Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyniki naborów

Informacja o przyznaniu dofinansowania projektowi pozakonkursowemu pt. "Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb...

2017-10-11
Departament Strategii i Funduszy Europejskich, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, że w dniu 11 października 2017 roku zatwierdzono wniosek o dofinansowanie...
Czytaj więcej Informacja o przyznaniu dofinansowania projektowi pozakonkursowemu pt. "Wdrożenie nowoczesnych metod badania potrzeb...

Informacja o przyznaniu dofinansowania projektowi pozakonkursowemu pt. „Budowa systemu wsparcia pracy prokuratora na etapie...

2017-06-09
Departament Strategii i Funduszy Europejskich, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, że w dniu 9 czerwca 2017 roku zatwierdzono wniosek o dofinansowanie projektu pozakonkursowego...
Czytaj więcej Informacja o przyznaniu dofinansowania projektowi pozakonkursowemu pt. „Budowa systemu wsparcia pracy prokuratora na etapie...

Informacja o przyznaniu dofinansowania projektowi pozakonkursowemu pt. "Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości"

2017-04-03
Departament Strategii i Funduszy Europejskich, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, że w dniu 3 kwietnia 2017 roku zatwierdzono wniosek o dofinansowanie projektu  pozakonkursowego...
Czytaj więcej Informacja o przyznaniu dofinansowania projektowi pozakonkursowemu pt. "Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości"

Informacja o przyznaniu dofinansowania projektowi pozakonkursowemu pt. "Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru...

2017-02-28
Departament Strategii i Funduszy Europejskich, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, że w dniu 27 lutego 2017 roku zatwierdzono wniosek o dofinansowanie projektu  pozakonkursowego...
Czytaj więcej Informacja o przyznaniu dofinansowania projektowi pozakonkursowemu pt. "Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru...

Informacja o przyznaniu dofinansowania projektowi pozakonkursowemu pt. "Business Registers Interconnection System (BRIS)"

2016-12-22
Departament Strategii i Funduszy Europejskich, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 roku zatwierdzono wniosek o dofinansowanie projektu  pozakonkursowego...
Czytaj więcej Informacja o przyznaniu dofinansowania projektowi pozakonkursowemu pt. "Business Registers Interconnection System (BRIS)"

Informacja o przyznaniu dofinansowania projektowi pozakonkursowemu pt. "Opracowanie standardów obsługi interesanta w...

2016-06-30
Departament Strategii i Funduszy Europejskich, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.17 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 informuje, że w dniu 22.06.2016 roku została zakończona ocena merytoryczna II stopnia wniosku o...
Czytaj więcej Informacja o przyznaniu dofinansowania projektowi pozakonkursowemu pt. "Opracowanie standardów obsługi interesanta w...