Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Informacje

Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych

2017-11-09
Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych
Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych
Zaprzysiężenie tłumaczy przysięgłych

Wiceminister sprawiedliwości Michał Woś przyjął ślubowanie od 60 nowych tłumaczy przysięgłych. To specjaliści nie tylko z zakresu takich języków jak angielski, rosyjski, czy niemiecki, ale też mniej popularnych w Polsce, jak kirgiski, norweski i szwedzki.

Uroczystość zaprzysiężenia miała miejsce 8 listopada w Ministerstwie Sprawiedliwości. Ślubowanie zostało złożone zgodnie z ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego.

- Prezentujecie Państwo najwyższy profesjonalizm wśród tłumaczy, a to jest istotne, gdyż tylko osoby o najwyższych kwalifikacjach mogą swą pracą efektywnie wspierać funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości – mówił podczas uroczystości Podsekretarz Stanu Michał Woś.

Tłumacz przysięgły jest osobą zaufania publicznego, która przekłada między innymi dokumenty procesowe i urzędowe. Zajmuje się również uwierzytelnianiem obcojęzycznych odpisów takich dokumentów. Posiada także uprawnienia do poświadczania tłumaczeń i odpisów wykonanych przez inne osoby.

Aby uzyskać prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, należy zdać egzamin przed Państwową Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez Ministra Sprawiedliwości. Osoby, które uzyskały uprawnienia tłumacza przysięgłego w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, mogą starać się o uznanie kwalifikacji na mocy przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

- Życzę, aby praca w tym zawodzie pozwoliła zdobyć nową wiedzę i doświadczenia, a także była źródłem satysfakcji z dobrze wykonanych zadań – zakończył wiceminister.

Obecnie na prowadzonej przez Ministra Sprawiedliwości liście tłumaczy przysięgłych figuruje około 10 tysięcy tłumaczy z 50 języków. 

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Ministerstwo Sprawiedliwości | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 09.11.2017 | Data dodania: 09.11.2017 15:48 | Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2017 15:57