Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka...

2014-04-11
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe, w oparciu o które przeprowadzony został w dniu 7 kwietnia 2014 r. egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka.
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka...

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 7 kwietnia 2014 r.

2014-04-11
W dniu 7 kwietnia 2014 r. odbył się pierwszy – z dwóch wyznaczonych w roku 2014 – egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był dziewiętnastym od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. Nr 123, poz. 850 ze...
Czytaj więcej Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 7 kwietnia 2014 r.

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom...

2014-04-10
Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej powołanego na podstawie art. 43 Kodeksu karnego wykonawczego, w dniu 10 kwietnia 2014 r., po przeprowadzeniu procedury konkursowej podjął decyzję o przyznaniu dotacji celowej następującym podmiotom:
Czytaj więcej Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom...

Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 7...

2014-04-09
W związku z zakończeniem egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 7 kwietnia 2014 r., w wykonaniu obowiązku wynikającego z § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 7...

Ogłoszenie o egzaminie notarialnym

2014-04-08
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 i art. 74a § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 164) w zw. z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U....
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie notarialnym

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, który został przeprowadzony w dniach 1-2 kwietnia 2014 r.

2014-04-03
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, przeprowadzony w dniach 1-2 kwietnia 2014 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, który został przeprowadzony w dniach 1-2 kwietnia 2014 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Prezydium Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

2014-04-01
Ministerstwo Sprawiedliwości zawiadamia, że w dniu 15 kwietnia 2014 roku odbędzie się spotkanie Prezydium Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym, któremu przewodniczy Pan Stanisław Chmielewski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wraz...
Czytaj więcej Zawiadomienie o posiedzeniu Prezydium Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym

Ogłoszenie o wynikach VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc osobom pokrzywdzonym...

2014-04-01
Dysponent Funduszu powołanego na podstawie art. 43 Kodeksu Karnego Wykonawczego, w dniu 31 marca 2014 r. podjął decyzję w przedmiocie wyników VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom...
Czytaj więcej Ogłoszenie o wynikach VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc osobom pokrzywdzonym...

Informacja w przedmiocie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna...

2014-03-27
Stosownie do treści § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 189) – dalej: rozporządzenie, Komisja Konkursowa otwartego konkursu ofert na powierzenie...
Czytaj więcej Informacja w przedmiocie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna...

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2014 r.

2014-03-25
Na podstawie art. 29b ust. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych i zadań na egzamin konkursowy i komorniczy podaje do publicznej...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą w 2014 r.

Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą

2014-03-25
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 27 września...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką

2014-03-25
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75a ust. 4 i art. 75c ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką na dzień 27 września 2014 r. (sobota)...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację adwokacką

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną

2014-03-25
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 71b § 5 i art. 71d § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację notarialną na dzień 27 września 2014 r. (sobota) godz. 11.00.
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację notarialną

Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską

2014-03-25
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 33(1) ust. 4 i art. 33(3) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na dzień 27 września 2014 r. (sobota) godz....
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie wstępnym na aplikację radcowską

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin adwokacki, który został przeprowadzony w dniach 19 – 21 marca 2014 r.

2014-03-24
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego na egzamin adwokacki, przeprowadzony w dniach 19 – 21 marca 2014 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin adwokacki, który został przeprowadzony w dniach 19 – 21 marca 2014 r.

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin radcowski, który został przeprowadzony w dniach 19 – 21 marca 2014 r.

2014-03-24
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego i administracyjnego na egzamin radcowski, przeprowadzony w dniach 19-21 marca 2014 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin radcowski, który został przeprowadzony w dniach 19 – 21 marca 2014 r.

Informacja w przedmiocie VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc osobom pokrzywdzonym...

2014-03-21
Na podstawie §9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 189) w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (dalej: Rozporządzenie) Komisja Konkursowa VI otwartego konkursu ofert na powierzenie...
Czytaj więcej Informacja w przedmiocie VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc osobom pokrzywdzonym...

Zawodowe egzaminy prawnicze w 2014 r.

2014-03-17
W dniach 19-21 marca 2014 r. na terenie całego kraju odbędą się egzaminy adwokacki i radcowski.
Czytaj więcej Zawodowe egzaminy prawnicze w 2014 r.

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2014 r.

2014-03-14
Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów notarialnych, podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2014 r.

Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

2014-03-11
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Ryszard Pęk, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 648)...
Czytaj więcej Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2014 r.

2014-03-11
Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) w zw. z art. 33 (2) ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2014 r.

Ogłoszenie o dialogu technicznym, prowadzonym w formie spotkania konsultacyjnego, poprzedzającym przygotowanie postępowania o...

2014-03-06
Ogłoszenie o dialogu technicznym, prowadzonym w formie spotkania konsultacyjnego, poprzedzającym przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie opracowania i realizacji medialnej kampanii społecznej wraz z badaniem świadomości społecznej dotyczącej nieletnich...
Czytaj więcej Ogłoszenie o dialogu technicznym, prowadzonym w formie spotkania konsultacyjnego, poprzedzającym przygotowanie postępowania o...

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

2014-02-25
Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” realizowanego
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy...

2014-02-21
Z dniem 15 listopada 2012 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (nr 2012/29/UE) ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (dalej- Dyrektywa). Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia VI otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19-22 marca 2013 roku wskutek...

2014-02-21
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości poniżej publikuje imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 19-22 marca 2013 roku wskutek...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 19-22 marca 2013 roku wskutek...

2014-02-21
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 78f ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości poniżej publikuje imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 19-22 marca 2013 roku wskutek...

Delegowanie sędziów do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości – Departament Prawa Karnego

2014-02-14
Mając na uwadze, zakończenie delegowania części sędziów i prokuratorów oraz konieczność zapewnienia sprawnego i terminowego wykonywania realizowanych zadań, Departament Prawa Karnego informuje, że sędziowie orzekający w sprawach karnych albo w sprawach nieletnich...
Czytaj więcej Delegowanie sędziów do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości – Departament Prawa Karnego

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego, który odbył się w 2013 r.

2014-02-14
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 31h ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r., Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości publikuje listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego, który odbył się w 2013 r.

Termin przeprowadzenia w 2014 r. zawodowego egzaminu notarialnego

2014-02-11
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej uprzejmie informuje, że Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 74 § 5 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, z późn. zm.) wyznaczył termin egzaminu...
Czytaj więcej Termin przeprowadzenia w 2014 r. zawodowego egzaminu notarialnego

Wyniki otwartego naboru ofert na poprowadzenie w charakterze konferansjera (moderatora) 4 regionalnych imprez sportowych...

2014-01-29
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 14 stycznia 2014 r. na stronie internetowej www.ms.gov.pl otwarty nabór ofert (zapytanie ofertowe) na poprowadzenie w charakterze konferansjera (moderatora) 4 regionalnych imprez sportowych organizowanych dla nieletnich z zakładów...
Czytaj więcej Wyniki otwartego naboru ofert na poprowadzenie w charakterze konferansjera (moderatora) 4 regionalnych imprez sportowych...
1 2 3 4 5  ...  14