Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Ogłoszenie o koncesji na świadczenie usług polegających na obsłudze realizacji płatności w systemie informatycznym E-płatności

2015-09-30
Ogłoszenie o koncesji na świadczenie usług polegających na obsłudze realizacji płatności w systemie informatycznym E-płatności.
Czytaj więcej Ogłoszenie o koncesji na świadczenie usług polegających na obsłudze realizacji płatności w systemie informatycznym E-płatności

Ogłoszenie

2015-10-02
W związku z ogłoszonym w dniu 23.09.2015r. "Konkursem na wykonanie opracowania merytorycznego i graficznego poradnika dla osoby pokrzywdzonej" informujemy, że został odwołany, z uwagi na wadą prawną dotyczącą możliwości dysponowania autorskim prawem do utworu, a w...
Czytaj więcej Ogłoszenie

Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w...

2015-10-02
Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art....
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w...

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego po egzaminie notarialnym przeprowadzonym w...

2015-10-02
Osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 8-10 września 2015 r. zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, stosownie do treści art. 76 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r....
Czytaj więcej Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego po egzaminie notarialnym przeprowadzonym w...

Testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 26 września 2015 r. egzaminy...

2015-09-28
Testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 26 września 2015 r. egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.
Czytaj więcej Testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 26 września 2015 r. egzaminy...

Konkurs na wykonanie opracowania merytorycznego i graficznego poradnika dla osoby pokrzywdzonej

2015-09-23
Konkurs na wykonanie opracowania merytorycznego i graficznego poradnika dla osoby pokrzywdzonej
Czytaj więcej Konkurs na wykonanie opracowania merytorycznego i graficznego poradnika dla osoby pokrzywdzonej

Konkurs na realizację badania społecznego dotyczącego oczekiwanych przez osoby pokrzywdzone i członków ich rodzin form pomocy

2015-09-23
Konkurs na realizację badania społecznego dotyczącego oczekiwanych przez osoby pokrzywdzone i członków ich rodzin form pomocy
Czytaj więcej Konkurs na realizację badania społecznego dotyczącego oczekiwanych przez osoby pokrzywdzone i członków ich rodzin form pomocy

Ogłoszenie

2015-09-22
Stosownie do treści § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (Dz. U. poz. 189) – dalej: rozporządzenie, Komisja Konkursowa otwartego VIII konkursu ofert na powierzenie...
Czytaj więcej Ogłoszenie

Informacja o wynikach konkursu na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w...

2015-09-22
Informacja o wynikach konkursu na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania prowadzonego w trybie określonym w...
Czytaj więcej Informacja o wynikach konkursu na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w...

Ministerstwo Sprawiedliwości w IV kwartale br, rozpoczyna szkolenia dla 840 osób pracujących z osobami pokrzywdzonymi...

2015-09-21
Ministerstwo Sprawiedliwości w IV kwartale br, rozpoczyna szkolenia dla 840 osób pracujących z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem.
Czytaj więcej Ministerstwo Sprawiedliwości w IV kwartale br, rozpoczyna szkolenia dla 840 osób pracujących z osobami pokrzywdzonymi...

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie-Łące

2015-09-21
Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie-Łące.
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie-Łące

Ogłoszenie o miejscu i czasie przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka w dniu 5 października 2015...

2015-09-15
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz...
Czytaj więcej Ogłoszenie o miejscu i czasie przeprowadzenia egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka w dniu 5 października 2015...

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny oraz komunikat Przewodniczącego Zespołu do przygotowania zadań...

2015-09-14
Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny oraz komunikat Przewodniczącego Zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny w 2015 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny oraz komunikat Przewodniczącego Zespołu do przygotowania zadań...

Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w...

2015-09-09
Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art....
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w...

Delegowanie sędziów i prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości

2015-08-21
Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości zwraca się do sędziów i prokuratorów zainteresowanych delegowaniem do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości. Oferta skierowana jest do sędziów sądów okręgowych i apelacyjnych...
Czytaj więcej Delegowanie sędziów i prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwości

VIII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...

