Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r. w skutek...

2015-12-24
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r. w skutek uwzględnienia odwołań przez komisje egzaminacyjne II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od wyników egzaminu adwokackiego
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r. w skutek...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r. w skutek...

2015-12-24
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r. w skutek uwzględnienia odwołań przez komisje egzaminacyjne II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do rozpoznania odwołań od wyników egzaminu radcowskiego
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu radcowskiego przeprowadzonego w dniach 11-13 marca 2015 r. w skutek...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19 – 20 marca 2015 r. wskutek...

2015-12-24
Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19 – 20 marca 2015 r. wskutek uwzględnienia odwołań przez Komisję Egzaminacyjną II stopnia do rozpoznania odwołań od uchwał o wynikach egzaminu komorniczego.
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19 – 20 marca 2015 r. wskutek...

Ogłoszenie dotyczące IX otwartego konkursu na dotację z FPPoPP w części dotyczącej pokrzywdzonych

2015-12-23
Dysponent Funduszu powołanego na podstawie art. 43 Kodeksu Karnego Wykonawczego, w dniu 18 grudnia 2015 r. podjął decyzję w przedmiocie wyników „IX otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy...
Czytaj więcej Ogłoszenie dotyczące IX otwartego konkursu na dotację z FPPoPP w części dotyczącej pokrzywdzonych

Ogłoszenie o dialogu technicznym na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach...

2015-12-17
Dialog techniczny prowadzony jest w ramach projektu: „Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych (sprawy cywilne i wykroczeniowe)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Czytaj więcej Ogłoszenie o dialogu technicznym na dostawę i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w sądach...

Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Poznaniu

2015-12-15
Na podstawie § 2612 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 roku w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (j.t. Dz.U. z 2014r., poz. 1054 ze zm.) zawiadamiam, że do drugiego etapu konkursu na stanowisko dyrektora Zakładu...
Czytaj więcej Lista kandydatów zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu na stanowisko Dyrektora Zakładu Poprawczego w Poznaniu

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 7 grudnia 2015 r.

2015-12-14
W dniu 7 grudnia 2015 r. odbył się ostatni – z trzech wyznaczonych na rok 2015 – egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był dwudziestym trzecim od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2014 r. poz....
Czytaj więcej Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 7 grudnia 2015 r.

Ogłoszenie o terminie testu umiejętności

2015-12-11
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 134, z późn. zm.) oraz § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 2014 r. w...
Czytaj więcej Ogłoszenie o terminie testu umiejętności

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję...

2015-12-08
Minister Sprawiedliwości podaje do publicznej wiadomości test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne do zadania problemowego, w oparciu o które przeprowadzony został w dniu 7 grudnia 2015 r. egzamin dla osób ubiegających się o licencję...
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję...

Biuro Podawcze i Biuro Przepustek

2015-12-07
Biuro Administracyjno – Finansowe uprzejmie informuje, że Biuro Podawcze i Biuro Przepustek od dnia 7 grudnia br. ponownie funkcjonuje w budynku w Alejach Ujazdowskich 11.
Czytaj więcej Biuro Podawcze i Biuro Przepustek

Wykaz podmiotów, które złożyły oferty w ramach IX konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

2015-12-01
Wykaz podmiotów, które złożyły oferty w ramach IX konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Czytaj więcej Wykaz podmiotów, które złożyły oferty w ramach IX konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikacje

2015-12-01
Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej informuje, że Minister Sprawiedliwości wskazał termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na rok 2016. Egzaminy te...
Czytaj więcej Termin przeprowadzenia egzaminów wstępnych na aplikacje

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

2015-11-27
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia X otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 8 – 10 września 2015 r.

2015-11-18
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 74f § 3 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.), Minister Sprawiedliwości publikuje poniżej imiona i nazwiska oraz imiona rodziców osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, przeprowadzonego w dniach 8 – 10 września 2015 r.

Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

2015-11-13
Minister Sprawiedliwości zaprasza osoby spełniające wymagania określone w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230, z późn. zm.) do składania na piśmie swoich zgłoszeń na stanowisko Dyrektora...
Czytaj więcej Ogłoszenie o rekrutacji na stanowisko Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19 - 20 marca 2015 r. w...

