Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: krs
Znaleziono 317 wyników

formularz-ofertowy-.doc

przedsiebiorcy wraz z adresem, telefonem kontaktowym, adresem mailowym, numer KRS, numer ewidencji
http://pomocofiarom.ms.gov.pl/pl/aktualnosci/download,5424,1.html

National Court Register (KRS) / National registers / Ministry Of Justice

Print National Court Register (KRS)
http://ms.gov.pl/en/national-registers/national-court-register/

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

przedsiębiorców KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WB - Wspólnicy spółki jawnej lub komplementariusze sp.komandytowo - akcyjnej KRS-WD - Partnerzy KRS-WH - Sposób powstania podmiotu KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WL - Prokurenci KRS-WM - Przedmiot działania KRS-WG - Emisje akcji Załączniki obligatoryjne KRS-WB KRS-WK KRS-WM KRS-Z2 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-spolki-komandytowo-akcyjnej/

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

KRS-WI - Dyrektorzy wykonawczy KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WH - Sposób powstania KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WL - Prokurenci KRS-WM - Przedmiot działania KRS-WG - Emisje akcji KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty Załączniki obligatoryjne KRS-WK KRS-WM KRS-Z13 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-ZI - Zmiana - dyrektorzy wykonawczy KRS-ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-spolki-europejskiej/

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

danego formularza Uwagi KRS-W20 Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WH - Sposób powstania KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WM - Przedmiot działania KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty Załączniki obligatoryjne KRS-WF KRS-WK KRS-WM - tylko wówczas gdy jednocześnie... przedsiębiorców KRS-WM - Przedmiot działania KRS-ZY - Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-fundacji/

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

dla danego formularza Uwagi KRS-W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WH - Sposób powstania KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WL - Prokurenci KRS-WM - Przedmiot działania KRS-WG - Emisje akcji KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty Załączniki obligatoryjne KRS-WK KRS-WM KRS-Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-ZA - Zmiana - oddziały
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-spolki-akcyjnej/

Informacje o tworzeniu i zgłaszaniu głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń / Przewodnik po formach prawnych podlegających wpisowi do KRS i odpowiadających im formularzach / Krajowy Rejestr Sądowy / Rejestry i ewidencje / Biuletyn Informacji Publicznej

formularza Uwagi KRS-W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-WL - Prokurenci KRS-WJ - Reprezentant podmiotu zagranicznego KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WM - Przedmiot działania KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty Załączniki obligatoryjne KRS-WM KRS-WK KRS-WJ KRS-Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-ZL - Reprezentant podmiotu zagranicznego KRS-ZJ - Zmiana reprezentant podmiotu
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-glownego-oddzialu-zagranicznego-zakladu-ubezpieczen/

National registers / Ministry Of Justice

Print National registers   National Court Register (KRS) National Criminal Register (KRK)  
http://ms.gov.pl/en/national-registers/

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

przedsiębiorców KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WH - Sposób powstania KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WL - Prokurenci KRS-WM - Przedmiot działania KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty Załączniki obligatoryjne KRS-WK KRS-WM KRS-Z6 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-ZS - Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie KRS-ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-ZK - Zmiana - organy
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-instytutu-badawczego/

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WH - Sposób powstania KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WL - Prokurenci KRS-WM - Przedmiot działania KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty Załączniki obligatoryjne KRS-WK KRS-WM KRS-Z6 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-ZS - Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie KRS-ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-ZK - Zmiana - organy
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/okrajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-przedsiebiorstwa-panstwowego/
1 2 3 4 5  ...  32