Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Komisje Egzaminacyjne ogłaszają wyniki egzaminów adwokackiego i radcowskiego

2012-09-25

Spośród 39 Komisji Egzaminacyjnych, które w dniach 28–31 sierpnia 2012 r. przeprowadziły egzamin adwokacki oraz radcowski, 13 ogłosiło już wyniki egzaminów.

 
Rezultaty egzaminu adwokackiego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco:
-      w Białymstoku do egzaminu przystąpiły 23 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 17 osób, tj. około 74% zdających,
-      w Gdańsku do egzaminu przystąpiło 30 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 28 osób, tj. około 93% zdających,
-      w Katowicach do egzaminu przystąpiły 34 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 25 osób, tj. około 74% zdających,
-      w Katowicach (nr 2) do egzaminu przystąpiło 31 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 25 osób, tj. około 81% zdających,
-      w Łodzi do egzaminu przystąpiły 52 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskały 44 osoby, tj. około 85% zdających,
-      w Poznaniu do egzaminu przystąpiło 80 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 64 osoby, tj. 80% zdających,
-      we Wrocławiu do egzaminu przystąpiło 56 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 42 osoby, tj. 75% zdających.
  
Dotychczasowa średnia zdawalność egzaminu adwokackiego wynosi zatem 80%.
 
W tym tygodniu (27 września) spodziewane jest ogłoszenie wyników egzaminu adwokackiego przez Komisje Egzaminacyjne mające siedziby w Warszawie, natomiast Komisja Egzaminacyjna przeprowadzająca egzamin w Krakowie ogłosi wyniki 19 października br.
 
Wyniki egzaminu radcowskiego w poszczególnych komisjach przedstawiają się następująco:
-      w Białymstoku do egzaminu przystąpiło 36 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 36 osób, tj. 100% zdających,
-      w Kielcach do egzaminu przystąpiło 29 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 23 osoby, tj. około 79% zdających,
-      w Olsztynie do egzaminu przystąpiło 41 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskały 34 osoby, tj. około 83% zdających,
-      w Rzeszowie do egzaminu przystąpiły 43 osoby, spośród których pozytywny wynik uzyskało 27 osób, tj. około 63% zdających,
-      w Szczecinie do egzaminu przystąpiło 56 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 20 osób, tj. około 36% zdających,
-      w Toruniu do egzaminu przystąpiło 49 osób, spośród których pozytywny wynik uzyskało 29 osób, tj. około 59% zdających.
 
Dotychczasowa średnia zdawalność egzaminu radcowskiego wynosi zatem 67%.
 
5 Komisji Egzaminacyjnych planuje zakończyć sprawdzanie prac egzaminacyjnych do końca bieżącego tygodnia. Wyniki egzaminu radcowskiego w pozostałych 17 komisjach zostaną ogłoszone na początku października br.
 
Zgodnie z art. 78d ust. 2-8 i art. 78f ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.) oraz art. 364 ust. 2-8 i art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.), egzamin adwokacki i odpowiednio radcowski składa się z pięciu części pisemnych (testu, zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego), zaś pozytywny wynik z egzaminu otrzymuje zdający, który z każdej części egzaminu otrzymał ocenę pozytywną.

 

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Małgorzata Podniesińska | Edytor: Rafał Matusiak
Data dodania: 25.09.2012 11:12 | Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2012 11:13