Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: księgi wieczyste
Znaleziono 765 wyników

ii-projekt-aktu-notarialnego---6.11.2013-r_.pdf

zabudowanej budynkiem magazynu o powierzchni użytkowej 500 m 2 , objętej księgą wieczystą... 0,0200 ha i numer 80/2 o obszarze 0,0100 ha, objętej księgą wieczystą WA1L/00009000/9 prowadzoną przez... , woj. mazowieckie, o powierzchni 200 m 2 , objętego księgą wieczystą WA1L/00001000/0 prowadzoną przez... nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą WA1L/00000500/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legionowie... , objętego księgą wieczystą WA1L/00001001/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legionowie, z którego
http://bip.ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,5504,2.html

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, „jedno okienko” – Rada Ministrów przyjęła projekty przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości

elektroniczną wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej, pozwoli - w... przetwarzania danych zawartych w treści wniosku do struktury księgi wieczystej prowadzonej w... elektroniczną wniosków o wpis do księgi wieczystej umożliwi automatyczne zamieszczanie wzmianek
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5082,elektroniczne-postepowanie-wieczystoksiegowe.html

Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe, „jedno okienko” – Rada Ministrów przyjęła projekty przygotowane w Ministerstwie Sprawiedliwości

elektroniczną wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej, pozwoli - w... przetwarzania danych zawartych w treści wniosku do struktury księgi wieczystej prowadzonej w... elektroniczną wniosków o wpis do księgi wieczystej umożliwi automatyczne zamieszczanie wzmianek
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5082.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

elektroniczną wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej... automatycznego przetwarzania danych zawartych w treści wniosku do struktury księgi wieczystej prowadzonej... drogą elektroniczną wniosków o wpis do księgi wieczystej umożliwi automatyczne zamieszczanie
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,5082,10,elektroniczne-postepowanie-wieczystoksiegowe.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

, Rejestru Zastawów, Nowej Księgi Wieczystej, czy też Monitora Sądowego i Gospodarczego. Statuetka
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,1067,10,statuetka-infostat-dla-ministerstwa.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

kontekście realizacji obowiązku składania przez notariusza wniosku o wpis do księgi wieczystej za
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,7184,10,minister-sprawiedliwosci-rozmawial-z.html

Archiwum informacji / Ministerstwo Sprawiedliwości

, Rejestru Zastawów, Nowej Księgi Wieczystej, czy też Monitora Sądowego i Gospodarczego. Statuetka
http://ms.gov.pl/pl/archiwum-informacji/news,1067,10,statuetka-infostat-dla-ministerstwa-sprawiedliwosci.html

pozycja-007-zmieniajace-zarzadz.-w-sprawie-utworzenia-osrodkow-migracyjnych-ksiag-wieczystych.pdf

DZIENNIK URZĘDOW Y MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 20 stycznia 2012 r. Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Nr 42, poz. 363) zarządza się, co następuje: § 1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie utworzenia ośrodków migracyjnych ksiąg wieczystych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 4, poz. 13, z późn. zm. 1 ) w § 2
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/dziennik-urzedowy-ministra-sprawiedliwosci/2012/download,2174,7.html

ii-projekt-aktu-notarialnego---6.11.2013-r_.pdf

zabudowanej budynkiem magazynu o powierzchni użytkowej 500 m 2 , objętej księgą wieczystą... 0,0200 ha i numer 80/2 o obszarze 0,0100 ha, objętej księgą wieczystą WA1L/00009000/9 prowadzoną przez... , woj. mazowieckie, o powierzchni 200 m 2 , objętego księgą wieczystą WA1L/00001000/0 prowadzoną przez... nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą WA1L/00000500/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legionowie... , objętego księgą wieczystą WA1L/00001001/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legionowie, z którego
http://ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/zadania-egzaminacyjne/download,5504,2.html

ii-projekt-aktu-notarialnego---6.11.2013-r_.pdf

zabudowanej budynkiem magazynu o powierzchni użytkowej 500 m 2 , objętej księgą wieczystą... 0,0200 ha i numer 80/2 o obszarze 0,0100 ha, objętej księgą wieczystą WA1L/00009000/9 prowadzoną przez... , woj. mazowieckie, o powierzchni 200 m 2 , objętego księgą wieczystą WA1L/00001000/0 prowadzoną przez... nieruchomości wspólnej objętej księgą wieczystą WA1L/00000500/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legionowie... , objętego księgą wieczystą WA1L/00001001/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legionowie, z którego
http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/download,5504,2.html
1  ...  8 9 10 11 12 13 14 15 16  ...  77