Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Ogłoszenie o konkursie mającym na celu wybór 4 trenerów do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników sądowych biur/punktów...

2014-12-18
Ogłoszenie o konkursie mającym na celu wybór 4 trenerów do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników sądowych biur/punktów obsługi interesanta.
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie mającym na celu wybór 4 trenerów do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników sądowych biur/punktów...

Delegowanie sędziów i prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości

2014-12-18
Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości zwraca się do sędziów i prokuratorów zainteresowanych delegowaniem do Ministerstwa Sprawiedliwości do pełnienia czynności administracyjnych w charakterze wizytatora.
Czytaj więcej Delegowanie sędziów i prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 4 – 5 września 2014 r.

2014-12-18
„Na podstawie art. 74f § 3 ustawy z dnia 14 lutego 2014 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego,...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 4 – 5 września 2014 r.

Informacja o wynikach konkursu na wyłonienie 16 podmiotów - po jednym w każdym województwie, które podejmą się w ramach działań...

2014-12-12
Informacja o wynikach konkursu na wyłonienie 16 podmiotów - po jednym w każdym województwie, które podejmą się w ramach działań statutowych, wykonania zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem poza swoją...
Czytaj więcej Informacja o wynikach konkursu na wyłonienie 16 podmiotów - po jednym w każdym województwie, które podejmą się w ramach działań...

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom...

2014-12-10
Minister Sprawiedliwości ­– Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej powołanego na podstawie art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego, w dniu 10 grudnia 2014 r., po przeprowadzeniu procedury konkursowej podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowej...
Czytaj więcej Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom...

Wyniki formalnej oceny konkursu

2014-12-03
W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania Wsparcie Ośrodków komisja konkursowa przedstawia listę podmiotów, które spełniły wymagania formalne i zostaną poddane ocenie merytorycznej.
Czytaj więcej Wyniki formalnej oceny konkursu

Informacja w przedmiocie VII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym...

2014-12-02
Stosownie do treści § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 189) – dalej: rozporządzenie, Komisja Konkursowa otwartego konkursu ofert na powierzenie...
Czytaj więcej Informacja w przedmiocie VII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym...

Listy osób które uzyskały pozytywny wynik egzaminu na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz osób, które uzyskały...

2014-12-01
Listy osób które uzyskały pozytywny wynik egzaminu na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą
Czytaj więcej Listy osób które uzyskały pozytywny wynik egzaminu na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz osób, które uzyskały...

Delegowanie sędziów i prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości

2014-11-27
Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości zwraca się do sędziów i prokuratorów zainteresowanych delegowaniem do Ministerstwa Sprawiedliwości do pełnienia czynności administracyjnych w charakterze wizytatora. Oferta skierowana jest do sędziów sądów...
Czytaj więcej Delegowanie sędziów i prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na wdrożenie Architektury Korporacyjnej IT w Ministerstwie...

2014-11-18
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego zgodnie z art. 31b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w zw. z § 3 ust. 1 Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego, poprzedzającego ogłoszenie...
Czytaj więcej Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego na wdrożenie Architektury Korporacyjnej IT w Ministerstwie...

Informacja w przedmiocie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna...

2014-11-14
Stosownie do treści § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 189) – dalej: rozporządzenie, Komisja Konkursowa otwartego konkursu ofert na powierzenie...
Czytaj więcej Informacja w przedmiocie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna...

Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikacje

2014-11-14
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości wskazał termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na rok 2015. Egzaminy te...
Czytaj więcej Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikacje

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

2014-11-06
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

2014-11-06
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637 i 993) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

2014-11-06
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635 i 993) w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

VII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...

2014-10-31
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia VII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,...
Czytaj więcej VII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne, w oparciu o które przeprowadzony został w dniu...

2014-10-28
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne, w oparciu o które przeprowadzony został w dniu 20 października 2014 r. egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka.
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne, w oparciu o które przeprowadzony został w dniu...

