Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikacje w 2018 r.

2017-12-01
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości wskazał termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na rok 2018. Egzaminy te...
Czytaj więcej Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikacje w 2018 r.

Informacja o powołaniu dyrektora sądu

2017-11-29
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał Panią Joannę Wasyliszyn z dniem 28 listopada 2017 roku na stanowisko dyrektora Sądu Okręgowego w Opolu.
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dyrektora sądu

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

2017-11-28
Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Prudniku.
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2018 r.

2017-11-28
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1999, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie adwokackim w 2018 r.

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2018 r.

2017-11-28
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły aplikację...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie radcowskim w 2018 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji”

2017-11-27
Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji” organizowanego w ramach Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości.
Czytaj więcej Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji”

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

2017-11-27
Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Okręgowego w Toruniu.
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku dyrektora sądu

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2017-11-22
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał:
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności

2017-11-07
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1874) oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2018 r.

2017-10-31
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2018 r.

Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

2017-10-27
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał:
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dyrektorów sądów

Informacja o powołaniu dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

2017-10-24
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał z dniem 1 listopada 2017 r. Pana Mirosława Pucha na stanowisko dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dyrektora Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności

2017-10-24
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1874) oraz § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia testu umiejętności

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2017-10-19
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062, ze zm.) dokonał przeniesienia sędziego z dniem 18 października 2017 r. na stanowisko sędziowskie w Sądzie Rejonowym w Nisku.
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

Informacja o egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przeprowadzonym w dniu 9 października...

2017-10-12
W dniu 9 października 2017 r. odbył się drugi z trzech wyznaczonych na rok 2017 egzaminów dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
Czytaj więcej Informacja o egzaminie dla osób ubiegających się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przeprowadzonym w dniu 9 października...

Informacja o powołaniu dyrektora Sądu Rejonowego w Toruniu

2017-10-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 32 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2062 ze zm.) powołał z dniem 9 października 2017 r. Panią Elżbietę Kieraj na stanowisko dyrektora Sądu Rejonowego w Toruniu.
Czytaj więcej Informacja o powołaniu dyrektora Sądu Rejonowego w Toruniu

Delegowanie na czas określony do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu pełnienia czynności administracyjnych

2017-10-10
Departament Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych poszukuje urzędnika sądu powszechnego oraz urzędnika sądu wojskowego zainteresowanych delegowaniem na czas określony do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu pełnienia czynności administracyjnych w charakterze...
Czytaj więcej Delegowanie na czas określony do Ministerstwa Sprawiedliwości w celu pełnienia czynności administracyjnych

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne dotyczące sposobu jego rozwiązania z egzaminu...

2017-10-10
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne dotycząca sposobu jego rozwiązania, w oparciu o które w dniu 9 października 2017 r. przeprowadzony został egzamin dla osób ubiegających...
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne dotyczące sposobu jego rozwiązania z egzaminu...

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu

2017-10-09
Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu:
Czytaj więcej Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu

Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu

2017-10-09
Informujemy, że Minister Sprawiedliwości nie dokonał wyboru kandydata na stanowisko dyrektora:
Czytaj więcej Informacja dotycząca powołania dyrektora sądu

Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Szamotułach

2017-10-04
Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Szamotułach.
Czytaj więcej Informacja o wolnym stanowisku dyrektora Sądu Rejonowego w Szamotułach

Zestawy pytań testowych (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 30 września...

2017-10-02
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zestawy pytań testowych (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 30 września 2017 r. egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzamin...
Czytaj więcej Zestawy pytań testowych (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 30 września...

Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

2017-09-29
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 75 § 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2062, ze zm.) dokonał przeniesienia sędziego:
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie obsadzenia wolnego stanowiska sędziowskiego poprzez przeniesienie sędziego na inne miejsce służbowe

Międzynarodowe sympozjum o mediacji

2017-09-28
Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbędzie się w dniach 26-27 października 2017 r. sympozjum „Mediacje w międzynarodowych konfliktach dotyczących dzieci”.
Czytaj więcej Międzynarodowe sympozjum o mediacji

Szkoły w ZP i SdN zakwalifikowane do udziału w Rządowym programie…”Aktywna tablica”

2017-09-28
Zgodnie z § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych –...
Czytaj więcej Szkoły w ZP i SdN zakwalifikowane do udziału w Rządowym programie…”Aktywna tablica”

Informacja o terminie egzaminu komorniczego w 2018 r.

2017-09-22
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości w trybie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, z późn. zm.), wyznaczył termin egzaminu komorniczego...
Czytaj więcej Informacja o terminie egzaminu komorniczego w 2018 r.

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu

2017-09-11
Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu.
Czytaj więcej Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora sądu

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny, który został przeprowadzony w dniach 5 - 7 września 2017 r.

2017-09-08
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny, przeprowadzony w dniach 5 - 7 września 2017 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny, który został przeprowadzony w dniach 5 - 7 września 2017 r.

Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego po egzaminie notarialnym przeprowadzonym w...

2017-09-08
Osobom, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego przeprowadzonego w dniach 5 - 7 września 2017 r. zaświadczenia o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego, stosownie do treści art. 76 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016 r....
Czytaj więcej Informacja dotycząca wydawania zaświadczeń o uzyskaniu statusu zastępcy notarialnego po egzaminie notarialnym przeprowadzonym w...

Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie i w Kaliszu

2017-08-31
Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie i w Kaliszu
Czytaj więcej Informacja o wolnych stanowiskach dyrektora Sądu Okręgowego w Lublinie i w Kaliszu
1  ...  1 2 3 4 5 6 7  ...  22