Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Przerwy w dostępie do: Portalu EMS https://ems.ms.gov.pl/ oraz Portalu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych https://ekw.ms.gov.pl/

2014-07-10
Uprzejmie informujemy, że w dniach 2-3 oraz 9-10 sierpnia 2014 roku nastąpi przerwa w dostępie do: Portalu EMS https://ems.ms.gov.pl/ oraz Portalu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych https://ekw.ms.gov.pl/.
Czytaj więcej Przerwy w dostępie do: Portalu EMS https://ems.ms.gov.pl/ oraz Portalu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych https://ekw.ms.gov.pl/

Otwarte spotkanie koordynatorów ds. mediacji, mediatorów oraz przedstawicieli środowisk zainteresowanych rozwojem polubownych...

2014-07-16
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości uprzejmie zaprasza przedstawicieli środowisk mediacyjnych na kolejne otwarte spotkanie osób zainteresowanych rozwojem polubownych metod rozwiązywania sporów. W spotkaniu będą uczestniczyli...
Czytaj więcej Otwarte spotkanie koordynatorów ds. mediacji, mediatorów oraz przedstawicieli środowisk zainteresowanych rozwojem polubownych...

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę wykonania testów bezpieczeństwa trzech systemów teleinformatycznych Ministerstwa...

2014-07-15
W celu realizacji zadania Ministerstwo Sprawiedliwości zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty dotyczącej kosztów realizacji zamówienia na „Wykonanie testów bezpieczeństwa trzech systemów teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości”.
Czytaj więcej Zaproszenie do złożenia oferty na usługę wykonania testów bezpieczeństwa trzech systemów teleinformatycznych Ministerstwa...

Wyniki otwartego naboru ofert na organizację narady nadzorczej dla dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

2014-07-15
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 07.07.2014r. na stronie internetowej www.ms.gov.pl otwarty nabór ofert (zapytanie ofertowe) na organizację narady nadzorczej dla dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich wpłynęły łącznie 2 oferty; wszystkie oferty...
Czytaj więcej Wyniki otwartego naboru ofert na organizację narady nadzorczej dla dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Komunikat w sprawie wyników konkursu ofert

2014-07-09
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż rozstrzygnięty został konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu-stołówki pracowniczej w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie.
Czytaj więcej Komunikat w sprawie wyników konkursu ofert

Otwarty nabór ofert na organizację narady nadzorczej dla dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

2014-07-07
Ministerstwo Sprawiedliwości, w ramach ogłoszonego otwartego naboru ofert na zorganizowanie narady nadzorczej Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dyrektorami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich zaprasza Wykonawców do składania oferty.
Czytaj więcej Otwarty nabór ofert na organizację narady nadzorczej dla dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Rejestracja on–line w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

2014-07-02
Na prośbę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, w związku z ogłoszeniem o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2014 r. prowadzi rekrutację do...
Czytaj więcej Rejestracja on–line w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

Nowy adres przeglądarki Elektronicznej Księgi Wieczystej

2014-06-30
Uprzejmie informujemy, iż od północy 30 czerwca br. ulega zmianie adres strony przeglądarki ksiąg wieczystych.
Czytaj więcej Nowy adres przeglądarki Elektronicznej Księgi Wieczystej

Komunikat w sprawie terminu egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2015 r.

2014-06-23
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635) oraz art. 36 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych...
Czytaj więcej Komunikat w sprawie terminu egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2015 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na publikację dwóch ogłoszeń prasowych w dzienniku ogólnopolskim informujących o realizacji...

2014-06-10
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 2 czerwca 2014 r. na stronie internetowej www.ms.gov.pl otwartego konkursu ofert na publikację dwóch ogłoszeń prasowych w dzienniku ogólnopolskim informujących o realizacji projektu w ramach PO KL Podnoszenie kwalifikacji zawodowych...
Czytaj więcej Wyniki otwartego konkursu ofert na publikację dwóch ogłoszeń prasowych w dzienniku ogólnopolskim informujących o realizacji...

