Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Konkurs na wykonanie opracowania merytorycznego i graficznego poradnika prawnego dla młodzieży w wieku 12-18 lat.

2014-09-22
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania merytorycznego i graficznego poradnika prawnego dla młodzieży w wieku 12-18 lat opisanego w dokumencie „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”.
Czytaj więcej Konkurs na wykonanie opracowania merytorycznego i graficznego poradnika prawnego dla młodzieży w wieku 12-18 lat.

Warsztaty dla Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo oraz Programu Sprawiedliwość

2014-09-18
W związku z uruchomieniem Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo oraz Programu Sprawiedliwość na lata 2014-2020, Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych oraz Komisją Europejską organizują warsztaty dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,...
Czytaj więcej Warsztaty dla Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo oraz Programu Sprawiedliwość

Ogłoszenie o egzaminie dla osób ubiegających się o licencję syndyka

2014-09-17
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 648) zawiadamia, że...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Zaproszenie do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji 2014 (16 października 2014 r.) i Tygodnia Mediacji 2014...

2014-09-12
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości uprzejmie zaprasza przedstawicieli środowisk zaangażowanych w rozwój polubownych metod rozwiązywania sporów oraz sympatyków i popularyzatorów mediacji do włączenia się we wspólne działania...
Czytaj więcej Zaproszenie do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Mediacji 2014 (16 października 2014 r.) i Tygodnia Mediacji 2014...

Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości

2014-09-11
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości, Wydział ds. postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, poszukuje sędziów zainteresowanych delegowaniem do Ministerstwa Sprawiedliwości do pełnienia od listopada 2014 roku...
Czytaj więcej Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości

Zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 5 września 2014 r.

2014-09-08
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 4 - 5 września 2014 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 5 września 2014 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznych do Zakładu Poprawczego i Schroniska...

2014-09-02
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 lipca 2014 r. na stronie internetowej www.ms.gov.pl otwarty konkurs ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznych do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu oraz Koronowie, w wyznaczonym terminie,...
Czytaj więcej Wyniki otwartego konkursu ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznych do Zakładu Poprawczego i Schroniska...

Dystrybucja certyfikatów

2014-09-01
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż rozpoczęło dystrybucję certyfikatów oraz haseł dostępowych dla użytkowników korzystających z usługi wielokrotnego , nieograniczonego w czasie wyszukiwania ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (cbdkw).
Czytaj więcej Dystrybucja certyfikatów

Wyniki otwartego konkursu ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznych do Zakładu Poprawczego i Schroniska...

2014-08-20
Wyniki otwartego konkursu ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznych do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu oraz Koronowie w ramach projektu POKL: „Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i...
Czytaj więcej Wyniki otwartego konkursu ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznych do Zakładu Poprawczego i Schroniska...

Informacja dla klientów

2014-08-14
Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje, iż nie współpracuje i nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane przez firmę Impessa Sp. z o.o. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa NIP: 693-211-56-50, która jest administratorem strony ...
Czytaj więcej Informacja dla klientów

Termin przeprowadzenia w 2015 r. zawodowego egzaminu komorniczego

2014-08-07
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej uprzejmie informuje, że Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznaczył...
Czytaj więcej Termin przeprowadzenia w 2015 r. zawodowego egzaminu komorniczego

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 1 i 2 kwietnia 2014 r.

2014-08-01
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 1 i 2 kwietnia 2014 roku.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 1 i 2 kwietnia 2014 r.

Delegowanie referendarza sądowego do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości – Departament Sądów,...

2014-07-31
Mając na uwadze termin zakończenia delegowania referendarza sądowego oraz konieczność zapewnienia sprawnego i terminowego wykonywania zadań, Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, Wydział Sądów Powszechnych – Gospodarczy i Rejestrów, poszukuje...
Czytaj więcej Delegowanie referendarza sądowego do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości – Departament Sądów,...

Delegowanie sędziów do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości – Departament Sądów, Organizacji i...

2014-07-31
W związku z zakończeniem delegowania części sędziów oraz koniecznością zapewnienia sprawnego i terminowego wykonywania zadań, Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, Wydział Sądów Powszechnych – Cywilny oraz Wydział Sądów Powszechnych – Gospodarczy...
Czytaj więcej Delegowanie sędziów do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości – Departament Sądów, Organizacji i...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 6 listopada 2013 r., wskutek...

