Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Ogłoszenia

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/17 pn. „Szkolenia wspierające wdrażanie Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) dla pracowników sądownictwa powszechnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości” w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości"

2017-02-09

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/17 pn. „Szkolenia wspierające wdrażanie Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) dla pracowników sądownictwa powszechnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości” w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości" 

Informacje o spotkaniu

Podczas spotkania omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach ww. konkursu. 

Miejsce i termin spotkania:

Sala 501 w  Ministerstwie Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, 17 lutego 2017 r. w godz. 10.00 – 13.00.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (doc ) na adres email: aneta.utkowska@ms.gov.pl 

Szczegółowe informacje o naborze wniosków znajdują się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (link https://www.ms.gov.pl/pl/o-ministerstwie/po-wer-2014-2020/nabor-wnioskow/nabory-wnioskow-konkursowych/ogloszenia-o-naborach/news,9022,ogloszenie-o-konkursie-nr.html

Na zgłoszenia czekamy do dnia 15 lutego 2017 r.  

W przypadku pytań organizacyjnych prosimy o kontakt telefoniczny: (22) 23 90 577. 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA: prosimy o udział jednej osoby z danej instytucji. 

Dla kogo

Osoby zainteresowane aplikowaniem o fundusze w ramach konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-003/17 pn. „Szkolenia wspierające wdrażanie Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) dla pracowników sądownictwa powszechnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości” w ramach Działania 2.17 „Skuteczny wymiar sprawiedliwości”.

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy (liczba pobrań: 270)
O dokumencie
Ministerstwo Sprawiedliwości | Wprowadzenie: Aneta Utkowska | Edytor: Milena Domachowska
Data wytworzenia: 09.02.2017 | Data dodania: 09.02.2017 12:36 | Data ostatniej modyfikacji: 10.02.2017 10:36