Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Rok Janusza Korczaka

Rok 2012 – Rokiem Janusza Korczaka


Z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka na posiedzeniu w dniu 16 września 2011r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę o ogłoszeniu roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka.

 

Janusz Korczak, a właściwie Henryk Goldszmit, urodził się prawdopodobnie w 1878r. w Warszawie w zasymilowanej rodzinie żydowskiej. Studiował medycynę. W 1905r. rozpoczął praktykę lekarską w szpitalu dziecięcym. Jeszcze przed wybuchem pierwszej wojny światowej założył wspólnie ze Stefanią Wilczyńską Dom Sierot – sierociniec, w którym wdrażał rewolucyjne metody wychowania dzieci (prowadził go także w getcie warszawskim w czasie drugiej wojny światowej). Korczak promował równouprawnienie dzieci. Był prekursorem działań na rzecz praw dziecka. Zajmował się przede wszystkim dziećmi ze środowisk wykluczonych społecznie. Zainicjował pierwsze pismo publikowane przez dzieci. Był pionierem działań w dziedzinie resocjalizacji nieletnich, diagnozowania wychowawczego i opieki nad dzieckiem trudnym. W dniu 5 lub 6 sierpnia 1942 został aresztowany, a następnie przetransportowany do Treblinki, gdzie zagazowano go w obozie koncentracyjnym.

 

Korczak jest autorem „Króla Maciusia Pierwszego” - jednej z wciąż najpopularniejszych książek adresowanych do młodego czytelnika. Za jego najważniejszą pracę pedagogiczną uważa się „Jak kochać dziecko”.

Przewodniczącą Komitetu Honorowego obchodów Roku Korczakowskiego jest Pani Prezydentowa Anna Komorowska, która w dniu 18 stycznia 2012 roku uruchomiła oficjalną stronę internetową, pod adresem: www.2012korczak.pl. Znajdują się tam informacje dotyczące życiorysu i działalności Janusza Korczaka, a także kalendarium obchodów Roku Janusza Korczaka.

 

W związku z obchodami Roku Korczakowskiego, zaplanowano liczne wydarzenia, które mają przyczynić się m.in. do promocji praw dzieci poprzez popularyzację idei Janusza Korczaka.

 

W związku z tym celowym jest, aby Dyrektorzy zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich rozważyli rozpropagowanie idei Janusza Korczaka wśród wychowanków podległych im placówek, poprzez przeprowadzenie lekcji, bądź zorganizowanie konkursów na temat życia i twórczości tego wybitnego Polaka.

 

Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin jest członkiem Komitetu Honorowego Roku Korczakowskiego.

 

O dokumencie
Podmiot udostępniający: Ministerstwo Sprawiedliwości | Wytworzył: Piotr Potrebka | Edytor: Piotr Potrebka
Data dodania: 17.05.2012 15:34 | Data modyfikacji: 28.09.2012 16:10