2015-08-21
Minister Sprawiedliwości ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych: „Powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie organizowania oraz przeprowadzania akcji i...
Czytaj więcej VIII otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...

Informacja o wydłużeniu czasu trwania egzaminu notarialnego dla zdających - matek karmiących dziecko piersią

2015-08-20
W dniu 20 sierpnia 2015 r. Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego (Dz. U. poz. 1135, z...
Czytaj więcej Informacja o wydłużeniu czasu trwania egzaminu notarialnego dla zdających - matek karmiących dziecko piersią

Punkt podawczy - Al. Ujazdowskie 19

2015-08-07
Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje, iż w dniach 10.08 -13.11.2015 r. , z uwagi na prowadzone prace remontowe, punkt podawczy Ministerstwa Sprawiedliwości usytuowany będzie w lokalizacji Al. Ujazdowskie 19, w pomieszczeniu nr 1.
Czytaj więcej Punkt podawczy - Al. Ujazdowskie 19

Nowa lokalizacja biura przepustek

2015-08-07
Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje, iż z uwagi na prowadzone prace remontowe, w okresie 10.08 - 13.11.2015 r., biuro przepustek Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 usytuowane zostaje od strony ul. Św. Teresy, przy wejściu do Wydziału Skarg i...
Czytaj więcej Nowa lokalizacja biura przepustek

Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie FINANSE PUBLICZNE do oceny wniosków o dofinansowanie projektów

2015-08-04
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie FINANSE PUBLICZNE do oceny wniosków o dofinansowanie projektów (Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w...
Czytaj więcej Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie FINANSE PUBLICZNE do oceny wniosków o dofinansowanie projektów

Konkurs na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

2015-07-29
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchań

2015-07-27
Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka w Ministerstwie Sprawiedliwości ogłasza konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchań.
Czytaj więcej Konkurs na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie przyjaznego pokoju przesłuchań

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy usług wsparcia projektu pn....

2015-07-15
Departament Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości przekazuje zainteresowanym podmiotom założenia projektu pn. Budowa, uruchomienie i rozwój Centrów Usług Wspólnych, w nawiązaniu do toczącego się dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie...
Czytaj więcej Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy usług wsparcia projektu pn....

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r.

2015-07-14
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 78f ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r., poz. 615) Minister Sprawiedliwości poniżej publikuje imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r.

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r.

2015-07-14
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 36(6) ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 507), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r.

Wyniki otwartego konkursu ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu z zakresu wiedzy prawnej dla uczniów szkół...

2015-07-06
W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 28 maja 2015 roku na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości konkurs ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu z zakresu wiedzy prawnej dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wpłynęło 9 ofert.
Czytaj więcej Wyniki otwartego konkursu ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu z zakresu wiedzy prawnej dla uczniów szkół...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19 - 20 marca 2015 r. w...

2015-06-30
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 31h ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790) Minister Sprawiedliwości publikuje listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego, który odbył się w...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19 - 20 marca 2015 r. w...

Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy usług wsparcia projektu pn....

2015-06-08
Departament Budżetu i Efektywności Finansowej Ministerstwa Sprawiedliwości informuje o zmianie ogłoszenia w sprawie dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie wsparcie projektu pn. Budowa, uruchomienie i rozwój Centrów...
Czytaj więcej Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy usług wsparcia projektu pn....

Informacja o powołaniu dodatkowych Komisji Odwoławczych

2015-05-29
W dniach 11 – 13 marca 2015 r. odbyły się egzaminy adwokacki i radcowski. Do egzaminu adwokackiego przystąpiło 2175 zdających, spośród których pozytywny wynik z egzaminu uzyskało 1773 osób, tj. 81%, a wynik negatywny – 402 osoby,tj. 19%. Natomiast do egzaminu radcowskiego...
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dodatkowych Komisji Odwoławczych

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w 2014 r. po rozpoznaniu odwołań

2015-05-28
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 4 – 5 września 2014 r., wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w 2014 r. po rozpoznaniu odwołań
1 2 3 4 5  ...  16