Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchań

2015-07-27
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości ogłasza konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchań.
Czytaj więcej Konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchań

Ogłoszenie

2015-07-29
Uprzejmie informujemy, że w dniach 3–10 sierpnia 2015 r. z powodu prac remontowych kontakt telefoniczny z sekretariatem B-KRK będzie utrudniony.
Czytaj więcej Ogłoszenie

Konkurs na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

2015-07-29
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Rawiczu

2015-07-27
Dyrektor Generalny Służby Więziennej ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Rawiczu.
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Rawiczu

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy usług wsparcia projektu pn....

2015-07-15
Departament Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości przekazuje zainteresowanym podmiotom założenia projektu pn. Budowa, uruchomienie i rozwój Centrów Usług Wspólnych, w nawiązaniu do toczącego się dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie...
Czytaj więcej Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy usług wsparcia projektu pn....

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r.

2015-07-14
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 78f ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r., poz. 615) Minister Sprawiedliwości poniżej publikuje imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r.

2015-07-14
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 36(6) ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r.

Prace Komisji Europejskiej nad nowym instrumentem, który ma ułatwić konsumentom i przedsiębiorcom transgraniczny handel on-line

2015-07-08
Informujemy, iż Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne, które mają potrwać do 3 września 2015 r., dotyczące transgranicznego handlu elektronicznego (on-line).
Czytaj więcej Prace Komisji Europejskiej nad nowym instrumentem, który ma ułatwić konsumentom i przedsiębiorcom transgraniczny handel on-line

Wyniki otwartego konkursu ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu z zakresu wiedzy prawnej dla uczniów szkół...

2015-07-06
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 maja 2015 roku na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości konkurs ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu z zakresu wiedzy prawnej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wpłynęło 9 ofert.
Czytaj więcej Wyniki otwartego konkursu ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu z zakresu wiedzy prawnej dla uczniów szkół...

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wlkp.

2015-06-30
Sąd Okręgowy w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wlkp. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 września 2015 roku.
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Grodzisku Wlkp.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19 - 20 marca 2015 r. w...

2015-06-30
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 31h ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790) Minister Sprawiedliwości publikuje listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego, który odbył się w...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19 - 20 marca 2015 r. w...

Delegowanie do wykonywania zadań w Ministerstwie Sprawiedliwości

2015-06-22
Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości zwraca się do inspektorów ds. biurowości i sekretarzy sądowych zainteresowanych delegowaniem do wykonywania zadań w Wydziale Organizacji Sądów Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości...
Czytaj więcej Delegowanie do wykonywania zadań w Ministerstwie Sprawiedliwości

Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

2015-06-15
Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości zwraca się do sędziów sądów powszechnych i administracyjnych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w Wydziale do spraw Krajowej Szkoły...
Czytaj więcej Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy usług wsparcia projektu pn....

2015-06-08
Departament Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości informuje o zmianie ogłoszenia w sprawie dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wsparcie projektu pn. Budowa, uruchomienie i rozwój Centrów...
Czytaj więcej Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy usług wsparcia projektu pn....

Informacja o powołaniu dodatkowych Komisji Odwoławczych

2015-05-29
W dniach 11 – 13 marca 2015 r. odbyły się egzaminy adwokacki i radcowski. Do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2175 zdających, spośród których pozytywny wynik z egzaminu uzyskało 1773 osób, tj. 81%, a wynik negatywny – 402 osoby,tj. 19%. Natomiast do egzaminu radcowskiego...
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dodatkowych Komisji Odwoławczych

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w 2014 r. po rozpoznaniu odwołań

2015-05-28
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 – 5 września 2014 r., wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w 2014 r. po rozpoznaniu odwołań

Rejestracja on–line osób, które mają zamiar przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców...

2015-05-28
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, z myślą o osobach przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską wyznaczonego na dzień 26 września 2015 r., z dniem 1 czerwca br. rozpoczynają...
Czytaj więcej Rejestracja on–line osób, które mają zamiar przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców...

Informacja o terminie i zakresie egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2016 r.

2015-05-27
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 78 ust. 8 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615) oraz art. 361 ust. 9 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych...
Czytaj więcej Informacja o terminie i zakresie egzaminu adwokackiego i radcowskiego w 2016 r.

Delegowanie sędziów i prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości

2015-05-27
Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości zwraca się do sędziów i prokuratorów zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Czytaj więcej Delegowanie sędziów i prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy usług wsparcia projektu pn....

2015-05-25
Departament Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości (zwany dalej Zapraszającym lub DB) informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wsparcie projektu pn. Budowa, uruchomienie i...
Czytaj więcej Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy usług wsparcia projektu pn....

Ogłoszenie w sprawie konkursu na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchania

2015-05-19
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka informuje, że konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchań nie został rozstrzygnięty z powodu wątpliwości co do przyjętego sposobu realizacji zadania. Żadna z ofert złożonych...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie konkursu na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchania

Komunikat w sprawie wyników konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu-stołówki pracowniczej w siedzibie...

2015-05-15
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, iż rozstrzygnięty został konkurs ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu-stołówki pracowniczej w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie.
Czytaj więcej Komunikat w sprawie wyników konkursu ofert na najem lokalu w celu prowadzenia bufetu-stołówki pracowniczej w siedzibie...

Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

2015-05-13
Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości zwraca się do sędziów, w szczególności sądów okręgowych, orzekających w sprawach gospodarczych zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Czytaj więcej Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

Dialog techniczny, którego przedmiotem będzie uzyskanie przez Zapraszającego informacji na temat realizacji projektu „Zdawanie...

2015-05-05
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych (zwany dalej Zapraszającym lub DIRS) informuje, że prowadzi dialog techniczny, którego przedmiotem będzie uzyskanie przez Zapraszającego informacji na temat realizacji projektu „Zdawanie egzaminów prawniczych w wersji...
Czytaj więcej Dialog techniczny, którego przedmiotem będzie uzyskanie przez Zapraszającego informacji na temat realizacji projektu „Zdawanie...

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 kwietnia 2015 r.

2015-04-23
W dniu 20 kwietnia 2015 r. odbył się pierwszy z trzech - wyznaczonych na rok 2015 – egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Był to dwudziesty pierwszy egzamin od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2014 r.,...
Czytaj więcej Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 kwietnia 2015 r.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20...

2015-04-22
W związku z zakończeniem egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20 kwietnia 2015 r., na podstawie § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 20...

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję...

2015-04-22
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne do zadania problemowego , w oparciu o które przeprowadzony został w dniu 20 kwietnia 2015 r. egzamin dla osób ubiegających się o licencję...
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję...

Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce z...

2015-04-20
Działając w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761 z 2010r) informuję, iż Ministerstwo...
Czytaj więcej Zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce z...

Kolejne Komisje Egzaminacyjne ogłaszają wyniki z egzaminów adwokackiego i radcowskiego

2015-04-10
W mijającym tygodniu wyniki ogłosiło kolejnych 12 (spośród 91) Komisji Egzaminacyjnych, które w dniach 11 – 13 marca 2015 r. przeprowadziły egzamin adwokacki oraz radcowski. Egzamin zdało dotychczas 83% kandydatów na adwokatów i 79% kandydatów na radców prawnych.
Czytaj więcej Kolejne Komisje Egzaminacyjne ogłaszają wyniki z egzaminów adwokackiego i radcowskiego

Ocena merytoryczna konkursu

2015-04-09
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka informuje, że komisja konkursowa powołana w celu oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań na terenie województwa opolskiego dokonała oceny merytorycznej konkursu.
Czytaj więcej Ocena merytoryczna konkursu
1 2 3 4 5  ...  15