Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Kolejne Komisje Egzaminacyjne ogłaszają wyniki z egzaminów adwokackiego i radcowskiego

2015-04-10
W mijającym tygodniu wyniki ogłosiło kolejnych 12 (spośród 91) Komisji Egzaminacyjnych, które w dniach 11 – 13 marca 2015 r. przeprowadziły egzamin adwokacki oraz radcowski. Egzamin zdało dotychczas 83% kandydatów na adwokatów i 79% kandydatów na radców prawnych.
Czytaj więcej Kolejne Komisje Egzaminacyjne ogłaszają wyniki z egzaminów adwokackiego i radcowskiego

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką

2015-04-08
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 26 września 2015 r. (sobota) godz. 11.00.
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską

2015-04-08
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 33(1) ust. 4 i art. 33(3) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 26 września 2015 r. (sobota) godz. 11.00.
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną

2015-04-08
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 26 września 2015 r. (sobota) godz. 11.00.
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną

Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą

2015-04-08
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 26 września...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą

Ocena merytoryczna konkursu

2015-04-09
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka informuje, że komisja konkursowa powołana w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań na terenie województwa opolskiego dokonała oceny merytorycznej konkursu.
Czytaj więcej Ocena merytoryczna konkursu

Wyniki formalnej oceny konkursu

2015-04-08
W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji na terenie województwa opolskiego zadania Wsparcie Ośrodków realizowanego w związku z projektem Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz...
Czytaj więcej Wyniki formalnej oceny konkursu

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym

2015-04-03
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu notarialnego dla osób, które ukończyły aplikację notarialną, o której mowa w art. 11 pkt...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie notarialnym

ePłatności - informacja dla operatorów płatności

2015-04-03
Operatorzy płatności, agenci rozliczeniowi – Departament Budżetu i Efektywności Finansowej MS przekazuje poniższe informacje w związku z realizacją Projektu pn.: Wdrożenie systemu informatycznego realizującego płatności (e-Płatności) w ramach projektu POKL „Wprowadzenie...
Czytaj więcej ePłatności - informacja dla operatorów płatności

Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne...

2015-04-02
W związku z planowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych - Program Operacyjny Polska Cyfrowa – będzie miała miejsce publiczna prezentacja założeń...
Czytaj więcej Ogłoszenie o publicznej prezentacji założeń projektu Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne...

Konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchania

2015-03-27
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości ogłasza konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchania.
Czytaj więcej Konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchania

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, który został przeprowadzony w dniach 19 – 20 marca 2015 r.

2015-03-23
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, przeprowadzony w dniach 19 – 20 marca 2015 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, który został przeprowadzony w dniach 19 – 20 marca 2015 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

2015-03-20
W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej ofert złożonych w ramach analizy rynku ogłoszonej w dniu 13 lutego br. na stronie www.nmf.ms.gov.pl oraz stronie www.ms.gov.pl, na świadczenie usług związanych z przeprowadzeniem kontroli wstępnej zamówień publicznych przedstawiamy...
Czytaj więcej Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

2015-03-17
Egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka wyznaczony na dzień 20 kwietnia 2015 roku odbędzie się w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym Fundacji „Nowe Horyzonty” w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 9, sala Moniuszki, (brama nr 2, budynek „A”) w godzinach od 10.00 do...
Czytaj więcej Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin radcowski, który został przeprowadzony w dniach 11 – 13 marca 2015 r.

2015-03-16
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego na egzamin radcowski, przeprowadzony w dniach 11-13 marca 2015 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin radcowski, który został przeprowadzony w dniach 11 – 13 marca 2015 r.

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin adwokacki, który został przeprowadzony w dniach 11 – 13 marca 2015 r.

2015-03-16
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego na egzamin adwokacki, przeprowadzony w dniach 11 – 13 marca 2015 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin adwokacki, który został przeprowadzony w dniach 11 – 13 marca 2015 r.

Ogłoszenie o wynikach konkursu mającym na celu wybór 4 trenerów do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników sądowych...

2015-03-12
Ogłoszenie o wynikach konkursu mającym na celu wybór 4 trenerów do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników sądowych biur/punktów obsługi interesanta organizowanym w związku z wdrażaniem projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w...
Czytaj więcej Ogłoszenie o wynikach konkursu mającym na celu wybór 4 trenerów do przeprowadzenia szkoleń dla pracowników sądowych...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w 2014 r. po rozpoznaniu odwołań

2015-03-09
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 19-21 marca 2014 r. wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości w celu rozpatrzenia odwołań od wyników egzaminu adwokackiego.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w 2014 r. po rozpoznaniu odwołań

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w 2014 r. po rozpoznaniu odwołań

2015-03-09
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 1–2 kwietnia 2014 r. wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu komorniczego.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w 2014 r. po rozpoznaniu odwołań

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w 2014 r. po rozpoznaniu odwołań

2015-03-09
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19-21 marca 2014 r. wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisje Egzaminacyjne II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w 2014 r. po rozpoznaniu odwołań

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2015 r.

2015-02-27
Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635, z późn. zm.) w zw. z art. 33(2) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2015 r.

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2015 r.

2015-02-27
Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych, podaje do publicznej wiadomości...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2015 r.

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2015 r.

2015-02-27
Na podstawie art. 29b ust. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowywania pytań testowych i zadań na egzaminy konkursowy i komorniczy podaje do publicznej...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2015 r.

Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską

2015-02-25
Na podstawie § 2 ust. 1 i 2 Regulaminu konkursu Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i społecznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości, Minister Sprawiedliwości rozpisał z dniem dzisiejszym ww. konkurs.
Czytaj więcej Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską

Informacja dotycząca projektu "Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym"

2015-02-04
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka - Beneficjent projektu Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w...
Czytaj więcej Informacja dotycząca projektu "Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym"

Informacja o zakończeniu projektu PO KL - „Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i...

2015-02-04
Informacja o zakończeniu projektu PO KL - „Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich”
Czytaj więcej Informacja o zakończeniu projektu PO KL - „Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i...

Unieważnienie postępowania

2015-02-03
Uprzejmie informujemy, że postępowanie w trybie otwartego naboru ofert – dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego”, zostało w dn. 02.02.2015 r....
Czytaj więcej Unieważnienie postępowania

Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

2015-01-30
Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości
Czytaj więcej Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

2015-01-28
Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości zwraca się do sędziów orzekających w sprawach karnych zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Czytaj więcej Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

W związku z wejściem w życie zmian ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, na Portalu ems.ms.gov.pl...

2015-01-19
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż w związku z wejściem w życie zmian ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, na Portalu ems.ms.gov.pl uruchomione zostały elektroniczne usługi rejestracji spółek jawnej i komandytowej z wykorzystaniem wzorca...
Czytaj więcej W związku z wejściem w życie zmian ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, na Portalu ems.ms.gov.pl...
1 2 3 4 5  ...  14