Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Informacja o wolnym stanowisku referendarza sądowego

2017-12-15
Informacja o wolnym stanowisku referendarza sądowego.
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku referendarza sądowego

Zaproszenie do składania ofert

2017-12-15
Dotyczy: postępowania na dostawę licencji na oprogramowanie: moduł urlopowy do systemu kadrowego Ministerstwa Sprawiedliwości.
Czytaj więcej Zaproszenie do składania ofert

Ogłoszenie o wolnych miejscach na praktykę absolwencką w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Stałym Przedstawicielstwie...

2017-12-11
Ogłoszenie o wolnych miejscach na praktykę absolwencką w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli.
Czytaj więcej Ogłoszenie o wolnych miejscach na praktykę absolwencką w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz w Stałym Przedstawicielstwie...

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

2017-12-11
Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu.
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

Informacja o egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przeprowadzonym w dniu 4 grudnia 2017...

2017-12-08
W dniu 4 grudnia 2017 r. odbył się ostatni z trzech wyznaczonych na rok 2017 egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
Czytaj więcej Informacja o egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przeprowadzonym w dniu 4 grudnia 2017...

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2017-12-06
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062, ze zm.) dokonał przeniesienia sędziego z dniem 1 stycznia 2018 r. na stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym dla...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

Informacja o wolnym stanowisku zastępcy dyrektora sądu

2017-12-06
Informacja o wolnym stanowisku zastępcy dyrektora Sądu Okręgowego w Rzeszowie.
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku zastępcy dyrektora sądu

Informacja o wolnych stanowiskach na dyrektora sądu

2017-12-06
Informacja o wolnych stanowiskach na dyrektora sądu
Czytaj więcej Informacja o wolnych stanowiskach na dyrektora sądu

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który...

2017-12-06
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który odbył się w dniu 4 grudnia 2017 r.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, który...

Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich

2017-12-05
Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich w poniższych sądach okręgowych i rejonowych.
Czytaj więcej Informacja o zamiarze obwieszczenia o wolnych stanowiskach sędziowskich

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne dotyczące sposobu jego rozwiązania z egzaminu...

2017-12-05
Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne dotyczące sposobu jego rozwiązania z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przeprowadzonego w dniu 4 grudnia 2017r.
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne dotyczące sposobu jego rozwiązania z egzaminu...

Delegowanie sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie...

2017-12-05
Ministerstwo Sprawiedliwości , Departament Prawa Administracyjnego poszukuje Sędziów, Referendarzy Sądowych i Asystentów Sędziów z doświadczeniem w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych oraz ksiąg wieczystych - w celu delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości - do...
Czytaj więcej Delegowanie sędziów, referendarzy sądowych oraz asystentów sędziów do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie...

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2017-12-04
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062, ze zm.) dokonał przeniesienia sędziego z dniem 1 lutego 2018 r. na stanowisko sędziowskie w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

2017-12-01
Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Okręgowego w Katowicach.
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikacje w 2018 r.

2017-12-01
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości wskazał termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na rok 2018. Egzaminy te...
Czytaj więcej Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikacje w 2018 r.

Informacja o powołaniu dyrektora sądu

2017-11-29
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał Panią Joannę Wasyliszyn z dniem 28 listopada 2017 roku na stanowisko dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu.
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dyrektora sądu

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

2017-11-28
Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Prudniku.
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2018 r.

2017-11-28
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2018 r.

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2018 r.

2017-11-28
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2018 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji”

2017-11-27
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji” organizowanego w ramach Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
Czytaj więcej Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji”

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

2017-11-27
Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Okręgowego w Toruniu.
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

Wyniki otwartego naboru ofert dotyczące zapytania ofertowego Nr DWOIP-II-0830-18/17

2017-11-22
Wyniki otwartego naboru ofert dotyczące zapytania ofertowego Nr DWOIP-II-0830-18/17 z dnia 14 listopada 2017 roku.
Czytaj więcej Wyniki otwartego naboru ofert dotyczące zapytania ofertowego Nr DWOIP-II-0830-18/17

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2017-11-22
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał:
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy...

2017-11-16
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o...
Czytaj więcej Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję doradcy...

Informacja o wolnych stanowiskach zastępcy dyrektora

2017-11-08
Informacja o wolnych stanowiskach zastępcy dyrektora Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.
Czytaj więcej Informacja o wolnych stanowiskach zastępcy dyrektora

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu

2017-11-08
Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu Okręgowego w Zamościu i Sądu Rejonowego w Kaliszu.
Czytaj więcej Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu

2017-11-08
Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu.
Czytaj więcej Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu

Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności

2017-11-07
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1874) oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2018 r.

2017-10-31
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2018 r.

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2017-10-27
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał:
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dyrektorów sądów
1 2 3 4 5  ...  21