Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Powołanie Departamentu Prawa Administracyjnego

2017-04-07
MS

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawy z 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa Ministerstwo Sprawiedliwości zostało zobligowane do zapewnienia Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich (Komisji Weryfikacyjnej) obsługi administracyjno-biurowej od momentu wejścia w życie ustawy.

Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 23 marca 2017 roku utworzono w Ministerstwie Sprawiedliwości Departament Prawa Administracyjnego, który ma wypełniać powyższe obowiązki.

Z dniem 4 kwietnia funkcję Dyrektora Departamentu Prawa Administracyjnego objął dr hab. Kamil Zaradkiewicz. Głównym zadaniem Departamentu ma być wsparcie organizacyjne i merytoryczne dla Komisji Weryfikacyjnej, powołanej do wyjaśnienia spraw związanych z reprywatyzacjami warszawskimi.

Dr hab. Kamil Zaradkiewicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 do 2016 r. był zatrudniony w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, w tym na stanowisku dyrektora Zespołu Orzecznictwa i Studiów. Od 1999 do 2014 r. był członkiem zespołów problemowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Od 2000 r. jest pracownikiem dydaktyczno-naukowym w Instytucje Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a od 2008 r. wykładowcą na aplikacji legislacyjnej w Rządowym Centrum Legislacji. W 2015 r. otrzymał pierwszą nagrodę w 50. Jubileuszowym Konkursie miesięcznika „Państwo i Prawo” za najlepszą rozprawę habilitacyjną.

  

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Wioletta Olszewska | Edytor: Wioletta Olszewska
Data wytworzenia: 07.04.2017 | Data dodania: 07.04.2017 17:37 | Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2017 17:37