Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Zaproszenie na konferencję organizowaną w ramach projektu Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów

2015-11-23
Serdeczne zapraszamy na konferencję organizowaną w ramach projektu Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów.
Czytaj więcej Zaproszenie na konferencję organizowaną w ramach projektu Propagowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej o miejscu i terminie przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o...

2015-11-23
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej o miejscu i terminie przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka w dniu 7 grudnia 2015 r. oraz godzinie rozpoczęcia rejestracji zdających.
Czytaj więcej Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej o miejscu i terminie przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o...

Zaproszenie na konferencję

2015-12-01
We wtorek 8.12.2015 roku w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości odbędzie się konferencja poświęcona działaniom w ramach projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”.
Czytaj więcej Zaproszenie na konferencję

Wykaz podmiotów, które złożyły oferty w ramach IX konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

2015-12-01
Wykaz podmiotów, które złożyły oferty w ramach IX konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Czytaj więcej Wykaz podmiotów, które złożyły oferty w ramach IX konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikacje

2015-12-01
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości wskazał termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na rok 2016. Egzaminy te...
Czytaj więcej Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikacje

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

2015-11-27
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 8 – 10 września 2015 r.

2015-11-18
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 74f § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 8 – 10 września 2015 r.

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

2015-11-13
Minister Sprawiedliwości zaprasza osoby spełniające wymagania określone w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230, z późn. zm.) do składania na piśmie swoich zgłoszeń na stanowisko Dyrektora...
Czytaj więcej Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

2015-11-10
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790 i poz. 1670) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

2015-11-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507, z późn. zm.) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

2015-11-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu...

2015-11-10
Na podstawie art. 75j ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.), art. 33(10) ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507, z późn. zm.) i art. 71k § 5 ustawy z dnia 14 lutego...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu...

Minister Sprawiedliwości ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA ZAKŁADU POPRAWCZEGO W POZNANIU

2015-11-06
Informacja z dnia 10-11-2015 r. Minister Sprawiedliwości ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA ZAKŁADU POPRAWCZEGO W POZNANIU
Czytaj więcej Minister Sprawiedliwości ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA ZAKŁADU POPRAWCZEGO W POZNANIU

Informacja o wynikach konkursów dodatkowych na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki...

2015-11-03
Informacja o wynikach konkursów dodatkowych na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania prowadzonego w trybie...
Czytaj więcej Informacja o wynikach konkursów dodatkowych na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki...

Roczny Plan Działania na rok 2016

2015-11-02
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konsultacje zewnętrzne projektu Rocznego Planu Działania na rok 2016 w zakresie planowanych projektów...
Czytaj więcej Roczny Plan Działania na rok 2016

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia IX otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

2015-10-30
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia IX otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia IX otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

2015-10-29
Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs oraz zaprasza do składania ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” w ramach...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację badania społecznego dotyczącego oczekiwanych przez osoby pokrzywdzone...

2015-10-20
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację badania społecznego dotyczącego oczekiwanych przez osoby pokrzywdzone i członków ich rodzin form pomocy.
Czytaj więcej Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację badania społecznego dotyczącego oczekiwanych przez osoby pokrzywdzone...

Ogłoszenie wyników VIII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

2015-10-14
Ogłoszenie wyników VIII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Organizowanie oraz przeprowadzanie przedsięwzięć informacyjnych oraz edukacyjnych dotyczących praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, organizowanie szkoleń, konferencji,...
Czytaj więcej Ogłoszenie wyników VIII otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości

2015-10-13
Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości zwraca się do sędziów zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości – Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości.
Czytaj więcej Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 5 października 2015 r.

2015-10-09
W dniu 5 października 2015 r. odbył się drugi – z trzech wyznaczonych na rok 2015 – egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był dwudziestym drugim od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2014 r. poz....
Czytaj więcej Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 5 października 2015 r.

Konkurs Lex Master

2015-10-09
Z uwagi na odwołanie I Etapu Konkursu spowodowanego awarią serwera, ustalono zmiany w Harmonogramie Konkursu:
Czytaj więcej Konkurs Lex Master

Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 5...

2015-10-07
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 648), Minister Sprawiedliwości publikuje...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 5...

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję...

2015-10-06
Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 5 października 2015 r.
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję...

Ogłoszenie

2015-10-02
W związku z ogłoszonym w dniu 23.09.2015r. "Konkursem na wykonanie opracowania merytorycznego i graficznego poradnika dla osoby pokrzywdzonej" informujemy, że został odwołany, z uwagi na wadą prawną dotyczącą możliwości dysponowania autorskim prawem do utworu, a w...
Czytaj więcej Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w...

2015-10-02
Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art....
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w...

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego po egzaminie notarialnym przeprowadzonym w...

2015-10-02
Osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 8-10 września 2015 r. zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, stosownie do treści art. 76 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r....
Czytaj więcej Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego po egzaminie notarialnym przeprowadzonym w...

Ogłoszenie o koncesji na świadczenie usług polegających na obsłudze realizacji płatności w systemie informatycznym E-płatności

2015-09-30
Ogłoszenie o koncesji na świadczenie usług polegających na obsłudze realizacji płatności w systemie informatycznym E-płatności. Uprzejmie informujemy, że w załączonych odpowiedziach na pytania znajduje się również informacja o zmianie ogłoszenia o koncesji, która jest...
Czytaj więcej Ogłoszenie o koncesji na świadczenie usług polegających na obsłudze realizacji płatności w systemie informatycznym E-płatności

Testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 26 września 2015 r. egzaminy...

2015-09-28
Testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 26 września 2015 r. egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.
Czytaj więcej Testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 26 września 2015 r. egzaminy...

Konkurs na wykonanie opracowania merytorycznego i graficznego poradnika dla osoby pokrzywdzonej

2015-09-23
Konkurs na wykonanie opracowania merytorycznego i graficznego poradnika dla osoby pokrzywdzonej
Czytaj więcej Konkurs na wykonanie opracowania merytorycznego i graficznego poradnika dla osoby pokrzywdzonej
1 2 3 4 5  ...  16