Program Sprawiedliwość na lata 2014-2020 – nabór wniosków

2014-06-09
Komisja Europejska ogłosiła pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Sprawiedliwość na lata 2014-2020. Zgodnie z wytycznymi wsparciem objęte zostaną projekty szkoleniowe dla sędziów oraz projekty wzmacniające współpracę sądownictwa w zakresie prawa konkurencji w Unii...
Czytaj więcej Program Sprawiedliwość na lata 2014-2020 – nabór wniosków

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu-stołówki pracowniczej w siedzibie Ministerstwa...

2014-05-28
Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie bufetu-stołówki pracowniczej w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11.
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu-stołówki pracowniczej w siedzibie Ministerstwa...

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka...

2014-04-11
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe, w oparciu o które przeprowadzony został w dniu 7 kwietnia 2014 r. egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka.
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka...

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 7 kwietnia 2014 r.

2014-04-11
W dniu 7 kwietnia 2014 r. odbył się pierwszy – z dwóch wyznaczonych w roku 2014 – egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był dziewiętnastym od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850 ze...
Czytaj więcej Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 7 kwietnia 2014 r.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom...

2014-04-10
Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej powołanego na podstawie art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego, w dniu 10 kwietnia 2014 r., po przeprowadzeniu procedury konkursowej podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowej następującym podmiotom:
Czytaj więcej Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom...

Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 7...

2014-04-09
W związku z zakończeniem egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 7 kwietnia 2014 r., w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 7...

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym

2014-04-08
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 164) w zw. z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U....
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie notarialnym

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, który został przeprowadzony w dniach 1-2 kwietnia 2014 r.

2014-04-03
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, przeprowadzony w dniach 1-2 kwietnia 2014 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, który został przeprowadzony w dniach 1-2 kwietnia 2014 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Prezydium Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

2014-04-01
Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2014 roku odbędzie się spotkanie Prezydium Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, któremu przewodniczy Pan Stanisław Chmielewski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wraz...
Czytaj więcej Zawiadomienie o posiedzeniu Prezydium Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Ogłoszenie o wynikach VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc osobom pokrzywdzonym...

2014-04-01
Dysponent Funduszu powołanego na podstawie art. 43 Kodeksu Karnego Wykonawczego, w dniu 31 marca 2014 r. podjął decyzję w przedmiocie wyników VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom...
Czytaj więcej Ogłoszenie o wynikach VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc osobom pokrzywdzonym...

Informacja w przedmiocie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna...

2014-03-27
Stosownie do treści § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 189) – dalej: rozporządzenie, Komisja Konkursowa otwartego konkursu ofert na powierzenie...
Czytaj więcej Informacja w przedmiocie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna...

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2014 r.

2014-03-25
Na podstawie art. 29b ust. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych i zadań na egzamin konkursowy i komorniczy podaje do publicznej...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2014 r.

Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą

2014-03-25
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 27 września...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką

2014-03-25
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 27 września 2014 r. (sobota)...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną

2014-03-25
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 27 września 2014 r. (sobota) godz. 11.00.
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską

2014-03-25
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 33(1) ust. 4 i art. 33(3) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 27 września 2014 r. (sobota) godz....
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin adwokacki, który został przeprowadzony w dniach 19 – 21 marca 2014 r.

2014-03-24
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego na egzamin adwokacki, przeprowadzony w dniach 19 – 21 marca 2014 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin adwokacki, który został przeprowadzony w dniach 19 – 21 marca 2014 r.

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin radcowski, który został przeprowadzony w dniach 19 – 21 marca 2014 r.

2014-03-24
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego na egzamin radcowski, przeprowadzony w dniach 19-21 marca 2014 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin radcowski, który został przeprowadzony w dniach 19 – 21 marca 2014 r.

Informacja w przedmiocie VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc osobom pokrzywdzonym...

2014-03-21
Na podstawie §9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 189) w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (dalej: Rozporządzenie) Komisja Konkursowa VI otwartego konkursu ofert na powierzenie...
Czytaj więcej Informacja w przedmiocie VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc osobom pokrzywdzonym...

Zawodowe egzaminy prawnicze w 2014 r.

2014-03-17
W dniach 19-21 marca 2014 r. na terenie całego kraju odbędą się egzaminy adwokacki i radcowski.
Czytaj więcej Zawodowe egzaminy prawnicze w 2014 r.
1 2 3 4 5  ...  14