede wszystkim sporów gospodarczych. Uczestniczą w niej przedsiębiorcy, prawnicy, arbitrzy w postępowaniach polubownych, mediatorzy, a także przedstawiciele instytucji państwowych i świata nauki. Spotkanie ma niecodzienną formę - dyskutanci mogą za pomocą urządzeń mobilnych wziąć udział w ankietach i głosowaniach dotyczącym różnych metod rozstrzygania i rozwiązywania sporów. Wyniki są wyświetlane na monitorach i na bieżąco omawiane przez panelistów.

Konferencje w podobnej formule przeprowadzane są, z inicjatywy organizacji non-profit International Mediation Institute, w ponad trzydziestu krajach na całym świecie. Zbiorcze wyniki ankiet zostaną  pod koniec 2017 roku opracowane w postaci ogólnoświatowych wniosków. Celem przedsięwzięcia jest polepszenie dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz podniesienie jakości postępowań sądowych, mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych i gospodarczych.

Partnerem strategicznym warszawskiej konferencji jest Ministerstwo Sprawiedliwości. 


Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Ministerstwo Sprawiedliwości | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 31.03.2017 | Data dodania: 31.03.2017 13:36 | Data ostatniej modyfikacji: 31.03.2017 13:40