Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Obsługa dziennikarzy

Poniższy adres e-mail jest przeznaczony wyłącznie dla przedstawicieli prasy drukowanej i mediów elektronicznych, do przesyłania korespondencji dotyczącej przygotowywanych materiałów. Pisma o innej treści nie będą rozpatrywane.

Rzecznik Prasowy Ministra Sprawiedliwości:
 
Wszelkie pytania od przedstawicieli mediów do członków Kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości oraz te związane z działalnością resortu prosimy przesyłać na adres e-mail:

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości zapewnia obsługę prasową urzędu.
Osoby odpowiadające za kontakty z prasą:
 
  • Wioletta Olszewska
    tel.: 22 23 90 351
    kom.: +48 602 360 031
    e-mail: media@ms.gov.pl

 

KOMISJA DO SPRAW USUWANIA SKUTKÓW PRAWNYCH DECYZJI REPRYWATYZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH NIERUCHOMOŚCI WARSZAWSKICH, WYDANYCH Z NARUSZENIEM PRAWA

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel. 22 52 12 888 

e-mail: komwer@ms.gov.pl

OBSŁUGA MEDIALNA KOMISJI