Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w roku 2017 zadania publicznego – pomoc pokrzywdzonym

2017-01-13

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że w dniu 13 stycznia 2017 r. Dysponent Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej podjął decyzję w przedmiocie przyznania dotacji celowej w zakresie pomocy pokrzywdzonym na realizację zadań dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na rok 2017.

Po przeprowadzeniu procedury konkursowej, Dysponent Funduszu przyjął oferty następujących podmiotów: 

 1. Stowarzyszenie INTRO, Plac Św. Macieja 4/5/6, Wrocław;
 2. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Dworcowa 11, Inowrocław;
 3. Stowarzyszenie Wspierania Aktywności "BONA FIDES", ul. Niecała 4/5a, Lublin;
 4. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, Słoneczna 63, Gorzów Wielkopolski;
 5. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów MACIERZ z Częstochowy (woj. łódzkie), ul. Nowowiejskiego 3, 42-200 Częstochowa;
 6. Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego, ul. Wielkie schody 3, Tarnów;
 7. CARITAS Diecezji Siedleckiej z Siedlec (woj. mazowieckie), ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57, 08-110 Siedlce;
 8. Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Fredry 4/57-58, Rzeszów;
 9. Centrum Aktywności Społecznej "PRYZMAT", ul. Narutowicza 91, Suwałki;
 10. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej z Elbląga (woj. pomorskie), ul. Związku Jaszczurczego 17/101, 82-300 Elbląg;
 11. Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów MACIERZ z Częstochowy (woj. śląskie), ul. Nowowiejskiego 3, 42-200 Częstochowa;
 12. CARITAS Diecezji Kieleckiej, ul. Jana Pawła II 3, Kielce;
 13. Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej z Elbląga (woj. warmińsko-mazurskie), ul. Związku Jaszczurczego 17/101, 82-300 Elbląg;
 14. Fundacja "DZIECKO W CENTRUM", Os. Zygmunta Starego 8/6, Poznań;
 15. Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny", ul. Energetyków 10, Szczecin;
 16. CARITAS Diecezji Siedleckiej z Siedlec (woj. lubelskie), ul. Bpa Ignacego Świrskiego 57, 08-110 Siedlce;
 17. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "AGAPE", ul. Bernardyńska 5, Lublin;
 18. Lubuski Ruch Na Rzecz Kobiet i Rodzin ŻAR, ul. Wrocławska 5, Żary;
 19. Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ul. Misyjna 8, Dzięgielów;
 20. Stowarzyszenie Integracji Rodzin "PRZYSTAŃ", ul. Ogrodowa 46, Chełm;
 21. Częstochowskie Stowarzyszenie "ETOH", Al. Pokoju 12, Częstochowa;
 22. Fundacja DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ, ul. Walecznych 59, Warszawa;
 23. Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS, ul. Komorowskiego 12, Kraków
 24. Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęślarska 3, Warszawa;
 25. Stowarzyszenie "INTERIOS", ul. Śląska 53A lok. 406 Gdynia;
 26. Stowarzyszenie "NOWY HORYZONT", ul. Leszczyńskiego 9, Rzeszów;
 27. SUBVENIO Fundacja Interwencji Kryzysowej i Pomocy Psychologicznej, ul. Wyższa 34/1, Łódź;
 28. Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej "LEX NOSTRA", ul. Sienna 45/5, Warszawa;
 29. Stowarzyszenie Przeworsk - Powiat Bezpieczny, Lwowska 16, Przeworsk;
 30. CARITAS Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Staszica 5, Częstochowa.

 

Łączna kwota przyznanych dotacji w/wym. podmiotom wynosi 15.910.251,25 zł. 

Podmioty, których oferty zostały wybrane w otwartym konkursie, zostaną poinformowane o dalszym postępowaniu w zakresie zawarcia umów.

O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Mikołaj Pawlak | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 13.01.2017 | Data dodania: 13.01.2017 22:01 | Data ostatniej modyfikacji: 16.01.2017 16:22