Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Termin przeprowadzenia w 2015 r. zawodowego egzaminu komorniczego

2014-08-07
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej uprzejmie informuje, że Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznaczył...
Czytaj więcej Termin przeprowadzenia w 2015 r. zawodowego egzaminu komorniczego

Wyniki otwartego konkursu ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznych do Zakładu Poprawczego i Schroniska...

2014-08-20
Wyniki otwartego konkursu ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznych do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu oraz Koronowie w ramach projektu POKL: „Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i...
Czytaj więcej Wyniki otwartego konkursu ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznych do Zakładu Poprawczego i Schroniska...

Informacja dla klientów

2014-08-14
Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje, iż nie współpracuje i nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane przez firmę Impessa Sp. z o.o. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa NIP: 693-211-56-50, która jest administratorem strony ...
Czytaj więcej Informacja dla klientów

Delegowanie sędziów do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości – Departament Współpracy...

2014-08-04
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości poszukuje sędziów zainteresowanych delegowaniem do pełnienia od stycznia 2015r. czynności administracyjnych w charakterze głównego specjalisty w Wydziale Prawa Międzynarodowego. Oferta...
Czytaj więcej Delegowanie sędziów do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości – Departament Współpracy...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 1 i 2 kwietnia 2014 r.

2014-08-01
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 1 i 2 kwietnia 2014 roku.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 1 i 2 kwietnia 2014 r.

Delegowanie referendarza sądowego do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości – Departament Sądów,...

2014-07-31
Mając na uwadze termin zakończenia delegowania referendarza sądowego oraz konieczność zapewnienia sprawnego i terminowego wykonywania zadań, Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, Wydział Sądów Powszechnych – Gospodarczy i Rejestrów, poszukuje...
Czytaj więcej Delegowanie referendarza sądowego do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości – Departament Sądów,...

Delegowanie sędziów do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości – Departament Sądów, Organizacji i...

2014-07-31
W związku z zakończeniem delegowania części sędziów oraz koniecznością zapewnienia sprawnego i terminowego wykonywania zadań, Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, Wydział Sądów Powszechnych – Cywilny oraz Wydział Sądów Powszechnych – Gospodarczy...
Czytaj więcej Delegowanie sędziów do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości – Departament Sądów, Organizacji i...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 6 listopada 2013 r., wskutek...

2014-07-28
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 6 listopada 2013 r., wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 6 listopada 2013 r., wskutek...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 19 - 21 marca 2014 r. w...

2014-07-28
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 19 - 21 marca 2014 r. w poszczególnych komisjach egzaminacyjnych.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 19 - 21 marca 2014 r. w...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19 - 21 marca 2014 r. w...

2014-07-28
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19 - 21 marca 2014 r. w poszczególnych komisjach egzaminacyjnych.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19 - 21 marca 2014 r. w...

Wyniki otwartego naboru ofert na organizację narady nadzorczej dla dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

2014-07-15
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 07.07.2014r. na stronie internetowej www.ms.gov.pl otwarty nabór ofert (zapytanie ofertowe) na organizację narady nadzorczej dla dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich wpłynęły łącznie 2 oferty; wszystkie oferty...
Czytaj więcej Wyniki otwartego naboru ofert na organizację narady nadzorczej dla dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Komunikat w sprawie wyników konkursu ofert

2014-07-09
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż rozstrzygnięty został konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu-stołówki pracowniczej w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie.
Czytaj więcej Komunikat w sprawie wyników konkursu ofert

Otwarty nabór ofert na organizację narady nadzorczej dla dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

2014-07-07
Ministerstwo Sprawiedliwości, w ramach ogłoszonego otwartego naboru ofert na zorganizowanie narady nadzorczej Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dyrektorami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich zaprasza Wykonawców do składania oferty.
Czytaj więcej Otwarty nabór ofert na organizację narady nadzorczej dla dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Rejestracja on–line w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

2014-07-02
Na prośbę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, w związku z ogłoszeniem o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2014 r. prowadzi rekrutację do...
Czytaj więcej Rejestracja on–line w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

Nowy adres przeglądarki Elektronicznej Księgi Wieczystej

2014-06-30
Uprzejmie informujemy, iż od północy 30 czerwca br. ulega zmianie adres strony przeglądarki ksiąg wieczystych.
Czytaj więcej Nowy adres przeglądarki Elektronicznej Księgi Wieczystej

Komunikat w sprawie terminu egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2015 r.