Informacja dla osób ubiegających się o powołanie na stanowisko notariusza

2014-10-24
Osoba ubiegająca się o powołanie na stanowisko notariusza powinna złożyć następujące dokumenty:
Czytaj więcej Informacja dla osób ubiegających się o powołanie na stanowisko notariusza

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 października 2014 r.

2014-10-23
W dniu 20 października 2014 r. odbył się drugi – z dwóch wyznaczonych w roku 2014 – egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był dwudziestym od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz....
Czytaj więcej Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 października 2014 r.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20...

2014-10-23
W związku z zakończeniem egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 października 2014 r., na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20...

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego po egzaminie notarialnym przeprowadzonym w...

2014-10-14
Osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 5 września 2014 r. zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, stosownie do treści art. 76 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r....
Czytaj więcej Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego po egzaminie notarialnym przeprowadzonym w...

Konkurs na wyłonienie 16 podmiotów - po jednym w każdym województwie, które podejmą się w ramach działań statutowych, wykonania...

2014-10-08
Konkurs na wyłonienie 16 podmiotów - po jednym w każdym województwie, które podejmą się w ramach działań statutowych, wykonania zadania polegającego na udzielaniu pomocy prawnej oraz psychologicznej osobom pokrzywdzonym przestępstwem poza swoją siedzibą.
Czytaj więcej Konkurs na wyłonienie 16 podmiotów - po jednym w każdym województwie, które podejmą się w ramach działań statutowych, wykonania...

Wyniki naboru dotyczące zapytania ofertowego DWOiP-I/NMF7-02/14 z dnia 26.09.2014 roku

2014-10-03
W załączniku wyniki otwartego naboru ofert na wykonanie, dostawę i konfekcjonowanie materiałów na potrzeby konferencji otwierającej projekt. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie...
Czytaj więcej Wyniki naboru dotyczące zapytania ofertowego DWOiP-I/NMF7-02/14 z dnia 26.09.2014 roku

Wyniki naboru dotyczące zapytania ofertowego DWOiP-I/NMF7-01/14 z dnia 25.09.2014 roku

2014-10-03
W załączniku wyniki otwartego naboru ofert na realizację usługi wynajmu sali konferencyjnej wraz z obsługą techniczną, usługą cateringu, noclegu, jak i transferu gości z zagranicznych z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko na potrzeby konferencji otwierającej projekt....
Czytaj więcej Wyniki naboru dotyczące zapytania ofertowego DWOiP-I/NMF7-01/14 z dnia 25.09.2014 roku

Testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 27 września 2014 r. egzaminy...

2014-09-29
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 27 września 2014 r. egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzamin konkursowy na...
Czytaj więcej Testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 27 września 2014 r. egzaminy...

Zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 5 września 2014 r.

2014-09-08
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 4 - 5 września 2014 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisem istotnych zagadnień z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 - 5 września 2014 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznych do Zakładu Poprawczego i Schroniska...

2014-09-02
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 lipca 2014 r. na stronie internetowej www.ms.gov.pl otwarty konkurs ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznych do Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu oraz Koronowie, w wyznaczonym terminie,...
Czytaj więcej Wyniki otwartego konkursu ofert na dostawę sprzętu i wyposażenia pracowni gastronomicznych do Zakładu Poprawczego i Schroniska...

Dystrybucja certyfikatów

2014-09-01
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż rozpoczęło dystrybucję certyfikatów oraz haseł dostępowych dla użytkowników korzystających z usługi wielokrotnego , nieograniczonego w czasie wyszukiwania ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych (cbdkw).
Czytaj więcej Dystrybucja certyfikatów

Informacja dla klientów

2014-08-14
Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje, iż nie współpracuje i nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazywane przez firmę Impessa Sp. z o.o. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa NIP: 693-211-56-50, która jest administratorem strony ...
Czytaj więcej Informacja dla klientów

Termin przeprowadzenia w 2015 r. zawodowego egzaminu komorniczego

2014-08-07
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej uprzejmie informuje, że Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznaczył...
Czytaj więcej Termin przeprowadzenia w 2015 r. zawodowego egzaminu komorniczego
1 2 3 4 5  ...  14