Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia o naborach

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym

2017-08-31
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wzywa do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Ujednolicenie i poprawa procesów obsługi interesanta przez...
Czytaj więcej Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym

2017-04-28
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wzywa do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb szkoleniowych i...
Czytaj więcej Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym

2017-03-31
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wzywa do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Przygotowanie i wdrożenie metodyki prowadzenia postępowania...
Czytaj więcej Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym

2016-11-30
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wzywa do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Uruchomienie i wsparcie funkcjonowania punktu kontaktowego...
Czytaj więcej Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym

Ponowne wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym

2016-11-21
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – ponownie wzywa do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Budowa systemu wsparcia pracy prokuratora na etapie...
Czytaj więcej Ponowne wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym

2016-09-27
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wzywa do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Budowa systemu wsparcia pracy prokuratora na etapie...
Czytaj więcej Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym

2016-09-02
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wzywa do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. „KRK 2.0" w ramach typu "Utworzenie i modernizacja...
Czytaj więcej Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym

2016-04-29
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wzywa do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Business Registers Interconnection System (BRIS)" w ramach...
Czytaj więcej Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym

2016-04-29
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wzywa do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. „KRS – Modyfikacje" w ramach typu "Utworzenie i modernizacja...
Czytaj więcej Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym

Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym

2016-04-21
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - wzywa do złożenia w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości" w ramach...
Czytaj więcej Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym

Wezwanie do składania wniosków w trybie pozakonkursowym

2015-12-17
Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, który wykonuje zadania wynikające z pełnienia przez Ministra Sprawiedliwości funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 (PO WER) rozpoczął...
Czytaj więcej Wezwanie do składania wniosków w trybie pozakonkursowym

Wezwanie do składania wniosków w trybie pozakonkursowym

2015-12-17
Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, który wykonuje zadania wynikające z pełnienia przez Ministra Sprawiedliwości funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 (PO WER) rozpoczął...
Czytaj więcej Wezwanie do składania wniosków w trybie pozakonkursowym

Wezwanie do składania wniosków w trybie pozakonkursowym

2015-10-22
Departament Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, który wykonuje zadania wynikające z pełnienia przez Ministra Sprawiedliwości funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 (PO WER) rozpoczął...
Czytaj więcej Wezwanie do składania wniosków w trybie pozakonkursowym