Wyszukaj tłumacza przysięgłego

Wyszukaj tłumacza

 

Wyszukaj orzeczenie ETPCz

Wyszukaj orzeczenie

Typ orzecznictwa:
 

Wyszukaj komornika

Wyszukaj komornika

Wyszukaj syndyka

Wyszukaj syndyka

Wyszukiwarka

Wyszukaj interesujące Cię informacje

Szukano wyrażenia: krs
Znaleziono 783 wyników

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS-WF - Założyciele KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WH - Sposób powstania KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WM - Przedmiot działania KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty Załączniki obligatoryjne KRS-WF KRS-WK KRS-WM - tylko wówczas gdy jednocześnie zgłaszana jest działalność gospodarcza KRS-W9 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-WM - Przedmiot działania KRS
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-stowarzyszenian-lub-innej-organizacji-spoleczno-zawodowej/

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

dla danego formularza Uwagi KRS-W4 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WH - Sposób powstania KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WL - Prokurenci KRS-WM - Przedmiot działania KRS-WG - Emisje akcji KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty Załączniki obligatoryjne KRS-WK KRS-WM KRS-Z3 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-ZA - Zmiana - oddziały
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-spolki-akcyjnej/

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

danego formularza Uwagi KRS-W20 Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WH - Sposób powstania KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WM - Przedmiot działania KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty Załączniki obligatoryjne KRS-WF KRS-WK KRS-WM - tylko wówczas gdy jednocześnie... przedsiębiorców KRS-WM - Przedmiot działania KRS-ZY - Numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji podatkowej
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-fundacji/

Informacje o tworzeniu i zgłaszaniu głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń / Przewodnik po formach prawnych podlegających wpisowi do KRS i odpowiadających im formularzach / Krajowy Rejestr Sądowy / Rejestry i ewidencje / Biuletyn Informacji Publicznej

formularza Uwagi KRS-W10 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-WL - Prokurenci KRS-WJ - Reprezentant podmiotu zagranicznego KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WM - Przedmiot działania KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty Załączniki obligatoryjne KRS-WM KRS-WK KRS-WJ KRS-Z10 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-ZL - Reprezentant podmiotu zagranicznego KRS-ZJ - Zmiana reprezentant podmiotu
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-glownego-oddzialu-zagranicznego-zakladu-ubezpieczen/

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

Symbole załączników dla danego formularza Uwagi KRS- W14 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WO - Rejestracja - udziały KRS-WH - Sposób powstania podmiotu KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WM - Przedmiot działania KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty Załączniki obligatoryjne KRS-WM KRS-WK KRS-Z14 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-ZS
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-spoldzielni-europejskiej/

National registers / Ministry Of Justice

Print National registers   National Court Register (KRS) National Criminal Register (KRK)  
http://ms.gov.pl/en/national-registers/

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WH - Sposób powstania KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WL - Prokurenci KRS-WM - Przedmiot działania KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty Załączniki obligatoryjne KRS-WK KRS-WM KRS-Z6 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-ZS - Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie KRS-ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-ZK - Zmiana - organy
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-przedsiebiorstwa-panstwowego/

Wykaz wniosków i odpowiednich do nich załączników

przedsiębiorców KRS-WA - Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-WH - Sposób powstania KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WL - Prokurenci KRS-WM - Przedmiot działania KRS-ZN - Sprawozdania finansowe i inne dokumenty Załączniki obligatoryjne KRS-WK KRS-WM KRS-Z6 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców KRS-ZS - Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie KRS-ZA - Zmiana - oddziały, terenowe jednostki organizacyjne KRS-ZK - Zmiana - organy
http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-sadowy/przewodnik-po-formach-prawnych-podlegajacych-wpisowi-do-krs-i-odpowiadajacych-im-formularzach/informacje-o-tworzeniu-i-zglaszaniu-instytutu-badawczego/

060496_siwz_zal1_2.pdf

skanujący systemu SKAN-men (system oraz niezbędny sprzęt 1 XII Wydział KRS 1 2 XIII Wydział KRS 1 3 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa XIV Wydział KRS 1 4 Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział KRS ul. Łąkowa 3, 15-017 Białystok 1 5 Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział KRS ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko – Biała 1 6 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział KRS ul. Toruńska 64 a, 85-023 Bydgoszcz 1 7 Sad Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział KRS Ul
http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/zamowienia-publiczne/rok-2006/download,1510,4.html

060496_siwz_zal1_2.pdf

skanujący systemu SKAN-men (system oraz niezbędny sprzęt 1 XII Wydział KRS 1 2 XIII Wydział KRS 1 3 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa XIV Wydział KRS 1 4 Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział KRS ul. Łąkowa 3, 15-017 Białystok 1 5 Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej VIII Wydział KRS ul. Bogusławskiego 24, 43-300 Bielsko – Biała 1 6 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział KRS ul. Toruńska 64 a, 85-023 Bydgoszcz 1 7 Sad Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział KRS Ul
http://bip.ms.gov.pl/Data/Files/_public/przetargi/archiwum/060496/060496_siwz_zal1_2.pdf
1  ...  1 2 3 4 5 6  ...  79