Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchania

2015-03-27
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości ogłasza konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchania.
Czytaj więcej Konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchania

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, który został przeprowadzony w dniach 19 – 20 marca 2015 r.

2015-03-23
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, przeprowadzony w dniach 19 – 20 marca 2015 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, który został przeprowadzony w dniach 19 – 20 marca 2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015-03-20
W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach analizy rynku ogłoszonej w dniu 13 lutego br. na stronie www.nmf.ms.gov.pl oraz stronie www.ms.gov.pl, na świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kontroli wstępnej zamówień publicznych przedstawiamy...
Czytaj więcej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

2015-03-17
Egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka wyznaczony na dzień 20 kwietnia 2015 roku odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji „Nowe Horyzonty” w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9, sala Moniuszki, (brama nr 2, budynek „A”) w godzinach od 10.00 do...
Czytaj więcej Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin radcowski, który został przeprowadzony w dniach 11 – 13 marca 2015 r.

2015-03-16
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego na egzamin radcowski, przeprowadzony w dniach 11-13 marca 2015 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin radcowski, który został przeprowadzony w dniach 11 – 13 marca 2015 r.

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin adwokacki, który został przeprowadzony w dniach 11 – 13 marca 2015 r.

2015-03-16
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego na egzamin adwokacki, przeprowadzony w dniach 11 – 13 marca 2015 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin adwokacki, który został przeprowadzony w dniach 11 – 13 marca 2015 r.

Ogłoszenie o wynikach konkursu mającym na celu wybór 4 trenerów do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników sądowych...

2015-03-12
Ogłoszenie o wynikach konkursu mającym na celu wybór 4 trenerów do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników sądowych biur/punktów obsługi interesanta organizowanym w związku z wdrażaniem projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w...
Czytaj więcej Ogłoszenie o wynikach konkursu mającym na celu wybór 4 trenerów do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników sądowych...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w 2014 r. po rozpoznaniu odwołań

2015-03-09
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 19-21 marca 2014 r. wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w 2014 r. po rozpoznaniu odwołań

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w 2014 r. po rozpoznaniu odwołań

2015-03-09
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 1–2 kwietnia 2014 r. wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu komorniczego.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w 2014 r. po rozpoznaniu odwołań

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w 2014 r. po rozpoznaniu odwołań

2015-03-09
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19-21 marca 2014 r. wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisje Egzaminacyjne II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w 2014 r. po rozpoznaniu odwołań

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2015 r.

2015-02-27
Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635, z późn. zm.) w zw. z art. 33(2) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2015 r.

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2015 r.

2015-02-27
Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych, podaje do publicznej wiadomości...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2015 r.

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2015 r.

2015-02-27
Na podstawie art. 29b ust. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań na egzaminy konkursowy i komorniczy podaje do publicznej...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2015 r.

Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską

2015-02-25
Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu konkursu Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i społecznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości, Minister Sprawiedliwości rozpisał z dniem dzisiejszym ww. konkurs.
Czytaj więcej Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie

2015-02-25
Prezes Sądu Okręgowego w Legnicy ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie.
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Głogowie

Informacja dotycząca projektu "Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym"

2015-02-04
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka - Beneficjent projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w...
Czytaj więcej Informacja dotycząca projektu "Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym"

Informacja o zakończeniu projektu PO KL - „Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i...

2015-02-04
Informacja o zakończeniu projektu PO KL - „Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich”
Czytaj więcej Informacja o zakończeniu projektu PO KL - „Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i...

Unieważnienie postępowania

2015-02-03
Uprzejmie informujemy, że postępowanie w trybie otwartego naboru ofert – dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego”, zostało w dn. 02.02.2015 r....
Czytaj więcej Unieważnienie postępowania

Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

2015-01-30
Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
Czytaj więcej Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

2015-01-28
Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości zwraca się do sędziów orzekających w sprawach karnych zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Czytaj więcej Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

W związku z wejściem w życie zmian ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, na Portalu ems.ms.gov.pl...

2015-01-19
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż w związku z wejściem w życie zmian ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, na Portalu ems.ms.gov.pl uruchomione zostały elektroniczne usługi rejestracji spółek jawnej i komandytowej z wykorzystaniem wzorca...
Czytaj więcej W związku z wejściem w życie zmian ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, na Portalu ems.ms.gov.pl...

Wykaz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które zostały zakwalifikowane do projektu „Edukacja szkolna przeciwko...

2015-01-15
Wykaz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które zostały zakwalifikowane do projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”
Czytaj więcej Wykaz szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, które zostały zakwalifikowane do projektu „Edukacja szkolna przeciwko...

Termin przeprowadzenia w 2015 r. zawodowego egzaminu notarialnego

2015-01-15
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 74 § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, 993 i 1585) wyznaczył termin egzaminu notarialnego na dni 8 – 10...
Czytaj więcej Termin przeprowadzenia w 2015 r. zawodowego egzaminu notarialnego

Zwolnienie będących wolontariuszami kandydatów na wychowawców lub kierowników formy wypoczynku dzieci i młodzieży z opłaty za...

2015-01-12
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego uprzejmie informuje, że od 2 stycznia 2015 r. będący wolontariuszami kandydaci na wychowawców lub kierowników formy wypoczynku dzieci i młodzieży, zobowiązani do przedstawienia organizatorowi wypoczynku na podstawie art. 92a...
Czytaj więcej Zwolnienie będących wolontariuszami kandydatów na wychowawców lub kierowników formy wypoczynku dzieci i młodzieży z opłaty za...

Informacja o zakończeniu projektu PO KL

2015-01-12
„Poprawa wizerunku i odbioru społecznego młodzieży z Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich”.
Czytaj więcej Informacja o zakończeniu projektu PO KL

Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy...

2014-12-31
Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy dla osób ubiegających się o licencję syndyka w roku 2015
Czytaj więcej Wykaz aktów prawnych i zalecanej literatury, z których wybrane będą stanowić podstawę opracowania pytań testowych na egzaminy...

Ogłoszenie o terminie egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka w 2015 r.

2014-12-31
Minister Sprawiedliwości, działając na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 776), ogłasza następujące terminy egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka w 2015 roku.
Czytaj więcej Ogłoszenie o terminie egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka w 2015 r.

Wyniki VII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...

2014-12-29
Wyniki VII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Czytaj więcej Wyniki VII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 4 – 5 września 2014 r.

2014-12-18
„Na podstawie art. 74f § 3 ustawy z dnia 14 lutego 2014 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego,...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 4 – 5 września 2014 r.

Informacja o wynikach konkursu na wyłonienie 16 podmiotów - po jednym w każdym województwie, które podejmą się w ramach działań...

2014-12-12
Informacja o wynikach konkursu na wyłonienie 16 podmiotów - po jednym w każdym województwie, które podejmą się w ramach działań statutowych, wykonania zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem poza swoją...
Czytaj więcej Informacja o wynikach konkursu na wyłonienie 16 podmiotów - po jednym w każdym województwie, które podejmą się w ramach działań...
1 2 3 4 5  ...  14