Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 27...

2011-07-13
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 47, poz. 243) Minister Sprawiedliwości publikuje w...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 27...

Rejestracja on–line osób, które mają zamiar przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców...

2011-07-13
Na prośbę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi informuje, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, z myślą o osobach przystępujących do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską wyznaczonego na dzień 24 września...
Czytaj więcej Rejestracja on–line osób, które mają zamiar przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców...

Informacja dotycząca dokumentów wymaganych do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką,...

2011-07-05
W związku z licznymi pytaniami osób, które zamierzają przystąpić do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze w dniu 24 września 2011 r., kierowanymi do Departamentu Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawiamy co następuje.
Czytaj więcej Informacja dotycząca dokumentów wymaganych do zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikacje adwokacką,...

Opisy istotnych zagadnień do zadań z egzaminu radcowskiego

2011-07-01
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości opisy istotnych zagadnień do zadań z części od drugiej do piątej egzaminu radcowskiego, przeprowadzonego w dniach 14 – 17 czerwca 2011 r.
Czytaj więcej Opisy istotnych zagadnień do zadań z egzaminu radcowskiego

Opisy istotnych zagadnień do zadań z egzaminu adwokackiego

2011-07-01
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości opisy istotnych zagadnień do zadań z części od drugiej do piątej egzaminu adwokackiego, przeprowadzonego w dniach 14 – 17 czerwca 2011 r. Opisy istotnych zagadnień do zadań na egzamin adwokacki przygotował zespół,...
Czytaj więcej Opisy istotnych zagadnień do zadań z egzaminu adwokackiego

Test i zadania z egzaminu adwokackiego

2011-06-30
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test oraz zadania, w oparciu o które przeprowadzony został w dniach 14 – 17 czerwca 2011 r. egzamin adwokacki.
Czytaj więcej Test i zadania z egzaminu adwokackiego

Test i zadania z egzaminu radcowskiego

2011-06-30
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test oraz zadania, w oparciu o które przeprowadzony został w dniach 14 – 17 czerwca 2011 r. egzamin radcowski.
Czytaj więcej Test i zadania z egzaminu radcowskiego

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego

2011-06-21
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 31h ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2006 r., Nr 167, poz. 1191, z późn. zm.) Minister Sprawiedliwości poniżej publikuje listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego

Komunikat Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji

2011-06-21
Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji poszukuje sędziów sądów rejonowych i okręgowych zainteresowanych delegowaniem do Ministerstwa Sprawiedliwości do pełnienia czynności administracyjnych w charakterze głównych specjalistów lub wizytatorów. Wymagana jest pogłębiona...
Czytaj więcej Komunikat Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji

Ogłoszenie w sprawie zmiany wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin notarialny, który odbędzie się w 2011 r.

2011-06-14
Przewodniczący zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny informuje, że z wykazu tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin notarialny w 2011 r., podanego do publicznej...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie zmiany wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin notarialny, który odbędzie się w 2011 r.

Ogłoszenie o miejscu i terminie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz o godzinie rejestracji osób zdających

2011-06-13
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Ryszard Pęk, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 47, poz. 243) zawiadamia, że...
Czytaj więcej Ogłoszenie o miejscu i terminie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz o godzinie rejestracji osób zdających

Informacja dotycząca wyboru ławników

2011-06-10
W dniu 9 czerwca 2011 r. Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (w załączeniu).
Czytaj więcej Informacja dotycząca wyboru ławników

Ogłoszenie w sprawie zmiany wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin notarialny, który odbędzie się w 2011 r.

2011-05-16
Przewodniczący zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny informuje, że w wykazie tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin notarialny w 2011 r., podanym do publicznej...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie zmiany wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin notarialny, który odbędzie się w 2011 r.

Ogłoszenie w sprawie zmiany wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną, który odbędzie się w 2011...

