Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

V i VI Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Tekst sprawozdania

Tekst załączników

Lista pytań pisemnych (list of issues) Komitetu przeciwko Torturom

Lista pytań pisemnych została przekazana Polsce zgodnie z nową procedurą rozpatrywania sprawozdań z Konwencji. Zgodnie z nią, list of issues przesyłana jest Rządowi przed opracowaniem kolejnego sprawozdania okresowego, a odpowiedzi na te pytania stanowią kolejne sprawozdanie okresowe, w tym przypadku – połączone V i VI sprawozdania Polski.

Rząd przekazał sprawozdanie Komitetowi przeciwko Torturom w lutym 2012 r.

Projekt połączonego V i VI Sprawozdania Okresowego Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania obejmującego okres od 1 października 2004 r. do 31 sierpnia 2011 r.

Uwagi organizacji pozarządowych do projektu sprawozdania

IV Sprawozdanie Okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania obejmujące okres od dnia 1 sierpnia 1998 r. do dnia 30 września 2004 r.

Tekst sprawozdania

Lista pytań dodatkowych Komitetu przeciwko Torturom

Odpowiedzi Rządu RP na pytania dodatkowe Komitetu przeciwko Torturom

Protokoły z posiedzeń Komitetu przeciwko Torturom poświęconych rozpatrzeniu wskazanego sprawozdania


Uwagi końcowe Komitetu przeciwko Torturom po rozpatrzeniu wskazanego sprawozdania

Informacja dodatkowa dotycząca realizacji kilku zaleceń Komitetu przeciwko Torturom po rozpatrzeniu IV sprawozdania okresowego Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

Odpowiedzi na dodatkowe pytania Komitetu przeciwko Torturom

- Publikacja Ministerstwa Sprawiedliwości pt. Realizacja przez Polskę postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania za okres. IV sprawozdanie okresowe Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

III Sprawozdanie Okresowe Rządu Rzeczpospolitej Polskiej z realizacji przez Polskę postanowień Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania obejmujące okres od sierpnia 1994 r. do lipca 1998 r.

Tekst sprawozdania


Protokoły z posiedzeń Komitetu przeciwko Torturom poświęconych rozpatrzeniu wskazanego sprawozdania

Uwagi końcowe Komitetu przeciwko Torturom po rozpatrzeniu wskazanego sprawozdania:

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data wytworzenia: 19.12.2013 | Data dodania: 19.12.2013 09:23 | Data modyfikacji: 19.12.2013 10:06