2015-11-12
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 31h ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790) Minister Sprawiedliwości publikuje listę osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego, który odbył się w...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu komorniczego przeprowadzonego w dniach 19 - 20 marca 2015 r. w...

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

2015-11-10
Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790 i poz. 1670) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

2015-11-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 36(1) ust. 9 i art. 36(2) ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507, z późn. zm.) w porozumieniu z Krajową Radą Radców Prawnych wyznacza termin egzaminu radcowskiego dla osób, które odbyły...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie radcowskim

Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

2015-11-10
Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 78 ust. 8 i art. 78a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.) w porozumieniu z Naczelną Radą Adwokacką wyznacza termin egzaminu adwokackiego dla osób, które odbyły...
Czytaj więcej Ogłoszenie o egzaminie adwokackim

Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu...

2015-11-10
Na podstawie art. 75j ust. 5 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.), art. 33(10) ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 507, z późn. zm.) i art. 71k § 5 ustawy z dnia 14 lutego...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką, radcowską, notarialną oraz egzaminu...

Roczny Plan Działania na rok 2016

2015-11-02
Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konsultacje zewnętrzne projektu Rocznego Planu Działania na rok 2016 w zakresie planowanych projektów...
Czytaj więcej Roczny Plan Działania na rok 2016

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia IX otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

2015-10-30
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia IX otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,...
Czytaj więcej Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia IX otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy...

Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 5 października 2015 r.

2015-10-09
W dniu 5 października 2015 r. odbył się drugi – z trzech wyznaczonych na rok 2015 – egzaminów dla osób ubiegających się o licencję syndyka. Egzamin ten był dwudziestym drugim od czasu wejścia w życie ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U. z 2014 r. poz....
Czytaj więcej Informacja dotycząca egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka, który odbył się w dniu 5 października 2015 r.

Konkurs Lex Master

2015-10-09
Z uwagi na odwołanie I Etapu Konkursu spowodowanego awarią serwera, ustalono zmiany w Harmonogramie Konkursu:
Czytaj więcej Konkurs Lex Master

Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 5...

2015-10-07
W wykonaniu obowiązku wynikającego z § 16 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 roku w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka oraz opłaty egzaminacyjnej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 648), Minister Sprawiedliwości publikuje...
Czytaj więcej Lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 5...

Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję...

2015-10-06
Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka przeprowadzonego w dniu 5 października 2015 r.
Czytaj więcej Test wraz z wykazem prawidłowych odpowiedzi oraz zadanie problemowe i wytyczne z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję...

Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w...

2015-10-02
Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu przygotowania przesłuchania przeprowadzonego w trybie określonym w art....
Czytaj więcej Ogłoszenie o konkursie na sfinansowanie kosztów utworzenia w sądzie pomieszczenia spełniającego warunki określone w...

Ogłoszenie o koncesji na świadczenie usług polegających na obsłudze realizacji płatności w systemie informatycznym E-płatności

2015-09-30
Ogłoszenie o koncesji na świadczenie usług polegających na obsłudze realizacji płatności w systemie informatycznym E-płatności. Uprzejmie informujemy, że w załączonych odpowiedziach na pytania znajduje się również informacja o zmianie ogłoszenia o koncesji, która jest...
Czytaj więcej Ogłoszenie o koncesji na świadczenie usług polegających na obsłudze realizacji płatności w systemie informatycznym E-płatności

Testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 26 września 2015 r. egzaminy...

2015-09-28
Testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 26 września 2015 r. egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną oraz egzamin konkursowy na aplikację komorniczą.
Czytaj więcej Testy (wraz z wykazami prawidłowych odpowiedzi), w oparciu o które przeprowadzone zostały w dniu 26 września 2015 r. egzaminy...

Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny oraz komunikat Przewodniczącego Zespołu do przygotowania zadań...

2015-09-14
Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny oraz komunikat Przewodniczącego Zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny w 2015 r.
Czytaj więcej Zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin notarialny oraz komunikat Przewodniczącego Zespołu do przygotowania zadań...
1  ...  1 2 3 4 5 6 7 8 9  ...  20