2011-05-16
Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikację notarialną informuje, że w wykazie tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić będą podstawę opracowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie zmiany wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną, który odbędzie się w 2011...

Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się 18 kwietnia...

2011-05-04
Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi zgodnie z § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 47, poz. 243) przedstawia listę osób,...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się 18 kwietnia...

Zestaw pytań testowych z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

2011-05-02
Departament Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi przedstawia test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 18 kwietnia 2011 roku.
Czytaj więcej Zestaw pytań testowych z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

2011-05-02
Prezes Sądu Okręgowego w Ostrołęce ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Laskowcu

Konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego w Białymstoku

2011-04-22
Minister Sprawiedliwości ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego w Białymstoku.
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego w Białymstoku

Konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego w Sadowicach

2011-04-22
Na podstawie § 1 ust. 2 regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora zakładu poprawczego (schroniska dla nieletnich) stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładów poprawczych i...
Czytaj więcej Konkurs na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego w Sadowicach

Ogłoszenie o miejscu i terminie egzaminu dla osób ubiegajacych się o licencję syndyka oraz o godzinie rejestracji osób zdających

2011-04-04
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Ryszard Pęk, na podstawie § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (Dz. U. Nr 47, poz. 243) zawiadamia, że...
Czytaj więcej Ogłoszenie o miejscu i terminie egzaminu dla osób ubiegajacych się o licencję syndyka oraz o godzinie rejestracji osób zdających

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin notarialny, który odbędzie się w 2011 r.

2011-03-25
Na podstawie art. 74 § 12 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn. zm.) Przewodniczący zespołu do przygotowania zestawu pytań testowych i zadań na egzamin notarialny podaje do publicznej wiadomości wykaz tytułów aktów...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin notarialny, który odbędzie się w 2011 r.

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2011 r.

2011-03-25
Na podstawie art. 75b ust. 6 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) w zw. z art. 332 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) Przewodniczący zespołu do...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2011 r.

Prezes sądu okręgowego w Radomiu ogłasza konkurs na stanowsko Dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Stawiszynie

2011-03-24
Dyrektorem Schroniska dla Nieletnich w Stawiszynie może zostać nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który: ukończył wyższe studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w schronisku dla nieletnich.
Czytaj więcej Prezes sądu okręgowego w Radomiu ogłasza konkurs na stanowsko Dyrektora Schroniska dla Nieletnich w Stawiszynie

Prezes sądu okręgowego w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakladu Poprawczego w Gdańsku - Oliwie

2011-03-24
Do konkursu może przystąpic nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który: ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela - wychowawcy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.
Czytaj więcej Prezes sądu okręgowego w Gdańsku ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zakladu Poprawczego w Gdańsku - Oliwie

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2011 r.

2011-03-17
Na podstawie art. 71c § 6 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 198, poz. 1158, z późn. zm.), Przewodniczący zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikację notarialną podaje do publicznej...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2011 r.

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

2011-03-11
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 361 ust. 9 i art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację radcowską oraz dla osób, o których...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

2011-03-11
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły aplikację adwokacką oraz dla osób, o...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

Ogłoszenie o wysokości opłaty egzaminacyjnej za egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka

2011-03-04
W związku z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 stycznia 2011 r. o egzaminach dla osób ubiegających się o licencję syndyka poniżej przedstawiam informację o wysokości opłaty za egzamin i sposobie jej uiszczenia.
Czytaj więcej Ogłoszenie o wysokości opłaty egzaminacyjnej za egzamin dla osób ubiegających się o licencję syndyka

Ogłoszenie

2011-03-04
Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 lutego 2011 r. wstrzymane zostały wszystkie nabory w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Czytaj więcej Ogłoszenie

Ogłoszenie

2011-02-07
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o możliwości zgłoszenia kandydatów do objęcia funkcji członka Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania (CPT)
Czytaj więcej Ogłoszenie
1  ...  15 16 17 18 19 20 21 22  ...  22