2014-06-23
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635) oraz art. 36 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych...
Czytaj więcej Komunikat w sprawie terminu egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2015 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na publikację dwóch ogłoszeń prasowych w dzienniku ogólnopolskim informujących o realizacji...

2014-06-10
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 2 czerwca 2014 r. na stronie internetowej www.ms.gov.pl otwartego konkursu ofert na publikację dwóch ogłoszeń prasowych w dzienniku ogólnopolskim informujących o realizacji projektu w ramach PO KL Podnoszenie kwalifikacji zawodowych...
Czytaj więcej Wyniki otwartego konkursu ofert na publikację dwóch ogłoszeń prasowych w dzienniku ogólnopolskim informujących o realizacji...

Program Sprawiedliwość na lata 2014-2020 – nabór wniosków

2014-06-09
Komisja Europejska ogłosiła pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Sprawiedliwość na lata 2014-2020. Zgodnie z wytycznymi wsparciem objęte zostaną projekty szkoleniowe dla sędziów oraz projekty wzmacniające współpracę sądownictwa w zakresie prawa konkurencji w Unii...
Czytaj więcej Program Sprawiedliwość na lata 2014-2020 – nabór wniosków

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu-stołówki pracowniczej w siedzibie Ministerstwa...

2014-05-28
Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie bufetu-stołówki pracowniczej w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11.
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu-stołówki pracowniczej w siedzibie Ministerstwa...

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka...

2014-04-11
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe, w oparciu o które przeprowadzony został w dniu 7 kwietnia 2014 r. egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka.
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka...

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 7 kwietnia 2014 r.

2014-04-11
W dniu 7 kwietnia 2014 r. odbył się pierwszy – z dwóch wyznaczonych w roku 2014 – egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był dziewiętnastym od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850 ze...
Czytaj więcej Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 7 kwietnia 2014 r.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom...

2014-04-10
Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej powołanego na podstawie art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego, w dniu 10 kwietnia 2014 r., po przeprowadzeniu procedury konkursowej podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowej następującym podmiotom:
Czytaj więcej Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom...

Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 7...

2014-04-09
W związku z zakończeniem egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 7 kwietnia 2014 r., w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 7...

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym

2014-04-08
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 164) w zw. z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U....
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie notarialnym

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, który został przeprowadzony w dniach 1-2 kwietnia 2014 r.

2014-04-03
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, przeprowadzony w dniach 1-2 kwietnia 2014 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, który został przeprowadzony w dniach 1-2 kwietnia 2014 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Prezydium Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

2014-04-01
Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2014 roku odbędzie się spotkanie Prezydium Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, któremu przewodniczy Pan Stanisław Chmielewski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wraz...
Czytaj więcej Zawiadomienie o posiedzeniu Prezydium Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Ogłoszenie o wynikach VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc osobom pokrzywdzonym...

2014-04-01
Dysponent Funduszu powołanego na podstawie art. 43 Kodeksu Karnego Wykonawczego, w dniu 31 marca 2014 r. podjął decyzję w przedmiocie wyników VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom...
Czytaj więcej Ogłoszenie o wynikach VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc osobom pokrzywdzonym...

Informacja w przedmiocie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna...

2014-03-27
Stosownie do treści § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 189) – dalej: rozporządzenie, Komisja Konkursowa otwartego konkursu ofert na powierzenie...
Czytaj więcej Informacja w przedmiocie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna...

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2014 r.

2014-03-25
Na podstawie art. 29b ust. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych i zadań na egzamin konkursowy i komorniczy podaje do publicznej...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2014 r.

Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą

2014-03-25
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 27 września...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą
1 2 3 4 5  ...  14