2014-07-28
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 6 listopada 2013 r., wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 6 listopada 2013 r., wskutek...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 19 - 21 marca 2014 r. w...

2014-07-28
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 19 - 21 marca 2014 r. w poszczególnych komisjach egzaminacyjnych.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 19 - 21 marca 2014 r. w...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19 - 21 marca 2014 r. w...

2014-07-28
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19 - 21 marca 2014 r. w poszczególnych komisjach egzaminacyjnych.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19 - 21 marca 2014 r. w...

Wyniki otwartego naboru ofert na organizację narady nadzorczej dla dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

2014-07-15
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 07.07.2014r. na stronie internetowej www.ms.gov.pl otwarty nabór ofert (zapytanie ofertowe) na organizację narady nadzorczej dla dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich wpłynęły łącznie 2 oferty; wszystkie oferty...
Czytaj więcej Wyniki otwartego naboru ofert na organizację narady nadzorczej dla dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Komunikat w sprawie wyników konkursu ofert

2014-07-09
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż rozstrzygnięty został konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu-stołówki pracowniczej w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie.
Czytaj więcej Komunikat w sprawie wyników konkursu ofert

Otwarty nabór ofert na organizację narady nadzorczej dla dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

2014-07-07
Ministerstwo Sprawiedliwości, w ramach ogłoszonego otwartego naboru ofert na zorganizowanie narady nadzorczej Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z dyrektorami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich zaprasza Wykonawców do składania oferty.
Czytaj więcej Otwarty nabór ofert na organizację narady nadzorczej dla dyrektorów zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Rejestracja on–line w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

2014-07-02
Na prośbę Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Krakowie, w związku z ogłoszeniem o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w 2014 r. prowadzi rekrutację do...
Czytaj więcej Rejestracja on–line w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie

Nowy adres przeglądarki Elektronicznej Księgi Wieczystej

2014-06-30
Uprzejmie informujemy, iż od północy 30 czerwca br. ulega zmianie adres strony przeglądarki ksiąg wieczystych.
Czytaj więcej Nowy adres przeglądarki Elektronicznej Księgi Wieczystej

Komunikat w sprawie terminu egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2015 r.

2014-06-23
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635) oraz art. 36 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych...
Czytaj więcej Komunikat w sprawie terminu egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2015 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na publikację dwóch ogłoszeń prasowych w dzienniku ogólnopolskim informujących o realizacji...

2014-06-10
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 2 czerwca 2014 r. na stronie internetowej www.ms.gov.pl otwartego konkursu ofert na publikację dwóch ogłoszeń prasowych w dzienniku ogólnopolskim informujących o realizacji projektu w ramach PO KL Podnoszenie kwalifikacji zawodowych...
Czytaj więcej Wyniki otwartego konkursu ofert na publikację dwóch ogłoszeń prasowych w dzienniku ogólnopolskim informujących o realizacji...

Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu-stołówki pracowniczej w siedzibie Ministerstwa...

2014-05-28
Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości ogłasza konkurs ofert na najem lokalu przeznaczonego na prowadzenie bufetu-stołówki pracowniczej w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, Al. Ujazdowskie 11.
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu-stołówki pracowniczej w siedzibie Ministerstwa...

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka...

2014-04-11
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe, w oparciu o które przeprowadzony został w dniu 7 kwietnia 2014 r. egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka.
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka...

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 7 kwietnia 2014 r.

2014-04-11
W dniu 7 kwietnia 2014 r. odbył się pierwszy – z dwóch wyznaczonych w roku 2014 – egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był dziewiętnastym od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850 ze...
Czytaj więcej Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 7 kwietnia 2014 r.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom...

2014-04-10
Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej powołanego na podstawie art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego, w dniu 10 kwietnia 2014 r., po przeprowadzeniu procedury konkursowej podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowej następującym podmiotom:
Czytaj więcej Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom...

Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 7...

2014-04-09
W związku z zakończeniem egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 7 kwietnia 2014 r., w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 7...

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym

2014-04-08
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 164) w zw. z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U....
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie notarialnym
1 2 3 4 5  ...  14