Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

VII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...

2014-10-31
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia VII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,...
Czytaj więcej VII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne, w oparciu o które przeprowadzony został w dniu...

2014-10-28
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne, w oparciu o które przeprowadzony został w dniu 20 października 2014 r. egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka.
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne, w oparciu o które przeprowadzony został w dniu...

Ogłoszenie o dialogu technicznym prowadzonym w formie spotkania konsultacyjnego

2014-10-27
Ogłoszenie o dialogu technicznym, prowadzonym w formie spotkania konsultacyjnego, poprzedzającym przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie opracowania i realizacji medialnej kampanii informacyjnej skierowanej do osób pokrzywdzonych przestępstwem...
Czytaj więcej Ogłoszenie o dialogu technicznym prowadzonym w formie spotkania konsultacyjnego

Informacja dla osób ubiegających się o powołanie na stanowisko notariusza

2014-10-24
Osoba ubiegająca się o powołanie na stanowisko notariusza powinna złożyć następujące dokumenty:
Czytaj więcej Informacja dla osób ubiegających się o powołanie na stanowisko notariusza

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 października 2014 r.

2014-10-23
W dniu 20 października 2014 r. odbył się drugi – z dwóch wyznaczonych w roku 2014 – egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był dwudziestym od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz....
Czytaj więcej Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 października 2014 r.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20...

2014-10-23
W związku z zakończeniem egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 października 2014 r., na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20...

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc...

2014-10-17
Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” realizowanego w okresie od dnia 1...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc...

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego po egzaminie notarialnym przeprowadzonym w...

2014-10-14
Osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 5 września 2014 r. zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, stosownie do treści art. 76 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r....
Czytaj więcej Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego po egzaminie notarialnym przeprowadzonym w...

Wyniki naboru dotyczące zapytania ofertowego DWOiP-I/NMF7-02/14 z dnia 26.09.2014 roku

2014-10-03
W załączniku wyniki otwartego naboru ofert na wykonanie, dostawę i konfekcjonowanie materiałów na potrzeby konferencji otwierającej projekt. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie...
Czytaj więcej Wyniki naboru dotyczące zapytania ofertowego DWOiP-I/NMF7-02/14 z dnia 26.09.2014 roku

Wyniki naboru dotyczące zapytania ofertowego DWOiP-I/NMF7-01/14 z dnia 25.09.2014 roku

2014-10-03
W załączniku wyniki otwartego naboru ofert na realizację usługi wynajmu sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną, usługą cateringu, noclegu, jak i transferu gości z zagranicznych z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko na potrzeby konferencji otwierającej projekt....
Czytaj więcej Wyniki naboru dotyczące zapytania ofertowego DWOiP-I/NMF7-01/14 z dnia 25.09.2014 roku

Testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 27 września 2014 r. egzaminy...

2014-09-29
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 27 września 2014 r. egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzamin konkursowy na...
Czytaj więcej Testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 27 września 2014 r. egzaminy...

Zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 5 września 2014 r.

2014-09-08
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 4 - 5 września 2014 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 5 września 2014 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznych do Zakładu Poprawczego i Schroniska...

2014-09-02
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 lipca 2014 r. na stronie internetowej www.ms.gov.pl otwarty konkurs ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznych do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu oraz Koronowie, w wyznaczonym terminie,...
Czytaj więcej Wyniki otwartego konkursu ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznych do Zakładu Poprawczego i Schroniska...

Dystrybucja certyfikatów

2014-09-01
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż rozpoczęło dystrybucję certyfikatów oraz haseł dostępowych dla użytkowników korzystających z usługi wielokrotnego , nieograniczonego w czasie wyszukiwania ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (cbdkw).
Czytaj więcej Dystrybucja certyfikatów

Wyniki otwartego konkursu ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznych do Zakładu Poprawczego i Schroniska...

2014-08-20
Wyniki otwartego konkursu ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznych do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu oraz Koronowie w ramach projektu POKL: „Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i...
Czytaj więcej Wyniki otwartego konkursu ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznych do Zakładu Poprawczego i Schroniska...

Informacja dla klientów

2014-08-14
Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje, iż nie współpracuje i nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane przez firmę Impessa Sp. z o.o. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa NIP: 693-211-56-50, która jest administratorem strony ...
Czytaj więcej Informacja dla klientów

Termin przeprowadzenia w 2015 r. zawodowego egzaminu komorniczego

2014-08-07
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej uprzejmie informuje, że Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznaczył...
Czytaj więcej Termin przeprowadzenia w 2015 r. zawodowego egzaminu komorniczego

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 1 i 2 kwietnia 2014 r.

2014-08-01
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 1 i 2 kwietnia 2014 roku.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 1 i 2 kwietnia 2014 r.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 6 listopada 2013 r., wskutek...

2014-07-28
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 6 listopada 2013 r., wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 6 listopada 2013 r., wskutek...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 19 - 21 marca 2014 r. w...

2014-07-28
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 19 - 21 marca 2014 r. w poszczególnych komisjach egzaminacyjnych.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 19 - 21 marca 2014 r. w...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19 - 21 marca 2014 r. w...

2014-07-28
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19 - 21 marca 2014 r. w poszczególnych komisjach egzaminacyjnych.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19 - 21 marca 2014 r. w...

Komunikat w sprawie wyników konkursu ofert

2014-07-09
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż rozstrzygnięty został konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu-stołówki pracowniczej w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie.
Czytaj więcej Komunikat w sprawie wyników konkursu ofert

Rejestracja on–line w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

2014-07-02
Na prośbę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, w związku z ogłoszeniem o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2014 r. prowadzi rekrutację do...
Czytaj więcej Rejestracja on–line w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

Nowy adres przeglądarki Elektronicznej Księgi Wieczystej

2014-06-30
Uprzejmie informujemy, iż od północy 30 czerwca br. ulega zmianie adres strony przeglądarki ksiąg wieczystych.
Czytaj więcej Nowy adres przeglądarki Elektronicznej Księgi Wieczystej

Komunikat w sprawie terminu egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2015 r.

2014-06-23
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635) oraz art. 36 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych...
Czytaj więcej Komunikat w sprawie terminu egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2015 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na publikację dwóch ogłoszeń prasowych w dzienniku ogólnopolskim informujących o realizacji...

2014-06-10
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 2 czerwca 2014 r. na stronie internetowej www.ms.gov.pl otwartego konkursu ofert na publikację dwóch ogłoszeń prasowych w dzienniku ogólnopolskim informujących o realizacji projektu w ramach PO KL Podnoszenie kwalifikacji zawodowych...
Czytaj więcej Wyniki otwartego konkursu ofert na publikację dwóch ogłoszeń prasowych w dzienniku ogólnopolskim informujących o realizacji...

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu-stołówki pracowniczej w siedzibie Ministerstwa...

2014-05-28
Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie bufetu-stołówki pracowniczej w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11.
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu-stołówki pracowniczej w siedzibie Ministerstwa...

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka...

2014-04-11
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe, w oparciu o które przeprowadzony został w dniu 7 kwietnia 2014 r. egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka.
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka...

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 7 kwietnia 2014 r.

2014-04-11
W dniu 7 kwietnia 2014 r. odbył się pierwszy – z dwóch wyznaczonych w roku 2014 – egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był dziewiętnastym od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850 ze...
Czytaj więcej Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 7 kwietnia 2014 r.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom...

2014-04-10
Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej powołanego na podstawie art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego, w dniu 10 kwietnia 2014 r., po przeprowadzeniu procedury konkursowej podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowej następującym podmiotom:
Czytaj więcej Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom...
1 2 3 4 5  ...  14