Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia o naborach

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/18 pn. „Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i...

2018-02-13
Ministerstwo Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa) - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza...
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/18 pn. „Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i...

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/18 pn. "Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach...

2018-01-22
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr...
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/18 pn. "Studia podyplomowe dla mediatorów z zakresu mediacji w sprawach...

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji”

2017-11-15
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr...
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji”

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-008/17 pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów...

2017-06-01
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr...
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-008/17 pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów...

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/17 pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów...

2017-03-22
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr...
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/17 pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów...

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/17 pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego...

2017-03-06
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr...
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/17 pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego...

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/17 pn. „Szkolenia wspierające wdrażanie Zintegrowanego Systemu...

2017-01-27
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr...
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/17 pn. „Szkolenia wspierające wdrażanie Zintegrowanego Systemu...

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/17 pn. „Szkolenia z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości...

2017-01-20
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr...
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-002/17 pn. „Szkolenia z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości...

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17 pn. „Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynator"

2016-12-21
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr...
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17 pn. „Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynator"

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/16 pn. „Szkolenia dla kadry sądów rejonowych z zakresu nadzoru nad...

2016-11-29
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr...
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/16 pn. „Szkolenia dla kadry sądów rejonowych z zakresu nadzoru nad...

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-008/16 pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów...

2016-09-30
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr...
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-008/16 pn. „Szkolenia z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego dla kadr sądów...

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/16 pn. „Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i...

2016-05-30
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr...
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/16 pn. „Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i...

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/16 pn. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla...

2016-05-25
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr...
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-005/16 pn. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla...

Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/16 pn. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla...

2016-02-29
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr...
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/16 pn. „Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla...